Infrastruktúra Szabályozás Ellenőrzés Balesetmegelőzés Emberi tényező Hírek, aktualítások Szakcikkek
DRUID - A kábítószer hatása alatti autóvezetés veszélyei

A DRUID program arra a kérdésre keres válaszokat, hogy miképp hatnak a drogok és gyógyszerek a sofőrök vezetési képességére. A projektben 20 európai országból vettek részt olyan szervezetek, amelyek a kiemelkedő eredményekkel és tapasztalatokkal rendelkeznek a közlekedésbiztonság területén. A cél a drogok okozta közlekedésbiztonsági kockázatnövekedés tendenciáinak mélyebb megértése volt, emellett olyan javaslatok kerültek megfogalmazásra, amelyek elősegítik a prevenciós tevékenységet.  Magyarországot a programban a Szegedi Tudományegyetem képviselte.

A közúti közlekedés rendkívül nagy kockázatot jelent résztvevőire nézve. A jelenlegi közlekedésbiztonsági beruházások mértéke meg sem közelíti azt a szintet, amit a helyzet komolysága megkívánna. Az EU 2005-ben a balesetekből származó költségek kevesebb, mint 5%-át költötte olyan intézkedések bevezetésére, amelyek segítségével számuk csökkenthető lenne. Az irányelv mégis az, hogy a modern európai közlekedés elérhető, biztonságos és jól működő rendszer legyen, amihez a közlekedés biztonsága is jelentős mértékben hozzájárul.

A DRUID projektet a Német Állami Közúti Kutatóintézet indította 2006-ban. Feladata az EU Fehér könyv célkitűzéseihez igazodva az volt, hogy hozzájáruljon a balesetek számának 50%-os csökkenéséhez 2010-ig.

A DRUID program célkitűzései:

-        olyan tanulmányok készítése, amelyek az alkohol, drogok, gyógyszerek vezetési tulajdonságokra gyakorolt hatását vizsgálja új megközelítésben,

-        ajánlások a kritikus küszöbértékek meghatározására,

-        az ittas és kábítószeres vezetés gyakoriságának felmérése általánosságban és balesetek esetében, egy átfogó adatbázis készítése,

-        azon gyógyszerek listájának összeállítása, amelyek befolyásolják a vezetési képességeket,

-        megelőző, büntető és rehabilitációs stratégiák hatásának értékelése, legjobb gyakorlat ajánlása,

-        vezetési tilalmak meghatározása, az egyéni és kollektív mobilitási érdekek egyeztetésével,

-        az egészségügyi dolgozók felelősségének meghatározása a pszichoaktív szerek fogyasztásában.

 

A DRUID projekt 7 részre tagolható. Az egyes részekhez kutatási jelentések tartoznak, melyek letölthetők a http://www.druid-project.eu/cln_007/nn_107546/Druid/EN/deliverales-list/deliverables-list-node.html?__nnn=true linkről.

WP1: Módszertan

A projekt keretében több módszertan került alkalmazásra, amelyek számtalan tapasztalati paramétert használtak fel, pl. teljesítmény-mutatók, baleseti adatok, stb.. A DRUID tanulmányaiból származó adatok összekapcsolásának érdekében egy integrált módszertan került kialakításra.

WP2: Befolyásolás

A munkacsoport feladata, hogy meghatározza az alkohol és egyéb tudatbefolyásoló szerek hatását a járművezetőkre, felmérje az ilyen szerek hatása alatt állók részvételi arányát a balesetekben, és ezek segítségével kalkuláljon baleseti kockázatokat a drog hatása alatt álló autóvezetőkre nézve.

WP3: Végrehajtás

A munkacsoport a kábítószeres befolyásoltság helyszíni megállapításának elősegítésén dolgozott. A munkacsoportnak köszönhetően komoly előrelépés mutatkozott a kábítószeres befolyásoltság alatt álló járművezetők számának felmérésében.

WP4: Osztályozás

A közlekedők számottevő része rendszeresen ül autóba úgy, hogy tudatbefolyásoló gyógyszerek hatása alatt áll. Bár ezek a gyógyszerek nem tartoznak a legfőbb baleseti okok közé, jelentőségük folyamatosan növekszik. A munkacsoport feladata az ilyen balesetek megelőzése, amelyhez két eszközt használt. Egyrészt a gyógyszereket kategóriákba sorolta aszerint, hogy milyen hatással vannak a vezetési képességekre, másrészt indítványozta a gyógyszerekben található betegtájékoztatók kibővítését a vezetésre gyakorolt hatások ismertetésével.

WP5: Rehabilitáció

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a jogosítvány bevonása, büntetőpontok, pénzbírságok kiszabása nincs komoly hatással a tudatmódosítók fogyasztására. A munkacsoport feladata, hogy felhívja a figyelmet a rehabilitációs programokra, figyelembe véve a befolyásoltság jellegét, mértékét és egyéb jellemzőket.

WP6: Szankciók

A munkacsoport feladata, hogy összegyűjtse és értékelje az Európában jellemző szokásokat, eljárásokat, amelyeket a tudatbefolyásoló szerek hatása alatt álló járművezetőkkel szemben alkalmaznak.

WP7: Irányelvek

A munkacsoport célja, hogy megvizsgálja a jelenleg ismert módszerek korszerűségét, hatásfokát, és ennek megfelelően új irányvonalakat jelöljön ki és terjesszen egészségügyi szakértők bevonásával.

A DRUID projektben résztvevő 37 szakmai szervezet összehangolt munkája jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a kábítószerek, gyógyszerek és egyéb tudatmódosító szerek közlekedésbiztonságra gyakorolt hatásait megismerjük, és a közlekedésbiztonság javítása érdekében megfelelő intézkedéseket alkalmazzuk.

 

További információ:

http://www.druid-project.eu

 

A DRUID projekt felépítése

[forrás: www.druid-project.eu]

 

Projektek, balesetmegelőzés