Infrastruktúra Szabályozás Ellenőrzés Balesetmegelőzés Emberi tényező Hírek, aktualítások Szakcikkek
A kábítószerek szerepe a közúti balesetekben

Következtetések és javaslatok az Amerikai Egyesült Államok gyakorlatából

A különböző kábítószerek súlyos sérüléssel járó vagy halálos balesetekben betöltött szerepe nagy érdeklődés és sokszor vita tárgya. Bár a téma egyre növekvő tudományos szakirodalommal rendelkezik, jelenleg a módszertani nehézségek gátat szabnak annak eldöntésében, hogy mely ismeretek és megállapítások a leghelyesebbek. Tehát sok még ezzel a területtel kapcsolatosan a megoldandó és a jövőben megválaszolandó kérdés. Az OECD egy 2010-ben publikált tanulmányában ezekre a kérdésekre keresi a választ.

A drogos befolyásoltság hatása alatt bekövetkező balesetekkel kapcsolatos tapasztalatok és elvégzett kutatások alapján részletesen értékelhetőek a kábítószerek sokféle pszichológiai és lélektani hatásai. További bizonyítékként szolgál, és kiemeli a téma fontosságát, hogy más területek kutatási eredményei is kimutatták, hogy a kábítószer-használat nem szokatlan a gépjárművezetők körében.

Néhány amerikai tanulmány eredménye azt mutatja, hogy a gépjárművezetés kockázati tényezőit tekintve a kábítószer akár az alkohol vetélytársa is lehet, ugyanis az Egyesült Államokban a kábítószer befolyása alatt álló, balesetet okozó gépjárművezetők száma majdnem eléri az alkoholos állapotban lévő gépjárművezetők számát. Szerencsére ez a helyzet Európában még nem jellemző. A legfontosabb kérdés az, hogy a kábítószerek mely káros hatóanyagai járulnak hozzá leginkább a balesetek kialakulásához. A szakirodalom szerint számos olyan tudatmódosító anyag létezik, amely növeli a balesetek kockázatát.

A témában végzett kutatások fő módszertani kérdése az, hogy miként lehetne pontosan meghatározni, pontosan milyen mértékű kockázatokat jelent az adott tudatmódosító anyag általi befolyásoltság. További tanulmányokban a kutatók a Walsh és egyéb szerzők által 2008-ban kiadott irányelveket és segédleteket veszik alapul, amelyek segítséget nyújtanak abban, hogy a kutatók megértsék ezt az összetett területet.

Ezen kutatások közül néhány a DRUID projekt része, amelynek kutatásai Európa számos országában zajlanak. A DRUID program arra a kérdésre keres választ, hogy miképp hatnak a drogok és gyógyszerek a gépjárművezetők járművezetési képességére. A projektben 20 európai országból vettek részt olyan szervezetek, amelyek a közlekedésbiztonság területén kiemelkedő eredményekkel és tapasztalatokkal rendelkeznek. A cél a drogok okozta közlekedésbiztonsági kockázatnövekedés tendenciáinak mélyebb megértése volt, emellett olyan javaslatok kerültek megfogalmazásra, amelyek elősegítik a prevenciós tevékenységet. Magyarországot a programban a Szegedi Tudományegyetem képviselte.

Ezzel egy időben az Amerikai Egyesült Államok Nemzeti Autópálya Közlekedésbiztonsági Hatósága (United States National Highway Traffic Safety Administration) átfogó kutatást végez, amely a kábítószer befolyásoltság hatása alatti járművezetés baleseti kockázatait vizsgálja. Ezen kutatások mindegyike előkészíti és megalapozza a jövőbeli törekvéseket.

Az eddig megvalósított intézkedések nagymértékben épülnek az alkohollal kapcsolatos hasonló, sikeres intézkedésekre. Annak ellenére, hogy sok párhuzam és hasonlóság található az ittas és kábítószeres vezetés között, fontos megjegyezni, hogy a számottevő különbségeket is figyelembe kell venni. Éppen ezért nem elég csupán ugyanazon technikákat, iránymutatásokat, intézkedéseket és eljárásokat alkalmazni, amelyek az ittas vezetés elleni fellépés problémájánál már beváltak, hiszen a kábítószer-használat több szempontból is bonyolultabb és összetettebb problémakör. Például az alkoholfogyasztás számos helyzetben megengedett, ezzel szemben a kábítószer fogyasztása és kereskedelme tiltott, kivéve bizonyos szerek egészségügyi célú felhasználását. Több, recept nélkül kiváltható gyógyszer is a kivételek közt szerepel, mint például az antihisztaminok, amelyek számos egészségügyi panasz kezelésére használatosak.

Jellemzően egyik, a tanulmányban vizsgált országban sincs szabályozás arra vonatkozóan, hogy mi a teendő akkor, ha vény nélküli gyógyszerek és alkohol együttes fogyasztásával állítanak elő kábítószeres befolyásoltsághoz hasonló állapotot. A legjelentősebb intézkedések ezzel kapcsolatban maguk a kilátásba helyezett büntetések, amelyeket a kábítószeres befolyás alatt vezetőkre szabhatnak ki. A törvényi szabályozásban szükség van bizonyos határértékek kijelölésére. Ugyanis nagyon sokféle kábítószer létezik, és jelenleg különböző jellemzőik (pl.: hatásuk) alapján nincsenek csoportosítva, csupán általános törvényi rendelkezés vonatkozik rájuk.

A törvényhozók egyik lehetősége, hogy az általános határértékeket nulla szintre állítsák be, tehát zéró toleranciát hirdessenek ki. Ez igen egyértelmű a gépjárművezetőknek, amely azt jelenti, hogy bármilyen kis mennyiségű kábítószer fogyasztása után egyáltalán nem megengedett a gépjárművezetés. A legtöbb zéró tolerancia törvény a tiltott szerek fogyasztására vonatkozik. Természetesen az igazoltan szükséges gyógyszerészeti anyagokra ezek a szabályok nem vonatkoznak.

Jelenleg nemzetközi szinten nem létezik olyan széles körűen alkalmazott kezdeményezés, amely a kábítószeres befolyásoltság hatása alatti járművezetés során bekövetkező balesetek megelőzésével lenne kapcsolatos. Leginkább különböző szintű képzésekkel és kampányokkal zajlik a prevenció, nagy hangsúlyt helyezve a büntetésekre és az elrettentésre. Ausztráliában például kifejlesztettek egy speciális kábítószerszint-mérőt, amely igen erős elrettentő eszközként funkcionálhatna. Ezek a közúti ellenőrzések során alkalmazott drogtesztelők ugyan igen sokféle kábítószert képesek kimutatni a kilélegzett levegőből, azonban érzékenységük igen alacsony. Ez a tényeddig megakadályozta a technológia széles körben való elterjedését. Az ilyen jellegű műszerek kifejlesztésére ezzel együtt igen nagy érdeklődés mutatkozik.

A gyógyszeres kezelés alatt álló gépjárművezetőkkel kapcsolatos szabályozás igen érdekes és jelentős kihívásokat magába foglaló terület. Az egészségügyi szakemberek nagy szerepet játszanak abban, hogy tájékoztassák a gyógyszerek felhasználóit az adott szer használata mennyire befolyásolja a gépjárművezetést(pl. a reklámokban a „Kockázatok és mellékhatások tekintetében kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét” c. jelmondat). Ezeket az információkat általában a gyógyszerek dobozában található betegtájékoztatón lehet megtalálni.

A kábítószeres befolyásoltság alatti vezetés problémájának megoldásához szükség van a társadalom széles körű részvételére, amely közvetve járul hozzá a súlyos közúti balesetek számának csökkentéséhez. Ugyanakkor nem lenne jó gondolat a droggal kapcsolatos intézkedéseket az alkohollal foglalkozóakkal együtt kezelni. Bár a két terület sok hasonlóságot mutat, de a kábítószer hatását egészen másként kell kezelni.

A kábítószer hatása alatti járművezetéssel kapcsolatban a jövőben mindenképpen további kutatásokra lesz szükség. Emellett a megszerzett ismeretanyag közlekedésbiztonsági programokban való alkalmazása elengedhetetlen annak érdekében, hogy közútjaink minden közlekedésben résztvevő számára biztonságosabbá váljanak.

Az OECD által a kábítószer hatása alatti járművezetés visszaszorítása érdekében megfogalmazott stratégiai javaslatok a következők:

•         Fel kell ismerni a különbséget az ittas vezetés és a kábítószeres befolyásoltság alatti vezetés között. Tehát különböző oldalról kell megközelíteni az ezzel kapcsolatos kutatásokat, intézkedéseket és a megelőzés kérdését.

•         El kell ismerni, hogy a kábítószeres vezetés összetett terület, különbözik az ittas vezetéstől.

•         Részletes és mindenre kiterjedő kutatásokat kell végezni azzal kapcsolatban, hogy a súlyos balesetek bekövetkeztét milyen tényezők és milyen mértékben befolyásolják, ezzel is segítve a megfelelő stratégiák kialakítását.

•         Minden kutatásban a nemzetközi módszereket és előírásokat kell alkalmazni, hogy azokat fel lehessen használni külföldön is, és érvényesek legyenek összevont kutatások alkalmazásakor is.

•         nemzetközi egyezményeket kell létrehozni, amelyek tartalmazzák a fontosabb baleseti kockázati tényezőket, valamint megnevezik az alkalmazandó toxikológiai teszteket.

•         A toxikológiai ellenőrzésekkel kapcsolatos nemzetközi normákat együttműködve kell kidolgozni.

•         Folytatni kell a közúti ellenőrzéseknél használatos gyorstesztelő eszközök fejlesztését és terjesztését.

•         Ellenőrizni kell a létező jogszabályokat és programokat, hogy megfelelőek-e az elvárásoknak.

•         Új programokat és politikát kell bevezetni, amelyek a legjobb tudásanyagra alapozottak.

•         Biztosítani kell a lakosságot arról, hogy ezek az intézkedések azt a célt szolgálják, hogy a közlekedésbiztonság javuljon, nem pedig azt, hogy a droghasználókat megbüntessék.

•         Az ellenőrzésben illetékes személyek képzését erősíteni és javítani kell, hogy könnyebben, biztosabban kiszűrjék és észrevegyék a droghasználat jeleit.

•         A képzési programokba be kell építeni a drog-prevenciót, hogy csökkenjen a kábítószer befolyása alatt álló gépkocsivezetők száma. Főként a leginkább érintett csoportokra kell koncentrálni.

•         Az egészségügyi szakembereket bátorítani kell, hogy felvilágosító jelleggel beszéljenek az érintettekkel a gépjármű biztonságos vezetéséhez szükséges képességekről.

•         Elő kell segíteni, hogy a gyógyszereket biztonságosan lehessen használni járművezetés közben, valamint hogy a felhasználók a betegtájékoztató segítségével megfelelő mennyiségű és minőségű információt kaphassanak az adott szer járművezetésre gyakorolt hatásáról, a használat kockázatáról és veszélyeiről.

•         Szorgalmazni kell, hogy a betegtájékoztatók minden adatot tartalmazzanak, amelyek a gyógyszerek vezetésre gyakorolt hatásaival kapcsolatosak.

 

Forrás:

OECD/ITF (2010): Drugs and Driving: Detection and Deterrence

 

További információ:

http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/safety/drugs/DrugsSummary.pdf

Projektek, balesetmegelőzés