Infrastruktúra Szabályozás Ellenőrzés Balesetmegelőzés Emberi tényező Hírek, aktualítások Szakcikkek
A balesetmegelőzés nélkülözhetetlen

Balesetmegelőzés nélkül nem létezik közlekedésbiztonsági tevékenység. A prevenció nem helyettesítheti a hatóságok által végzett represszív tevékenységet, ugyanakkor sajátos feladatrendszerével és eszköztárával nélkülözhetetlen részese a közlekedésbiztonság javítására irányuló tevékenységnek.

Magyarországon a baleset-megelőzés a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján állami feladat, mely több tárca, állami szerv, társadalmi szervezet, intézet, érdekképviselet, stb. együttműködésével valósul meg. A baleset-megelőzési feladatok végrehajtásában kezdetektől fogva jelentős szerepet játszott (és játszik ma is) a Rendőrség és azon belül az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság.

Az eredményes tevékenység végzéséhez, az országos hálózat működéséhez, a kommunikációs kampányok folytatásához és az egyéb baleset-megelőzési feladatok végrehajtásához a 2011. és 2013. évek közötti időszakban biztosítani kell azt a pénzügyi hátteret, melyet a 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet határoz meg.

Az elkövetkezendő években a folyósított összegek legalább 40%-át a hagyományos preventív feladatokra, az azon felüli részt technikai beszerzésekre szükséges fordítani.

A pénzügyi háttér biztosítása a feltétele a legnagyobb hatékonyságú eszközök és közlésmódok alkalmazásának, a rendszeres média megjelenéseknek, a kiadványok készítésének, a közlekedésbiztonsági rendezvényeken, valamint projektekben való részvételnek, az internet által nyújtott lehetőségek jobb kihasználásának, stb.

Közlekedésbiztonsági konferenciákra, s egyéb rendezvényekre a jövőben is szükség van, melyek szervezése során – amennyiben erre lehetőség van – előtérbe kell helyezni a „közös” rendezés elvét.

A tervszerű és hatékony feladat-végrehajtás érdekében az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottságnak rendelkeznie kell a 2011-2013. évekre vonatkozó koncepcióval, ami jelen dokumentummal teljesül

 

Kutatás – Fejlesztés

 

A közúti közlekedési rendszer biztonságának növelése érdekében világszerte nagy erőfeszítéseket tesznek az egyes országok, a szakemberek, közigazgatási szervek, civil szervezetek. A megelőző és biztonságnövelő intézkedések hatékonyságának zálogai a kutatások és mérés-vizsgálatok.

A közlekedésbiztonsági célú kutatások tényleges hasznosulásának, hatékonyság-növelésének kulcsa, hogy valós, indokolt és építő szándékok, célok mentén forrjanak ki a kutatási témák, azok egymásra épüljenek és építkezhessenek belőlük a jövőbeliek.

Fontos, hogy miközben az aktuális problémák kezelésével foglalkozunk, legyen mód és szándék az azokon túlmutató, jövőbeni feladatok feltérképezésére, újszerű megoldások keresésére, gyakorlatias szellemű és gyakorlati kutatásokra, az eszközök valóban hatékony alkalmazási feltételeinek vizsgálatára, sőt a várható eredmények előrebecslésére, a beavatkozások értékelésére.

Ehhez szükség van az alkalmazott forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök megbízható nyilvántartására, a változások nyomon követésére.

K+F kutatások és háttérvizsgálatok ezeket a célokat szolgálják, a biztonságosabb közúti közlekedés elsődlegességének elismerésével. A 16. ábrán a kutatási tevékenység helye és szerepe látható.

 

Ábra: Kutatási témajavaslatok kialakítása

 

Elengedhetetlen, hogy a kutatások kapcsolódjanak az európai projektekhez, az egységes törekvésekhez. Cél hogy a beavatkozások, akciók végén, a kutatási eredmények felhasználásával az előírások megalapozását segítő ajánlások kerülhessenek kidolgozásra. A kutatás-fejlesztések célja a forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök, közlekedésbiztonsági beavatkozások feltételeinek, optimális elhelyezésének, minőségi követelményeinek, hatásuk számszerűsíthetőségének vizsgálata.

Projektek, balesetmegelőzés