Infrastruktúra Szabályozás Ellenőrzés Balesetmegelőzés Emberi tényező Hírek, aktualítások Szakcikkek
Társadalmi felelősségvállalás az autóiparban

A Toyota Motor Europe néhány közlekedésbiztonsági kezdeményezésének bemutatása

A közúti közlekedés biztonságának és a környezet fenntartható fejlesztésének elősegítéséért részben a nagy autógyárak is felelősek. A vezető autóipari óriások - így a Toyota is - a rendelkezésére álló erőforrások és társadalmi felelősségvállalása révén tud hozzájárulni korunk kiemelt társadalmi kihívásainak kezeléséhez. Az alábbiakban a Toyota autógyár közlekedésbiztonság javítása érdekében tett vállalásait és kezdeményezéseit tekintjük át. 

A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszik, hogy kiváló minőségű, megbízható gépjárművek előállításával, valamint magas szintű szolgáltatásaikkal hozzájáruljanak a társadalom és Földünk fenntartható fejlődéséhez. A Toyota vezérelvek képezik a vállalat szervezeti irányítási filozófiájának sarokköveit. Ezek a vezérelvek segítik a vállalatot, hogy világosan meghatározott úton haladjon Európában a fenntartható fejlődés elérése felé. A Toyota célja a vevők igényeinek maximális kielégítése érdekében a korszerű technológia alkalmazása és folyamatos továbbfejlesztése. A helyi igények felismerése és tiszteletben tartása mellett a közösség bevonására tekintettel a Toyota Motor Europe (TME) a következő három területen tevékenykedik: a környezet fenntartható fejlesztése, a műszaki oktatás támogatása és a közlekedésbiztonság fejlesztése.

Mint vezető járműgyártó, a Toyota egyértelműen felelős az közlekedésbiztonságért. Az autógyár közlekedésbiztonsági célkitűzései illeszkednek a nemzetközi és Európai Uniós irányelvekhez. A Toyota tisztában van azzal, hogy a valódi fenntartható mobilitás a vállalat aktív részvételét igényli az közlekedésbiztonságot szolgáló sokféle kezdeményezésben, amelyeket más érdekeltekkel együttműködve hajt végre.

A Toyota közlekedésbiztonsági felelősségvállalása nem korlátozódik kizárólag a gépjármű biztonságára. A cég a közlekedés biztonságát a humán tényező – jármű – közlekedési környezet hármasán keresztül közelíti meg, ahol a legfőbb célkitűzés a közlekedési baleseti áldozatoktól mentes társadalom megvalósítása.

A Toyota az 1960-as évek óta kiemelten foglalkozik a közlekedésre neveléssel. Tevékenységi körébe tartozik a közlekedés tudatosságának növelése, a közlekedésbiztonsággal és a vezetési magatartással kapcsolatos szemléletmód javítása. Az autógyár az autóvezetők számára tartandó, a biztonságos közlekedéssel kapcsolatos képzések szervezésében működik közre, valamint óvodások és iskolások közlekedési szemléletformálásában játszik nagy szerepet. A Toyota közlekedésbiztonsági kampányai nemzetközi szinten a társadalom széles rétegét megszólítják, így például a Toyota óvodás gyermekek számára készített illusztrációkkal ellátott könyvecskéje első megjelenése (1969) óta több mint 100 millió példányban látott napvilágot.

Az autóipari óriás világszerte számos kezdeményezés, kampány és projekt szervezésében, koordinálásában és támogatásában vesz részt. Európában például a TME volt az első gépjárműgyártó, amely aláírásával csatlakozott az Európai Közlekedésbiztonsági Chartához. A charta egy olyan közös platformot jelent az aláíróknak - beleértve a civil szervezeteket -, amely lehetővé teszi a közlekedésbiztonság területén szerzett szakmai tapasztalatok cseréjét, valamint a közúti közlekedés biztonságának elősegítése érdekében megfogalmazott intézkedési javaslatok előkészítését.

A Toyota szakmai tudásbázisát és anyagi erőforrásait is felhasználva 2008-ban Magyarországon is támogatta az EuroRAP kidolgozását. Az EuroRAP a baleseti gócok felkutatásának és nyilvántartásának egységesítésére létrehozott rendszer. Ehhez a rendszerhez Magyarország is csatlakozott. A KTI Közlekedéstudományi Intézet Közlekedésbiztonsági és Forgalomtechnikai Tagozatának munkatársai a baleseti adatbázis megbízhatóságának továbbfejlesztésével járultak hozzá az EuroRAP rendszer hazai bevezetéséhez.

Az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács (ETSC’s) ’Roads to Respect (R2R)’ kampányának célja diákok és fiatal szakemberek toborzása a biztonságos közúti infrastruktúra fejlesztése érdekében. 2006 óta, amikor a TFfE (Toyota Fund For Europe) először kezdte támogatni a Roads to Respect programot, a projekt 14 európai országba jutott el. Az egyetemeken a közúti biztonság infrastrukturális hátterével kapcsolatos szakmai előadásokat követően a hallgatók egy speciális közúti biztonsági táborba jelentkezhettek. A Brüsszelben megszervezésre került táborba a résztvevők egy konkrét közlekedési probléma projektötletével jelentkezhettek. Az egy hetes táborban az ETSC szakmai irányításával a fiatalok megoldást kerestek a projektötleteikben szereplő közlekedési problémákra. A projekt teljes költségét a Toyota és a 3M cégek fedezték. A projekt eredményeképp 2007-ben 4 konkrét helyszínen a táborban kidolgozott fejlesztések megvalósítását is támogatták. Ezen felül a helyi hatóságok bevonásával ajánlásokat tettek további 2 projekt megvalósítására.

2006-ban a Toyota Motor Europe a TOP-25 egyik támogató partnerévé vált. A TOP-25 egy európai uniós kezdeményezés, amelynek célja, hogy a felelős járművezetést népszerűsítse a fiatalok körében. Teszi ezt olyan mókás interaktív eszközök segítségével, mint például az AlcoKart, ami egy fedélzeti számítógéppel felszerelt vezetési szimulátor segítségével az alkohol és drogok hatása alatti vezetést szimulálja. 2007 májusában a TOP-25 Franciaországban és Portugáliában 10 rendezvényt bonyolított le, lehetőséget biztosítva több mint 1000 résztvevőnek az AlcoKart kipróbálására, ezáltal az alkoholos befolyásoltság és a tudatmódosító szerek hatása alatti vezetés nagyon is valós veszélyeinek megtapasztalására.

A TOP-25 másik fontos fejlesztése egy Toyota Corolla Verso-ból átalakított személygépjármű szimulátor, amely a járművezetés közbeni folyamatos koncentrációra és a helyes közlekedési magatartásra hívja fel a figyelmet. A szimulátor segítségével bárki felmérheti egyéni képességeit és korlátait anélkül, hogy kockáztatná saját vagy mások testi épségét.

Fentiekből látszik, hogy felelős autógyártóként a Toyota nemcsak az eladások növelésére fordítja energiáit, hanem fontos társadalmi problémák kezelését is zászlajára tűzte. A bemutatott európai projektek a közlekedésbiztonság számos részterületét érintik.. A Toyota a jövőben is támogatni kívánja azokat a kezdeményezéseket, amelyek cégfilozófiájához igazodva járulnak hozzá a közlekedés biztonságának fenntartható fejlődéséhez.

 

További információ:

http://www.toyota-global.com/

http://www.toyota-global.com/innovation/safety_technology_quality/safety_measurements/

http://www.erscharter.eu/

http://www.toyotafund.eu/

www.top-25.eu

 

 

Leírás: New 2

 

Projektek, balesetmegelőzés