Infrastruktúra Szabályozás Ellenőrzés Balesetmegelőzés Emberi tényező Hírek, aktualítások Szakcikkek
Biztonsági övek és gyermekülések

Közlekedésbiztonsági kézikönyv szakemberek és döntéshozók részére

2009-ben a londoni székhelyű FIA (Alapítvány az Automobilizmusért és társadalomért) kiadta a „Biztonsági övek és gyermekülések – Közlekedésbiztonsági kézikönyv szakemberek és döntéshozók részére” című tanulmányát a WHO (Egészségügyi Világszervezet), GRSP (Nemzetközi Partnerség a Közlekedésbiztonságért) és a Világbank közreműködésével. A dokumentum a biztonsági öv használatával kapcsolatos helyzetelemzéssel, következtetésekkel és konkrét ajánlásokkal segíti a döntéshozók és a közlekedési szakemberek munkáját a közlekedésbiztonság fejlesztése érdekében végzett tevékenységekben.

 

A komoly közegészségügyi problémákat okozó közúti közlekedési balesetek világszerte a vezető sérülési- és halálokok közé tartoznak. A közlekedési balesetek következtében évente közel 1,2 millió ember veszti életét, és több millió ember sérül meg vagy szerez maradandó fogyatékosságot, elsősorban az alacsony vagy közepes jövedelmű országokban. A balesetek társadalmi költsége is igen magas, mely nagy teher a fejlődő országok gazdaságának.

A WHO és Világban jóvoltából jelent már meg közlekedésbiztonsággal foglalkozó kiadvány, mely főleg az eddig bevált intézkedések és technológiák népszerűsítését és terjesztését szorgalmazta. A jelentés rámutat, hogy a biztonsági övek, bukósisakok és gyermekülések több ezer ember életét mentették meg. A kipróbált és hosszú távon is hatékonynak bizonyuló módszerek közé tartozik még a sebességkorlátozások bevezetése, a biztonságosabb infrastruktúra kiépítése, a járművezetők véralkohol-szintjének komoly korlátozása és a gépjárművek biztonságának javítása. 2004. után több határozat is született a probléma megoldásával kapcsolatban, melyek az ENSZ vezető szerepét határozták meg a közlekedésbiztonság javításának kezelése ügyében. A határozatok teljesítésének elősegítése érdekében a WHO, a GRSP, a Világbank és a FIA közösen elkészített egy több kézikönyvből álló sorozatot a politikai döntéshozók és szakemberek részére, melynek egyik része a gyermekülésekről és biztonsági övekről szóló kiadvány.

A kiadványok egyszerű és költséghatékony megoldási javaslataikkal segítik azon országokat, akik célul tűzték ki a közlekedésbiztonság javítását.

A biztonsági övek és a gyermekülések passzív biztonsági eszközök a gépjárműben, azaz a már bekövetkezett balesetek hatását enyhítik, illetve mérséklik a súlyos sérülések bekövetkezésének kockázatát, ezért ezek mellett más, aktív biztonsági eszközökre is szükség van a járművekben. A tapasztalatok szerint egy ütközés esetén a járműben ülőket a bekapcsolt biztonsági öv és a megfelelően használt gyermekülés védi meg a leghatékonyabban a sérülésektől. Bizonyított tény, hogy ezek a módszerek már sok ember életét mentették meg és csökkentették a sérülések súlyosságát.

A kiadványban hat fontos ajánlás található a közlekedésbiztonság fejlesztésére irányuló tevékenységek elkezdéséhez.

  1. Létre kell hozni egy felső szintű állami intézményt az országos közlekedésbiztonsági intézkedések koordinálására.
  2. Fel kell mérni a közúti közlekedési balesetek okozta problémák mértékét, a vonatkozó előírásokat és a kapcsolódó intézmények helyzetét és kapacitását.
  3. El kell készíteni egy országos közlekedésbiztonsági stratégiát és akciótervet.
  4. Pénzügyi és emberi erőforrásokat kell mozgósítani a probléma kezelésére.
  5. Konkrét intézkedéseket kell életbe léptetni a közlekedési balesetek megelőzésére, a sérülések és azok következményeinek csökkentésére, valamint ki kell értékelni az intézkedések hatását.
  6. Támogatni kell a belső kapacitás fejlesztését és a nemzetközi együttműködést.

A fejlődő országokban egyre több gépjármű közlekedik, de jelenleg többségükben nincs törvényi szabályozás a biztonsági övek és gyermekülések használatára, ezért igen magas azon halálos balesetek száma, melyek ezekkel a felszerelésekkel elkerülhetők lettek volna, így a közlekedésbiztonsági intézkedéseket bevezető országok számára fontos célterületet jelent.

A kézikönyv célközönsége a probléma megoldásában érintett valamennyi szereplő, többek között törvényhozók, bírák, politikusok, rendőrségi tisztviselők, közlekedésbiztonsági és közegészségügyi szakemberek, közlekedésszervezők, foglalkoztatók a magán és közszférában, jármű- és alkatrészgyártók, nem kormányzati szervezetek, a biztosítási iparágban dolgozók, a közép- és, felsőoktatásban dolgozó tanárok, közlekedésbiztonsági kutatók, járművezető és, közlekedésbiztonsági oktatók, közlekedési és szállítási szervezetek, valamint gépjármű-kereskedők.

A kézikönyv egyszerű és tagolt felépítésű, öt modulból áll, melyek a következő kérdéskörökkel foglalkoznak:

  1. modul: Miért van szükség lépésekre a biztonsági övek és gyermekülések használatának növelésére?
  2. modul: Hogyan lehet felmérni egy adott országban a biztonsági övek és gyermekülések használatával kapcsolatos helyzetet?
  3. modul: Hogyan kell létrehozni a közlekedésbiztonság javításával foglalkozó munkacsoportot és akciótervet?
  4. modul: Hogyan kell biztonsági övek fokozottabb használatát célzó programokat kidolgozni és bevezetni?

5.     modul: Hogyan kell kiértékelni a biztonsági övek fokozottabb használatát célzó programot?

Ezen modulok segítik a szakembereket és döntéshozókat az adott ország közlekedésbiztonsági stratégiájának kidolgozásában. A kiadványt számos nyelvre lefordították, de a szerzők szorgalmazzák, hogy az országok az adott helyi nyelvre is lefordítsák. A terjesztése széles körre terjedt ki, valamint ingyenesen pdf formátumban mind a négy szervezet honlapjáról letölthető.

A kézikönyv a teljesség igénye nélkül készült ugyan, de a benne szereplő egyszerű, költséghatékony megoldásokkal nagyon sok ember élete megmenthető, és csökkenthetők a közlekedési balesetek okozta hatalmas problémák, így használata célszerű minden érintett ország szakembereinek.

 

 

Forrás:

FIA Alapítvány az Automobilizmusért és Társadalomért (2009): Biztonsági övek és gyermekülések – Közlekedésbiztonsági kézikönyv döntéshozók és szakemberek részére; 24 oldal

További információ:

GRSP Magyarország Egyesület (2009): Felmérés – Biztonsági öves táblák észlelése és hatása c. tanulmány, 8 oldal

www.grsphungary.hu

http://www.grsproadsafety.org/

Projektek, balesetmegelőzés