Infrastruktúra Szabályozás Ellenőrzés Balesetmegelőzés Emberi tényező Hírek, aktualítások Szakcikkek
FERSI – A Közúti Közlekedésbiztonsági Kutatóintézetek Európai Fóruma

Országokon átívelő kutatás és fejlesztés a közlekedés biztonságáért

Bár az Európai Unió tagországaiban az eddigi közlekedésbiztonsági szabályozások eredményei kedvező hatást gyakoroltak a közlekedésbiztonsági statisztikákra, sajnálatos módon a közúti közlekedés még mindig „veszélyes üzem”. Ennek a problémának a megoldására hozták létre FERSI (Forum of European Road Safety Research Institutes) néven az európai közlekedésbiztonsági kutatóintézeteket és egyetemeket tömörítő szervezetet, ami egymás tapasztalatait felhasználva tevékenykedik, sok más kiváló szakember mellet a magyar KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. munkatársaival is.

 

Az Közúti Közlekedésbiztonsági Kutatóintézetek Európai Fóruma (FERSI – Forum of European Road Safety Research Institutes) 1991-ben alakult azzal a céllal, hogy az európai közlekedésbiztonsági kutatóintézetek közti együttműködést ösztönözze. Az ilyen jellegű együttműködések legfőbb célja, hogy a meglévő közös kutatómunkák folytatódjanak, illetve újabb nemzetköziek kezdődjenek. A szervezet feladatai közé tartozik az egész Európát érintő közlekedésbiztonsági problémák feltárása, azokra a leghatékonyabb megoldások keresése nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt.

A FERSI számos célt tűzött ki maga elé küldetésként. A legfontosabb, hogy a tagállamok kutatóintézetei között szorosabb kapcsolat alakuljon ki, elősegítve ezzel a kooperatív munkavégzést. Ez a lépés számos előnyt eredményezhet, például ajó gyakorlatok, bevált technikák megosztása mellett fokozhatja a jövőbeni kutatások eredményességét is.

A FERSI egy rugalmasan működő szervezet. Tagjai a közös cél érdekében csatlakoztak a fórumhoz, bizonyos formában (informálisan) egyesítették kutatóközpontjaikat, hogy még magasabb színvonalú K+F tevékenységeket tudjanak végezni. Ezeket a munkákat az intézetek saját költségvetésükből közösen fedezik.

A FERSI az egyes intézetek mellett más szervezetekkel is kapcsolatban áll. Ilyen például a Közlekedési Kutató Intézetek Európai Konferenciája (ECTRI – European Conference of Transport Research Institutes), amellyel már korábban is közösen végeztek kutatást és dolgoztak ki megoldási lehetőségeket három igen fontos közlekedésbiztonsági területen: városi mobilitás, nagy távolságú szállítás, valamint energia és környezetvédelem.

A FERSI támogatásával, 19 kutatóintézet közreműködésével valósult meg a CAST (Campaigns and Awareness-raising Strategies in Traffic Safety) program, melynek elsődleges célja a figyelemfelkeltés volt. Összesen 6 munkacsomagot állítottak össze a 2002-2006-os időszakra olyan feladatokkal, mint például az Európán belüli és kívüli közlekedésbiztonsági kampányok és azok módszereinek összegyűjtése vagy egy páneurópai kampány kidolgozása és végrehajtása.

A FERSI jelenleg 21 tagból áll, de minden csatlakozni vágyó közlekedésbiztonsági kutatóintézetet vagy egyetemet szívesen fogadnak. A jelenlegi tagok között van az orosz MADI Műszaki Egyetem, az egyesült királyságbeli Közlekedési Kutató Laboratórium (TRL – Transport Research Laboratory), illetve a Svéd Nemzeti Közúti és Közlekedési Kutatóintézet (VTI – Swedish National Road and Transport Research Institute). Az európai tagállamok mindegyikéből kizárólag egy kutatóintézet vagy egyetem lehet a FERSI tagja. Magyarországot a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. képviseli. A kutatóintézet jogelődjeivel együtt már több mint 70 éves múltra tekint vissza, így teljes joggal kijelenthető, hogy nagy tapasztalattal rendelkezik a közlekedést érintő kérdésekben.

A FERSI főbb kutatási területei a közlekedéspolitika, közlekedésgazdaság, közlekedésbiztonság, környezetvédelem a közlekedésben, közösségi közlekedés, logisztika, közlekedés menedzsment, jármű-üzemeltetés és karbantartás. A kutatóközpont széleskörű tevékenységét kiváló szakemberek, illetve szerteágazó európai kapcsolatok és közreműködések biztosítják.

A FERSI működését a Közgyűlés irányítja, amely a résztvevő, teljes jogú tagok egy-egy képviselőjéből áll. A kutatásokban több résztvevő is szerepelhet egy tagállamból, de ők nem jogosultak a tanácsi tagságra. A tanács tagjai elnököt választanak maguk közül, aki általában 3 éven keresztül tölti be ezt a tisztséget. Évente legalább két alkalommal ül össze a teljes tanács, hogy az aktuális kérdéseket megvitassák, és megfogalmazzák céljaikat. Az elnök és a testület támogatására szintén a teljes jogú tagok közül 3 főt választanak, akik az elnökkel és az alelnökkel együtt alkotnak egy vezetői csoportot. A támogatás mellett ők foglalkoznak a FERSI mindennapi ügyeivel, és a közgyűlésen tesznek jelentést az aktuális helyzetről.

A FERSI Európán átívelő kapcsolatokat is próbál építeni, ezzel elősegítve a közlekedés, közlekedésbiztonság interkontinentális fejlődést. 2010 márciusában részt vettek az Abu Dhabiban megrendezett 15. Közúti Közlekedésbiztonság Négy Kontinensen elnevezésű nemzetközi konferencián. A FERSI szinte minden hónapban megjelenik szervezőként vagy közreműködőként valamilyen európai, közlekedésbiztonsággal foglalkozó konferencián, fórumon vagy kiállításon.

 

További információ: www.fersi.org

Projektek, balesetmegelőzés