Infrastruktúra Szabályozás Ellenőrzés Balesetmegelőzés Emberi tényező Hírek, aktualítások Szakcikkek
A 2011-es győri Közlekedéstudományi Konferencia tapasztalatai „Stratégia – Tervezés – Technológia”

2011. március 24-25-én került megrendezésre Győrben a Közlekedéstudományi Konferencia. A rendezvénynek a Széchenyi István Egyetem adott otthont. Az egyetem Közlekedési Tanszéke volt az összejövetel házigazdája. A résztvevők rengeteg tapasztalattal és számos hasznos információval térhettek haza.

 

A 2011 évi győri Közlekedéstudományi Konferencia a Széchenyi Egyetem valamint az Universitas-Győr Nonprofit Kft. szervezésében került megrendezésre. A rendezvény a TÁMOP 4.2.3-08/1-2008-0011 számú „SZINENCE4YOU Tudás- és tudomány disszemináció a Széchenyi István Egyetemen” című projekt keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A két napon át tartó konferencia bővelkedett a hasznos előadásokban. Az előadók között képviseltette magát szervező Széchenyi Egyetem Közlekedés Tanszéke, a FŐMTERV Zrt., a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésbiztonsági és Forgalomtechnikai Tagozata, a BKSZ Budapesti Közhasznú Kft., valamint az MTA Világgazdasági Kutatóintézete. Ezeken kívül kiváló előadással készült a Duna-Express Konzorcium, a Fachhochschule Erfurt, az Alapítvány a Hajós Oktatásért (AHO), a Transman Kft., a PTV AG, valamint a BME Közlekedésüzemi Tanszéke.

A rendezvényen az előadások 5 fő téma köré csoportosultak:

  1. Nemzetközi közlekedési stratégiák
  2. Közlekedési stratégiák hazai alakulása
  3. Alágazati együttműködési lehetőségek a személyszállításban
  4. Alkalmazott informatika a közlekedési folyamatok tervezésében
  5. Kutatások a Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszékén

A megnyitót követően, melyet Dr. Szekeres Tamás rektor, Dr. Dőry Tibor igazgató, Dr. Horváth Balázs tanszékvezető tartott, a plenáris előadások következtek, ahol Győr Önkormányzata is képviseltette magát.

Az első nap délutánján, a nemzetközi közlekedési stratégiák szekciójában Dr. Pál Ernő elnök, az Alapítvány a Hajós Oktatásért a Duna hazánkban betöltött szerepére hívta fel a figyelmet, és többek között az energia- és közlekedési hálózatok hiányzó összeköttetéseinek kiépítésére tért ki. Ugyancsak a megújuló európai és magyar közlekedéspolitikához kapcsolódóan tartott előadást Székely András, a Trasman Kft munkatársa is. Egy közép-európai vasúti törzshálózat és az ehhez kapcsolódó lehetséges megoldásokról Lüttmerding Attila, a Fachochschule Erfurt kutatója és Alexej Welitschkin tartott előadást.

A közlekedési stratégiák szekcióban a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató szakértője, prof. Dr. Holló Péter Magyarország közúti közlekedésbiztonsági helyzetét a hazai és nemzetközi célkitűzések tükrében mutatta be. Előadásában hazai és nemzetközi idősorok bemutatásán keresztül többek között azt vizsgálta, hogy meddig kellene visszamenni az időben, hogy a közutakon meghaltak száma olyan alacsony legyen, mint 2010-ben, illetve hogy szerepet játszik-e a gazdasági válság a közúti biztonság javulásában? Prof. Dr. Holló Péter megállapította, hogy 2008-ban igazi áttörést sikerült elérni a közúti biztonság javításában, mely javulás 2009-ben és 2010-ben is folytatódott. Az áttörés döntően a következetes és szigorú intézkedéseknek („objektív” felelősség, „zéró tolerancia”, pontrendszer szigorítása, automata sebességellenőrző kamerák, stb.) tulajdonítható, de a gazdasági visszaesés is hozzájárult a javuláshoz.

A délutáni szünetet követően a közlekedési stratégiák hazai alakulásáról hallhattak előadásokat a résztvevők. Dr. Kovács Ferenc, a SzE Közlekedési Tanszékének egyetemi tanára a politika, a stratégia és a fejlesztés hármasának kapcsolatára tért ki mindenek előtt a fenntarthatóság, a fenntartható közlekedés területén.

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. képviseletében Berta Tamás tartott előadást ebben a szekcióban, mely a „Közlekedésbiztonsági programalkotás Magyarországon” címet viselte. A KTI Közlekedésbiztonsági és Forgalomtechnikai Tagozatának tagozatvezetője előadásában bemutatta a hazai és nemzetközi közlekedésbiztonsági célkitűzéseket, az eddig elért eredményeket, és a közlekedésbiztonság további javítása érdekében kidolgozott Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogramot (2011-2013), valamint a 2011. évi Intézkedési Tervet. Berta Tamás előadásában kiemelten szerepeltek a magyarországi közúti halálos balesetek számának csökkentésében elért eredmények, hiszen azok túlszárnyalták mind a hazai, mind az Európai Uniós elvárásokat. A siker fenntartása érdekében 7 fő stratégiai célkitűzést nevezett meg, ahol az első két helyen a közlekedésre nevelés és képzés fejlesztése, javítása, valamint a közlekedők körében a jogkövetés növelése állt. Ez azért is fontos, mert a baleseteknél nem felületi megoldásokra van szükség, hanem az okok forrását kell megszünteti. Az előadó ennek kapcsán kiemelte, hogy az emberi tényező befolyásolja a legnagyobb mértékben a közlekedés biztonságát.

A konferencia második napján az előadások sorozatát az alágazatok együttműködési lehetőségeiről szóló prezentációk folytatták, melyek kapcsán a személyszállítás területén létrehozható kooperációk lettek kiemelve. A témában Fleischer Tamás, Dr. Denke Zsolt, Götz Sándor és Dr. Rixer Attila tartott beszédet. Míg Fleischer Tamás a városi közlekedés komplexitásával foglalkozott mindenek előtt, addig Götz Sándor a személyhajózás és a közlekedési rendszerek együttműködésének szemszögéből közelítette meg a kérdést. Előadásában kitért Magyarország kulcsszerepére a dunai vízi utat illetően. Götz Sándor is felhívta a figyelmet, és példákkal támasztotta alá, hogy megfelelő együttműködéssel mennyi lehetőséget kínál a Duna. Magyarországon például akár az intermodális logisztikába is bekapcsolhatók a kikötők.

A nap további része a közlekedési folyamattervezésben alkalmazott informatikáról, és a Széchenyi Egyetem Közlekedési Tanszékének kutatásairól szólt. A felszólalók között szerepelt Zubor Lajos, Dr. Horváth Balázs és Dr Prileszky István, valamint a nap második felében Dr. Zvikli Sándor; Horváth Richárd; Arató Károly, Farkas István, Winkler Ágoston; és Szabó Lajos tartott prezentációt.

A konferencia teljes ideje alatt szakmai kiállítók standjai voltak megtekinthetőek. A kiállítók között a PTV AG, a GRSP Hungary és a JEL-KKK szerepelt.

 

További információ és letölthető előadások:

http://kozlekedes.sze.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=75&lang=hu

 

 

Projektek, balesetmegelőzés