Infrastruktúra Szabályozás Ellenőrzés Balesetmegelőzés Emberi tényező Hírek, aktualítások Szakcikkek
A közlekedésbiztonság fejlődésének rekord évtizede

Az ITF (Nemzetközi Közlekedési Fórum) az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) 2010. évi Párizsban megtartott konferenciáján tette közzé 33 országra vonatkozó közúti halálos balesetk adatait. A számok azt mutatják, hogy a vizsgált államokban nagymértékben csökkent a közúti halálesetek száma, így a XXI. század első tíz éve a közlekedésbiztonság legeredményesebb évtizedének nevezhető.

Az OECD az Organisation for Economic Co-operation and Development rövidítése, magyar jelentése Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezete. A szervezet 1961 óta működik, ugyanis akkor váltotta fel jogelődjét az 1948-as alapítású OEEC-t (Organisation for European Economic Co-operation, magyarul Európai Gazdasági Együttműködés Szervezete). Az OEEC a Marshall-segély lebonyolítása és a háború utáni gazdasági helyzet helyreállítása céljából jött létre. Az utód szervezet feladata a tagországok gazdaságpolitikájának segítése. A szervezet nem rendelkezik sem jogosultságokkal a tagjai felett, sem pedig pénzügyi forrásokkal, mindössze koordináló szerepet tölt be. Jelenleg a 20 alapító tagon kívül még 10 csatlakozott tagot számlál a szervezet, valamint több országgal is folyamatban vannak a felvételi tárgyalások.

Az OECD céljai között szerepel a gazdasági növekedés elősegítése, magas szintű foglalkoztatottság megteremtése, a szabadkereskedelem elősegítése, a pénzügyi stabilitás megőrzése, valamint a gazdasági kapcsolatok fejlesztése.

Az ITF a közlekedési ágazat egyik stratégiai szervezete. Olyan civil közösség és kutatócsoport, mely közlekedési problémákat kezel stratégiai fontosságú ügyekben. Kormányközi szervezetként kapcsolódik az OECD-hez és minden évben 50 ország minisztereit, vezető döntéshozóit és a magánszféra szereplőit hozza össze. A Fórum célja, hogy támogatásával hozzájáruljon gazdasági növekedéshez, a környezetvédelemhez, a társadalmi integráció és az emberi élet védelméhez, valamint a társadalmi jóléthez.

Az OECD legutóbbi, (Joint OECD ITF Seminar, Paris, 2010. november 25) konferenciáján az ITF is képviseltette magát. Legfrissebb adataik szerint a halálos kimenetelű balesetek száma számottevően csökkent a vizsgált 33 országban. Így a XXI. század első tíz éve kiérdemelte a „közlekedésbiztonság rekord évtizede” címet.

Minderről Jack Short, az ITF főtitkára nyilatkozott Párizsban. Elmondta, hogy az élmezőnyben Spanyolország, Portugália és Franciaország áll, ezekben az országokban csökkent legnagyobb arányban a közúti halálesetek száma. Jól teljesített az USA is, ahol több mint 60 év után 2009-ben volt a legalacsonyabb a halálos áldozatok száma. Short arról is beszélt, hogy a motorkerékpáros halálesetek száma is csökkent, de összességében kisebb mértékben, mint az általános közúti balesetek száma. Egyes országokban drámai, 100%-os emelkedést jegyeztek a motorkerékpáros halálesetek számában, ami nagyobb, mint a 2000-2009 közötti időtartamban.

Az ITF Nemzetközi Közlekedésbiztonsági Adatokat Elemző Csoport (IRTAD) vizsgálatai szerint a halálos közúti balesetek száma az elemzett 33 országból 30-ban csökkenést mutatott. A legnagyobb visszaesés Portugáliában és Spanyolországban volt tapasztalható, ahol a halálos áldozatokat követelő balesetek száma több mint 50%-kal csökkent. Franciaországban 47%-os, az USA-ban 19%-os, míg az Egyesült Királyságban 35%-os volt a visszaesés.

Több országban is nagyobb volt a 2000-2009 közötti időszak átlagos éves csökkenés, mint a korábbi évtizedekben. Spanyolországban 8,5%-os átlagos éves csökkenést regisztráltak, szemben a 90-es évek 4,4%-ával, míg a 80-as években még növekedés volt tapasztalható halálesetek számában. Az Egyesült Királyságban 4,6%-os éves csökkenést tapasztaltak az elmúlt pár évtizedben, szemben a 80-as évekre jellemző 1,3%-ával. Az Egyesült Államokban 2000 és 2009 között a közúti halálesetek száma átlagosan évente 2,3%-kal esett vissza, míg a 90-es években csupán 0,6%-kal, a 80-as években pedig 1,3%-kal.

2009-ben több ország is elérte a rendszeres mérések kezdete óta regisztrált legalacsonyabb közúti haláleset-számot, ilyen például az Egyesült Államok és Svájc. Dániában 1932 óta, Kanadában pedig az elmúlt 60 évben nem volt ilyen alacsony ez az érték.

„Az előző évtizedekhez viszonyítva jelentős lépéseket tettünk a halálos közúti balesetek csökkentése érdekében a XXI. század első évtizedében.” − nyilatkozta az IRTAD elnöke, Fred Wegman, aki arra is rámutatott, hogy ezek a trendek aggasztóak viszont számos fejlődő országban.

Három ország mutatott növekedést a közúti halálesetek számában az elmúlt tíz évben: Argentína, Kambodzsa és Malajzia. Az említett három ország csak nemrég csatlakozott az IRTAD-hoz, és remélik, hogy hasznosítani tudják a csoport szakértelmét és tapasztalatait a közúti közlekedésük biztonságosabbá tételéhez.

A 100 000 lakosra vetített közúti halálesetek száma azt mutatja, hogy 2009-ben az Egyesült Királyság volt a legbiztonságosabb (3,8 baleseti halott / 100 000 lakos), közvetlenül mögötte Svédország és Hollandia (mindkettőnél 3,9), majd Izrael (4,2) áll. Ez a mutató Malajziában 23,8; Argentínában 18,4; Görögországban pedig 13,8 (2008. évi adat) volt.

A közúti balesetben való elhalálozás kockázata, az egymilliárd járműkilométerre vetített közúti halálozás mértéke Svédországban volt a legkisebb (5,1 baleseti halott / egymilliárd járműkm), majd ezt követte az Egyesült Királyság (5,2) és Svájc (5,6). A másik oldalt vizsgálva Koreában ez a szám 20,1 halálos áldozat/milliárd kilométer, a Cseh Köztársaságban 19,4; Malajziában pedig 17,7. (Figyelembe kell venni azonban, hogy nem minden országnak van rendszeresen gyűjtött adata járműkilométerre vetítve!)

Annak ellenére, hogy összességében érezhetően csökkent a halálos közúti balesetek száma, a 2000-2009 közötti időszak egyes országokban jelentős növekedést mutatott a motorkerékpárok által okozott halálos balesetek száma. A motorkerékpárok általi halálozások száma a vizsgált 29 országból 13-ban nőtt az IRTAD adatai szerint. Míg egyes országok jelentős előrelépést jegyeztek fel az elmúlt pár évtizedben (élén Portugália 45%-os és Korea 39%-os csökkenéssel), addig a több ország is drámai növekedést mutatott a halálos balesetek számának növekedése, mint például Finnország (+170%) vagy Szlovénia (+100%).

„Ez a növekedés csak részben magyarázható a motorkerékpárok számának növekedésével.”− nyilatkozta Véronique Feypell-deLaBeaumelle közlekedésbiztonsági szakember a Nemzetközi Közlekedési Fórum tagjai előtt. A Fórum felállított egy Motorkerékpár Biztonsági Munkacsoportot a motorkerékpározási szokások és a motorkerékpárosok viselkedésének vizsgálatára.

Bár a magas jövedelmű országokban a közúti halálesetek rekord számban csökkentek, az összes közúti halálozás 90%-a továbbra is az alacsony és közepes jövedelemmel rendelkező országokban történt. Becslések szerint évente 1,3 millióan vesztik életüket közlekedési balesetben, és 50 millióan sérülésnek meg világszerte. Az ENSZ ennek kapcsán bejelentette, hogy a 2011-2020 közötti időszak a cselekvés évtizede kell, hogy legyen a közlekedésbiztonság terén. A cél, hogy stabilizálják, majd csökkentsék a globális közúti közlekedési halálesetek számát 2020-ig.

„A halálos balesetek számának globális csökkentéséhez a legjobb eredményt elért országok tapasztalatainak, tudásanyagának gyors és hatékony átadására lesz szükség. Az IRTAD minden segítséget megad a tapasztalatok és fejlesztési eredmények cseréjében, adatbázisai és hálózata révén.”− mondta Jack Short.

A legközelebbi ITF 2011. május 25-27. között kerül megrendezésre Lipcsében. Az esemény a közlekedés és a társadalom kapcsolatára fókuszál.

 

Forrás:

ITF (2010): A Record Decade for Road Safety. Press Release

http://internationaltransportforum.org/Press/PDFs/2010-09-15IRTAD.pdf

 

További információ:

http://www.internationaltransportforum.org/

Projektek, balesetmegelőzés