Infrastruktúra Szabályozás Ellenőrzés Balesetmegelőzés Emberi tényező Hírek, aktualítások Szakcikkek
A Holland Közlekedésbiztonsági Kutatóintézet (SWOV) bemutatása

A Holland Közlekedésbiztonsági Kutatóintézet (SWOV) küldetése a közlekedésbiztonság színvonalának növelése. A SWOV egy független kutatóintézet, melynek kutatási anyagai mindenki számára elérhető, aki valamilyen szinten is érdeklődik a közlekedés és közúti biztonság területén. Az alábbiakban áttekintjük az intézet céljait, tevékenységét, és néhány érdekesebb projektjét.

A SWOV fő tevékenységének megfelelően közlekedésbiztonsággal kapcsolatos alapkutatásokat és előzetes kutatásokat végez. A kutatásokat úgy végzik, hogy azok eredménye a gyakorlati életben használható legyen. A SWOV Közúti Biztonság Értékelő Tagozata a múltbéli közlekedésbiztonsági intézkedések felülvizsgálatával és értékelésével időről időre meghatározza a jövőben elvégzendő fejlesztéseket. a SWOV szakmai tudásbázisa a közlekedésbiztonság teljes területét lefedi.

A SWOV olyan magas színvonalú alap és alkalmazott kutatásokat végez, amelyek eredményei lehetőség szerint a mindennapokban is felhasználhatóak. A SWOV Közúti Biztonság Értékelő Részlege a korábbi eredmények figyelembe vételével időről-időre feltárja a jövőbeli közúti biztonsággal kapcsolatos fejlesztési lehetőségeket. Annak érdekében, hogy a közlekedésbiztonság kérdésköre nagyobb figyelmet kapjon, társadalmi konzultációkon vesz részt, ahol a tudományos alapokon nyugvó ismeretei segítségével véleményt formál, továbbá a politikai döntéshozók számára tanácsokat ad.

A SWOV tudásanyaga terjesztésével is aktívan foglalkozik. Készen elérhető anyagai oktatási célokra is alkalmasak. Az ismeretek terjesztésének célcsoportjai a következők:

  • nemzeti politika;
  • nemzeti, regionális és városi kormányzatok;
  • kormányzatok tanácsadó testületei;
  • holland és külföldi kutatók;
  • oktatási intézmények;
  • érdekelt csoportok;
  • média (újságok szakújságírók);

A SWOV a 2007-2010-ig terjedő időszakra 10 programot tervezett, melyek az alábbiak:

Utak és közlekedés: Ez a program az úthálózat szerkezetére és funkciójára koncentrál, figyelembe véve az utak használatát és baleseti statisztikáit is. Feltárja, hogy milyen szerkezet milyen biztonsági szinten milyen viselkedést eredményez. Megpróbálja meghatározni, hogy milyen az optimális úthálózat szerkezete. A kutatás segítségével a közúttervezők, a közúti hatóságok, továbbá a város és ország fejlesztési szakemberek megfontolt döntést hozhatnak mind az új utak építésével, mind pedig a már létező utak és úthálózatok felújításával kapcsolatban.

Emberi viselkedés: A program célja, hogy bővítse az emberi viselkedéssel kapcsolatos ismereteinket, ezáltal jobban megérthetjük az emberi tényező közlekedésre gyakorolt hatását. Ez a kutatás a közlekedésbiztonság javítására irányuló intézkedésekhez jó alapot szolgáltat.

Értékelés és kitekintés: A program a közútbiztonság fejlődésének útját mutatja be. A kutatás eredményeit figyelembe véve a jövőbeli fejlődéssel kapcsolatban megalapozott becsléseket tehetünk.

Közúti biztonság analízis: A projekt központi témája a releváns adatok megszerzésére és feldolgozására irányul. Valós és részletes adatok elengedhetetlenül szükségesek a pontos kutatáshoz. Ez a közlekedésbiztonság fejlesztésére irányuló kutatásokban sincs másként. Csak megfelelő adatokból kiindulva tudunk magyarázatot találni a közúti balesetek számának növekedésére, vagy csökkenésére.

Nemzetközi tevékenységek: SWOV több EU-s projektben fontos szerepet tölt be. Ez ezután sem lesz másképp, és ahol szükséges ott a SWOV kiterjeszti majd tevékenységét. Ezen kívül ki fogja vizsgálni, hogy hogyan tudnának hozzájárulni a Fehér Könyvben kitűzött közúti biztonsági célok eléréséhez a járművek és az intelligens rendszerek. Ezeket a területeket nagymértékben befolyásolják a nemzetközi szabályozások és fejlesztések.

Regionális ügyek kutatása: A régiók szívesen tennének a közúti balesetek számának további csökkentéséért. A projekt olyan kutatásokra fókuszál, amelyek ennek elérésében segíti a régiókat. Olyan projekteket tartalmaz, mint a Régiós Közlekedésoktatás, Befektetés az Infrastruktúrába és a Hálózat Analízis.

Kutatási tanácsadás: A program egyik része átlagos tanácsadói munka, amely a SWOV ismeretanyagának terjesztését foglalja magába (például munkacsoportokon, vagy szakemberek konferenciáján keresztül). SWOV rendszeresen add tanácsokat nemzeti, megyei és városi kormányzatoknak, szervezeteknek és intézeteknek is. A program másik része olyan vezérelvek megalkotásával foglalkozik, melyek a közlekedésbiztonságot most, vagy a későbbiekben befolyásolhatják.

PhD kutatás: 7 PhD jelölt fejezte be a PhD kutatását a 2007-2010-es időszakban, és 3 új kutatás vette kezdetét. SWOV támogatja ezeket a kutatókat, 2006 óta pedig egy disszertációs sorozatban megjelenteti az elkészült disszertációkat.

Összefoglalók és tudásbázis: Azért, hogy a látogató eligazodjon a nagy mennyiségű információ között, a tudásbázist több szintre osztották. Minden témát egy rövid bevezető mutat be. Ezután, ha szükséges, átirányítják a látogatót a téma összefoglalójához, az úgynevezett fact sheet-hez, amelyen az adott témával kapcsolatban részletesebb információk találhatók, valamint megtalálhatóak a témával kapcsolatos releváns kutatási anyagok megnevezései is. Így mindenki hozzájuthat a számára szükséges tudásanyaghoz.

Tudásterjesztés: A program célja, hogy a lehető legtöbb információval ellássa a közlekedésbiztonsági szakembereket. Ezzel kívánja a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos döntések és intézkedések minőségi javulását elősegíteni.

A SWOV éves beszámolói betekintést engednek a szervezet működésébe, szakmai tevékenységébe és elért eredményeibe. Fred Wegman, a SWOV ügyvezető igazgatója minden beszámolóban világosan meghatározza a szervezet céljait következő évi intézkedési tervét. A SWOV hosszútávú célja pedig deklaráltan nem más, mint európai szinten a közlekedésbiztonság területén vezető intézménnyé és a szakmai hálózat koordináló szervezetévé válni.

 

További információ:

http://www.swov.nl/UK/Profiel/Inhoud/about_swov.htm

Projektek, balesetmegelőzés