Infrastruktúra SzabályozásEllenőrzés Balesetmegelőzés Emberi tényező Hírek, aktualítások Szakcikkek
Iskolai közlekedésbiztonsági igazolvány Franciaországban

A fiatalok egyszerre a rossz közlekedésbiztonság mai első áldozatai, valamint a holnap járművezetői és úthasználói. A legfiatalabb kortól kezdődő közlekedésre nevelés az egyetlen járható útja a tudatos közlekedéshez kapcsolódó folyamatos szemléletformáló tevékenységnek. Az általános iskola így kiemelt szerepet játszik ennek megvalósításában.

Franciaországban az általános iskolák felső tagozatában már 1993 óta létezik egy úgynevezett „Iskolai Közlekedésbiztonsági Igazolás”, amelyet a tanulók a 3. ill. 5. osztályban szerezhetnek meg. A közlekedésre nevelés a kötelező általános iskolai oktatás szerves részét képezi. A különböző tantárgyak oktatási programjai és tantárgy tematikái a közlekedésbiztonsági ismeretek fokozatos és folyamatos elsajátítását segítik az iskolában eltöltött évek során.

Ezek az igazolások részei a közút valamennyi használója számára előírt elméleti képzésnek. Minden közlekedőre vonatkozóan magukba foglalják a kockázati tényezők és az alkalmazható szabályok megismerését és elsajátítását, legyen szó gyalogosról, kerékpárosról, segédmotor-kerékpárosról, vagy akár az autóban utazó utasról ill. jövőbeni autóvezetőről.

Az „Iskolai Közlekedésbiztonsági Igazolás” megszerzése több lépcsőben történik. Az első szintű „Iskolai Közlekedésbiztonsági Igazolás” (ASSR1) megszerzését célzó képzést minden 5. osztályos tanuló, a 14 évesnél idősebb tanulók, és a korábban megbukott tanulók számára szervezik. A tanfolyam a „Közlekedésbiztonsági Bizonyítvány” (BSR) megszerzésére irányuló gyakorlati képzésére való beiratkozás előfeltétele.

Jogosítvány hiányában a BSR megszerzése feltétele annak, hogy a fiatal 14 éves kortól segédmotoros kerékpárt, ill. 16 éves kortól 4 kerekű kisautót (mopedautó) vezethessen. Megjegyzendő, hogy a fenti szabály csak az 1988. január 1. után született fiatalokra vonatkozik.

A második szintű „Iskolai Közlekedésbiztonsági Igazolás” (ASSR2) és a gépjárművezetői engedély egymáshoz szorosan kapcsolódnak. Az ASSR2 igazolásnak a megszerzésére a képzést valamennyi 3. osztályos, és a 16. életévét az adott naptári évben betöltő tanuló, tehát a korábban megbukott tanulók számára is szervezik. Az igazolás kötelező mindazok számára, akik az „A” és „A1” (motorkerékpár) jogosítványt, a „B” (személygépkocsi vezetői engedély függetlenül attól, hogy kísérővel való vezetéshez vagy hagyományos képzés során megszerzendő) jogosítványt kívánják megkapni. Ugyancsak kötelező azok számára, akik a „B1” vezetői engedélyt (motorral meghajtott, négykerekű nehéz jármű) szeretnék megszerezni.

Ez az intézkedés csak az 1988. január 1. után született fiatalokra vonatkozik. Aki rendelkezik ezzel a második szintű igazolással (ASSR2), annak lehetősége van a Közlekedésbiztonsági Bizonyítványhoz” (BSR) szükséges gyakorlati képzésre való beiratkozásra.

Az első és második szintű Iskolai Közlekedésbiztonsági Igazoláshoz (ASSR1 és ASSR2) tartozó vizsgákat minden évben a harmadik trimeszterben valamennyi olyan köz- vagy magánintézményben megszervezik, amelyek szerződéses viszonyban állnak a Közoktatási Minisztériummal, az Igazságügyi Minisztériummal, a Mezőgazdasági, a Belügy-, a Tengerhajózási vagy az Egészségügyi Minisztériummal. Továbbá megszervezik a vizsgákat a külföldön található francia intézményekben azzal a kiegészítéssel, hogy az iskolaév végéig lehetőség van utóvizsga letételére.

A vizsgák lebonyolítása a következőképpen zajlik. Valamennyi vizsga 20, többszörös válaszadást lehetővé tévő animációs szintetizáló képsorozat formájában van összeállítva. Azok a tanulók kapják meg az igazolást, akik legalább 50 %-os eredményt érnek el. Az igazolásokat az intézmény igazgatója állítja ki. A tesztek eredményei jól reprezentálják a diákok közlekedési ismereteinek erősségeit és gyengeségeit, így megtudják, melyek azok a területek, amelyekben ismereteiket fejleszteniük kell.

Összességében elmondható, hogy a Franciaországban már közel két évtizede nagy sikerrel működő „Iskolai Közlekedésbiztonsági Igazolvány”-hoz kapcsolódó képzések és vizsgák az alaptantervbe integráltan hatékonyan megvalósíthatók, és lehetőséget biztosítanak a fiataloknak arra, hogy szervezett formában, egymásra épülő ismeretanyagok révén a tudásszint ellenőrzésével folyamatos közlekedésre nevelésben részesüljenek, hogy aztán a közúti közlekedés biztonságos résztvevőivé váljanak.

 

További információ:

http://www.assr.fr/

 

Carte élève

Iskolai Közlekedésbiztonsági Igazolvány

 

Védtelen közlekedők