Infrastruktúra SzabályozásEllenőrzés Balesetmegelőzés Emberi tényező Hírek, aktualítások Szakcikkek
VOICE – nemzetközi kampány a védtelen közlekedők védelme érdekében

A VOICE (Vulnerable road user Organisations In Cooperation across Europe) kampány elsődleges célja, hogy felhívja az Európai Unió politikai döntéshozóinak figyelmét saját felelősségükre a kerékpárosok és gyalogosok védelmét szolgáló intézkedések bevezetésében. A politikai lobbi mellett jó és rossz gyakorlatokat gyűjtenek a közlekedésbiztonság területén, támogatják a sikeres intézkedések szélesebb körű bevezetését, és tanulmányokat készítenek a védtelen közlekedők biztonságos közlekedése érdekében indítható infrastrukturális beruházásokról. A projekt eredményeiben jelentős szerepe van prof. Dr. Holló Péter kutató szakértőnek, aki szakmai munkájával és a VOICE magyarországi országjelentésének elkészítésével segítette a konzorcium munkáját.

Évente közel 35.000 ember hal meg közúti közlekedési balesetben az Európai Unió közútjain, és közel 3 millióan szereznek könnyű vagy súlyos sérüléseket. A védtelen közlekedők (gyalogosok és kerékpárosok) a leginkább veszélyeztetettek. A magyar előírások szerint a kijelölt átkelőhelyeken a gyalogosok elsőbbséget élveznek. Ennek ellenére, a gyalogos balesetek jelentős része kijelölt gyalogos átkelőhelyen történik. Pontosabban, a balesetek mintegy 80%-a a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása miatt következik be.

A kerékpárosokat is érintő balesetek nagy részét a gépjárművezetők vezetési hiányosságai okozzák. A kerékpárosok is hibáztathatók, közülük sokan nem veszik figyelembe a KRESZ előírásait és az alapvető biztonsági előírásokat. Mindez azt mutatja, hogy a közvélemény nem kellően tájékozott a közúti biztonság helyzetéről és hogy a szabályok betartatása sem megfelelő színtű. Magyarország a közúti biztonsági oktatást a Nemzeti Kerettantervbe illesztette. Alapvető hátrányt jelent, hogy a közlekedésbiztonsági oktatás igen gyakran nem képezi részét a tanárok és óvónők szakmai továbbképzésének, tréningjének.

Ezt felismerve indította el az ETSC a VOICE projektet. Az ETSC (Európai Közlekedésbiztonsági Tanács) 1993-ban alakult, azóta az Európai Bizottság, az Európai Parlament, és a tagállamok objektív tanácsadója, szakértője a közlekedésbiztonságot érintő ügyekben. A szervezet elsődleges célja, hogy felkutassa és népszerűsítse azokat a kiemelkedően fontos közlekedésbiztonsági kutatásokat és fejlesztéseket, melyek a közúti balesetek és halálos áldozatok számának csökkenéséhez leginkább hozzájárulnak. Az ETSC ezeket az információkat tudományos cikkek, tájékozatók és hírlevelek formájában terjeszti. Évente többször is szervez konferenciákat, így a személyes találkozó alkalmával még szorosabb kapcsolat alakulhat ki a szakma képviselői között.

Rengeteg olyan intézkedés létezik, amelynek segítségével a kerékpárosok és gyalogosok biztonsága növelhető. Ezek az intézkedések az általános közlekedésbiztonságra is jótékony hatással lehetnek. Ilyen például a fokozott rendőri ellenőrzés (sebességmérés, ittas vezetők kiszűrése), vagy a járművek és utak megfelelő tervezése. Európai Uniós tapasztalat, hogy ezen intézkedések műszaki és jogi szempontból is könnyen bevezethetőek, a politikai konszenzus hiánya miatt azonban gyakran mégis nehézkes a döntéshozatal.

A VOICE kampány tevékenysége céljának – a  politikai szándék megteremtésének – elérése érdekében négy fő részre bontható.

A VOICE Network feladata a politikai lobbitevékenység, azaz hogy az EU döntéshozóinak látókörébe kerülhessen a gyalogosok és kerékpárosok problémája. A döntéshozók saját szerepüket, felelősségüket, és politikai előnyeiket felismerve lépéseket tesznek a balesetek számának csökkentése érdekében.

A VOICE Personality keretében jó és rossz gyakorlati példákat gyűjtenek. Bizonyos időközönként az ETSC kijelöl egy olyan személyt, aki viselkedésével, vagy egy „felelőtlen” döntés meghozatalával kimondottan rossz példát mutatott az adott időszakban. Ezzel párhuzamosan pozitív példák is kiemelésre kerülnek, így egyszerre lehet értékelni az egyes cselekedeteket, valamint demonstrálni a helyes és helytelen viselkedést.

A VOICE Facts program intézkedések bevezetését támogatja olyan országokban, ahol a gyalogosok és kerékpárosok védelme érdekében meghozott döntések hatásaként nem jelentkezik számottevő fejlődés a statisztikákban. Földrajzi, demográfiai szempontokat, a közlekedési munkamegosztást (modal split), és a baleseti mutatókat figyelembe véve a következő országokat jelölték ki: Ausztria, Belgium, Csehország, Görögország, Magyarország, Írország, Litvánia, Lengyelország, Portugália, Spanyolország és az Egybesült Királyság.

Ezen országok részére tájékoztató kiadványokat készítettek. A tájékoztatók olyan javasolt intézkedéseket tartalmaznak, amik az adott országban még nem kerültek bevezetésre, vagy jobban is véghez lehetne vinni.

A védtelen közlekedők védelmét célzó intézkedések mellett az egyes országok infrastrukturális állapotát is felmérték. Kiértékelték azokat a problémákat és hiányosságokat, amelyek kockázatot jelentenek a védtelen közlekedők számára. A VOICE Sites keretében ezekről a kockázati tényezőkről részletes tanulmány készült, amely feltárja azokat a helyszíneket, ahol beavatkozásra van szükség. Ezek a beavatkozások jellemzően infrastrukturális jellegűek, de helyenként előfordul, hogy egyéb intézkedést (pl. sebességcsökkentést) javasolnak. A tanulmányok eredményét az ETSC továbbította az egyes országok hatóságainak, és felajánlotta segítségét a megvalósításban.

 

További információ:

http://www.etsc.eu/Voice.php

http://www.etsc.eu/documents/Fact_Sheet_VOICE_HU%20-%20hu.pdf

 

Védtelen közlekedők