Infrastruktúra Szabályozás Ellenőrzés Balesetmegelőzés Emberi tényező Hírek, aktualítások Szakcikkek
A közlekedésben való részvételhez szükséges készségek és jártasságok meghatározása

Az emberi tényező egyre nagyobb és nagyobb hangsúlyt kap a közúti közlekedésbiztonság javulását célzó szakmai tevékenység során. Ezért a közlekedési morált, valamint a járművezetők technikai felkészültségét nagymértékben meghatározó járművezető képzési rendszer felülvizsgálata, fejlesztése és folyamatos monitoringja kiemelkedő jelentőségű feladatok. A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutatása a közlekedésben való részvételhez szükséges készségeket és jártasságokat vizsgálja. 

A képzési rendszer felülvizsgálatának első lépéseként meghatározzuk a járművezetéshez szükséges készségeket, alapképességeket, majd megvizsgáljuk, hogy ezek képzését, fejlesztését milyen formában tartalmazza a jelenlegi rendszer.

A társadalom speciális rétegeinek (pl. idős, csökkent koncentrációjú, vagy hiperaktív emberek) járművezetési képességével foglalkozó kutatások áttanulmányozásával meghatározhatjuk azon alapvető képességeket, amelyek elengedhetetlenek a biztonságos közúti közlekedéshez.

A biztonságos közlekedéshez szükséges viselkedésformákat elemző kutatások négy olyan vizsgálandó és értékelhető szintjét határozzák meg a járművezetésnek, amelyek nagymértékben befolyásolják a közúti közlekedés biztonságát, fenntarthatóságát:

 

       I.     Pszichológiai karakter,

     II.     Alapképességek,

   III.     Közlekedéselmélet

  IV.     Járműkezelés.

 

       I.     A pszichológiai karakter az alábbi fő tényezőcsoportokat tartalmazza:

 1. együttműködés,
 2. kockázat kerülés, impulzivitás,
 3. ösztönök feletti kontroll,
 4. felelősségtudatosság,
 5. környezettudatosság.

 

     II.     A tanulmány alapvető képességként az alábbi hat tényezőt vizsgálja:

 1. észlelés,
 2. kommunikációs készség
 3. látás
 4. hallás
 5. reakcióidő,
 6. koncentráció.

 

   III.     A közlekedéselmélet az alábbi tényezőket vizsgálja:

 1. Gyalogosokra vonatkozó szabályok,
 2. Egyes KRESZ jelzések,
 3. KRESZ,
 4. A biztonságos közúti közlekedéshez szükséges járműműszaki ismeretek,
 5. A környezettudatos közlekedéshez szükséges járműműszaki ismeretek,
 6. A gazdaságos közlekedéshez szükséges járműműszaki ismeretek.

 

  IV.     A járműkezelés az alábbi tényezőket tartalmazza:

 1. Biztonságos járművezetés,
 2. Környezettudatos járművezetés,
 3. Gazdaságos járművezetés.

 

További információ és felhasznált irodalom:

 1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Belügyminisztérium, 2010.: Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram 2011-2013.
 2. Mariellen Fischer, Russell A. Barkley, Lori Smallish, Kenneth Fletcher, 2007.: Hyperactive children as young adults: Driving abilities, safe driving behavior, and adverse driving outcomes. Accident Analysis and Prevention 39 (2007) 94–105.
 3. Tova Rosenbloom, Boaz Wultz, 2011.: Thirty-day self-reported risky driving behaviors of ADHD and non-ADHD drivers. Accident Analysis and Prevention 43 (2011) 128–133.
 4. José F. Marmeleira, Mário B. Godinho, Orlando M. Fernandes, 2009: The effects of an exercise program on several abilities associated with driving performance in older adults. Accident Analysis and Prevention 41 (2009) 90–97.
 5. Charles Musselwhite, 2006.: Attitudes towards vehicle driving behaviour: Categorising and contextualising risk. Accident Analysis and Prevention 38 (2006) 324–334.
Emberi tényező