Infrastruktúra Szabályozás Ellenőrzés Balesetmegelőzés Emberi tényező Hírek, aktualítások Szakcikkek
A kábítószerek hatásai a biztonságos vezetői teljesítményre

Ez a cikk az a kábítószerek biztonságos járművezetésre való hatásaival kapcsolatos , az Amerikai Egyesült Államokban végzett egyes kutatások eredményeit tárgyalja. A kábítószerek gépjárművezetésre gyakorolt hatásainak három fő területe van: a tervezéssel és döntéssel kapcsolatos hatások, a manőverezésre gyakorolt hatások (mint például sávváltás, besorolás, sebesség-megválasztás), és a gépjármű irányításához kapcsolódó hatások (mint például úttartás, reakcióidő). A cikk egyúttal bemutatja a kábítószerek gyógyszerészeti hatásait is, azaz a vérben található toxikus anyagok mennyisége és a gépjárművezetői készségek közötti összefüggéseket.

A járművezetés összetett feladat, amely jó koordinációs készséget, gyors észlelést és helyzetfelismerést igényel. A készségek és a figyelem együtt járulhat hozzá a biztonságos vezetéshez, amihez azonban ezeken felül több éves gyakorlati tapasztalatra is szükség van.

A járművezetéshez tartozó készségek és képességek megléte és a tudatos cselekvés igen fontos a dinamikusan változó környezetben való biztonságos közlekedéshez. Ezért a járművezetéshez megfelelő fokú figyelemre és koncentrációra is szükség van a sok észlelési és motorikus feladaton kívül. A járművezetés közben elvégzendő összetett feladatokat sokféleképpen vizsgálhatjuk. A következőkben egy viszonylag egyszerű viselkedési modellt tárgyalunk, amely a biztonságos vezetéshez feltételezi a kognitív és motorikus készségek szükségességét.

Stratégiai és elemző képesség: magába foglalja a tervezést, útvonalválasztást, forgalomértékelést, útjelzések elemzését és felismerését, éberséget, kockázatbecslést, kritikus helyzetek értékelését, a környezet dinamikus értékelését, valamint az időjárás, a gépjármű teljesítmény, az idő és távolság helyes megítélését.

Manőverezési képességek: összetett cselekvésminták szükségesek hozzá; magába foglalja a sávváltást, előzést, besorolást, a sebesség forgalomhoz illeszkedő helyes megválasztását, valamint a gyorsítások és a fékezések dinamikájának ismeretét.

A gépjármű irányításával kapcsolatos készségek: magába foglalja az úttartást, a kormányzást, automatikus cselekvési mintákat, valamint különféle reakciókat (válasz-, egyszerű- és döntési reakcióidők).

A tapasztalt gépjárművezetők számára ezek a készségek és képességek rutinszerűek és automatikusak. Az alkohol és a kábítószer fogyasztása azonban még a leggyakorlottabb vezetők esetében is befolyásolhatja ezeket a képességeket.

Ha egy gépjárművezető nem áll alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt, akkor teljes mértékben képes a megfelelő cselekvés-sorozat végrehajtására. Azonban a tudatmódosító szerek már kis mennyiségű fogyasztása esetén is azonnal változás következik be a járművezető reakcióidejében, értékítéletében, előzékenységében vagy más kognitív feladatokban. Eltérés mutatkozik továbbá a járművezető egyensúlyozó képességében és a vezetési teljesítményében. A kognitív készségek a legérzékenyebbek ezekre az anyagokra, ezért mutatkozik meg először az egyensúlyérzék romlása. Ezután a vezető viselkedésének változása tapasztalható. Ezért ezekkel a könnyen felismerhető viselkedésbeli változásokkal lehet felismerni az alkoholos, ill. drogos befolyásoltságot.

A motorikus készségek a gépjármű irányításával és a manőverezéssel függenek össze, de kevésbé érzékenyek az alkohol- és kábítószer fogyasztásra, mint a kognitív érzékek. Ezek a képességek kimagaslóan fontos szerepet játszanak a veszélyhelyzetek elkerülésében, mint például a veszély esetén történő reakciók vagy balesetelkerülés végrehajtásakor.

Ha az egyensúlymérés és hasonló képességek modelljét a vezetői teljesítmény mérésére használjuk, könnyen felállíthatjuk a kábítószerek hatásának kimutatására használható referenciapontokat függetlenül attól, hogy a vizsgált gépjárművezető milyen egyéni képességekkel rendelkezik.

Néhány kábítószer vezetésre gyakorolt hatása teljesen egyértelműen látszik használatuk után. A nyugtatók például hosszabb reakcióidőt és lassabb agyi tevékenységet, hibásan elvégzett feladatokat, egyensúlyzavart, alacsony éberségi szintet és túlzott nyugodtságot okoznak, amelyek tisztán mutatják a kapcsolatot a vezetési teljesítmény romlásával. Ehhez hasonlóan a hallucinogén anyagok hatásai vagy mellékhatásai között is szerepel a túlzott nyugalom, amely a vezetési készségek nyilvánvaló hiányosságát mutatja.

Az élénkítő szereket gyakran teljesítménynövelő szereknek is mondják, mert ugyan javíthatják a reakcióidőt, de gyakran lehet a következményük hibás döntés, lobbanékonyság, megnövekedett hibaszám, valamint okozhatnak álmatlanságot, amely a fáradtság miatt szintén rontja a vezetési tulajdonságokat.

A készségek közötti kölcsönös kapcsolat eredménye a biztonságos vezetés, ezért belátható, hogy az elkerülhetetlen mellékhatások miatt minden központi idegrendszerre ható kábítószer hátrányosan befolyásolja a vezetési tulajdonságokat, azaz gátolják a biztonságos vezetéshez szükséges készségeket.

A kábítószerek élettani- és vezetésre gyakorolt hatásainak értékelése

A kábítószerek széles skálája befolyásolhatja a biztonságos vezetést, ezért minden lehetséges anyag azonosítása lehetetlen feladat. A legjobb megközelítés, ha a napjainkban leggyakrabban alkalmazott szereket vizsgáljuk meg és mérjük fel. Egy 2007-es (Farell és más szerzők által végzett) kutatási anyag tartalmaz egy listát a napjainkban használt leggyakoribb tudatmódosító anyagokról. Más kutatók is hasonló listát készítettek, amelyek ezen anyagokat tartalmazzák (Jones és szerzőtársai 2007; Walsh és szerzőtársai 2008).

A kábítószerek élettani hatásait és vezetésre gyakorolt hatásukat más vizsgálatokkal is alá lehet támasztani, mint például laboratóriumi tesztekkel, szimulátorokkal. Az alábbi táblázat a leggyakrabban használt drogok többségét a vezetésre gyakorolt hasonló hatásuk szerinti csoportokban foglalja össze.

Látható, hogy az emberi tényező szerepe a túlzott kockázatvállalás mellett a felelőtlen magatartás részeként a drogos illetve alkoholos befolyásoltság alatt történő járművezetésben is megmutatkozik. A drogos befolyásoltság alatt történő járművezetés azonban komoly élettani és vezetésre gyakorolt negatív hatásai miatt a járművezetőt vakmerővé, önmagára is veszélyessé, a közlekedés többi résztvevőjét pedig célponttá teszi. A közúti közlekedésbiztonság javításának éppen ezért nagyon fontos iránya a drogokkal kapcsolatos kutatások elősegítése, továbbá ezek eredményeinek felhasználása a közlekedésre nevelésben és a baleset-megelőzési kampányokban.

 

Forrás:

OECD/ITF (2010): Drugs and Driving: Detection and Deterrence


További információ:

http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/safety/drugs/DrugsSummary.pdf

 

 

Kannabisz

Nyugtatók (folytatás)

Stimuláló, élénkítő szerek

Antihisztaminok

Kokain

Diphenhydramine

Amfetamin

Amfetamin

Metamfetamin

Chlorpheniramine Doxylamine

Izomlazítók

MDMA

Carisoprodol

Nyugtatók

Benzodiazefinek

Alprazolam Diazepam

Meprobamate Butalbital

Fájdalomcsillapító narkotikumok

Ópiátok

Temazepam

Codeine

Flunitrazepam

Morphine

Lorazepam

Hydrocodone

Szedáló szerek

Zolpidem Zopiclone

Oxycodone Hydromorphone

Szintetikus ópiátok

Zaleplon

Methadone

Második generációs nyugtatók

Amitriptyline

Nortriptyline

Tramadol

Hallucinogén szerek

LSD

 

Phencyclidine

 

Forrás: Összeállítva Farrell és egyéb szerzők. 2007; Jones és egyéb szerzők. 2007; Walsh és egyéb szerzők. 2008 tanulmányaiból

Emberi tényező