Infrastruktúra Szabályozás Ellenőrzés Balesetmegelőzés Emberi tényezőHírek, aktualítások Szakcikkek
2013-2016 között új időszakába lép az Európai Közúti Biztonsági Charta!

Az Európai Közúti Biztonsági Charta, amely az Európai Bizottság kezdeményezéseként jött létre, mára  a legnagyobb civil közlekedésbiztonsági közösségé nőtte ki magát. Jelenleg 2300 állami és magánszervezet írta alá a Chartát Európa-szerte, és gazdagította  tagjaik, alkalmazottjaik és a társadalom egészére irányuló valós kötelezettségvállalásokkal. Az ERS Charta 2014-ben a harmadik fázisába lép “Együtt mi vagyunk a közlekedésbiztonság” mottóval és 24 európai nyelven elérhető új honlappal. A megújult Charta keretein belül a tagok könnyebben adhatják be kötelezettségvállalásukat, több lehetőségük lesz tapasztalataik, beszámolóik megosztására másokkal.

Az Európai Bizottság irányítása alatt álló Európai Közúti Biztonsági Charta jelenleg a legnagyobb közúti biztonsági civil társadalmi platform. A mai napig több mint 2300 állami és magánszervezet írta alá a Chartát, és valósított meg a tagjaira, dolgozóira és a civil társadalom többi részére irányuló közúti biztonsági akciókat és kezdeményezéseket.

Ezek az akciók Európa-szerte javították a közúti biztonsági kultúrát, fejlesztették a balesetek általános okaira vonatkozó általános ismereteket, és segítettek megelőző intézkedéseket és megoldásokat kidolgozni.

A Charta tagjainak sokszínű közösségét vállalatok, egyesületek, helyi hatóságok, kutatóintézetek, egyetemek és iskolák alkotják. Minden elkötelezett szervezet valódi elismerésben részesül, és tevékenységük oldalunkon a nyilvánosság számára elérhető, lehetővé téve ezzel azt, hogy mások tanuljanak, illetve ihletet merítsenek ezekből.

A Charta célja különösen a következő:

• Minden típusú és méretű európai egyesület, iskola, egyetem és vállalat, valamint helyi hatóságok ösztönzése arra, hogy tegyenek az európai közúti biztonság érdekében.

• A civil társadalom közúti biztonságért tett hozzájárulásának elismerése.

• A civil társadalmi tagok közúti biztonsági kérdésekre vonatkozó ismereteinek és azok megosztásának elősegítése az Európai Unióban.

• Valódi párbeszéd előmozdítása a közúti biztonsággal kapcsolatban szerzett tapasztalatok és gyakorlatok átadására a vezetés minden szintjén az Európai Unióban.

Mindannyian jelentős szerepet játszottunk a közutak biztonságosabbá tételére irányuló páneurópai törekvésben. Az Európai Közúti Biztonsági Charta küldetése ma az, hogy tovább ösztönözze, támogassa és szélesítse ezt a közösséget azzal a végső jövőképpel, hogy 2020-ra csökkentse a halálos kimenetelű közúti balesetek számát.

A Charta által nyújtott új lehetőségek:

  • Megújult webináriumok, workshopok, képzési lehetőségek
  • Közlekedésbiztonsági kezdeményezések elismerése mint jó gyakorlatok
  • Közlekedésbiztonsági akciók szélessebb nyilvánossága
  • Szociális medián keresztüli párbeszédek, eszmecserék

 

Közlekedésbiztonsági szervezetek