Infrastruktúra Szabályozás Ellenőrzés Balesetmegelőzés Emberi tényezőHírek, aktualítások Szakcikkek
Az Útügyi Világszövetség szerepe a közlekedésbiztonság fejlesztésében

A közlekedésbiztonság, azon belül is a közúti közlekedés az a terület, amivel minden ember nap mint nap találkozik, akárhol is él Európában. A téma kiemelkedő fontossága miatt alakult meg – a szakemberek összefogására – az Útügyi Világszövetség 1909-ben. Szervezet fő célja a társadalom tájékoztatása és a törvényhozás támogatása. Magyarországról Prof. Dr. Holló Péter, a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzora segíti a nemzetközi szervezet működését-

Az Útügyi Világszövetség egy politikamentes non-profit szervezet. 1970 működik az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának szakértőjeként működik. Célja egy integrált, fenntartható közlekedési rendszer kialakítása, melyet a már elért eredmények terjesztésével és széleskörű alkalmazásával igyekeznek kialakítani.

A PIARC lehetőséget nyújt a jelenlegi közlekedési problémák, a kapcsolódó kutatások és a megoldási javaslatok nemzetközi szakmai fórumokon történő megismertetésére. A szövetség a vezető módszerek kidolgozásában is szerepet vállal, szem előtt tartva az adott problémára, illetve a módszer alkalmazásának helyszínére vonatkozó jellemzőket és feltételeket. A szövetség objektív és pártatlan munkát végez, amellyel a döntéshozatalt, illetve a hatékony megoldások kidolgozását is segíti.

A PIARC irányítását a Tanács végzi, amely a tagállamok egy-egy delegáltjából áll. A Tanács választja a Végrehajtó Bizottság tagjait és a Főtitkárt is. A Végrehajtó Bizottság szervezi és irányítja a szövetség pénzügyi, kommunikációs és egyéb stratégiai feladatait. A Titkárság támogatja a Tanács, a Végrehajtó Bizottság és a Műszaki Bizottságok munkáját. A Titkárság felelős a szövetség kiadványainak szerkesztéséért, illetve a kongresszusok szervezéséért. Jelenleg 37 tagország Nemzeti Bizottsága járul hozzá a PIARC tevékenységének sikereihez.

1999 óta a PIARC úgynevezett Négyes Stratégai Terv alapján sorolja be projektjeit. A 2008-2011-es időszakban a „C” Stratégiai Téma, az úthálózat biztonsága volt az elsődleges prioritás. A közlekedésbiztonsági kérdéseket az alábbi négy témakörbe osztották:

  1. Biztonságosabb közúti infrastruktúra;
  2. Biztonság kérdése a közúti intézményrendszerben;
  3. Kockázat-menedzsment a közúti üzemeltetésben;
  4. Közúti alagutak üzemeltetése.

A C.1-es téma többek között az emberi tényezők figyelembevételével és az utak tervezésével foglalkozik. Városi úthálózatok tekintetében fontos téma a közlekedés védtelen résztvevőihez kapcsolódó tervezési feladatok kérdése is. Jelenlegi prioritások között szerepel még az utakon történő munkavégzések biztonságosabbá tétele és a PIARC Közlekedésbiztonsági Kézikönyvének átdolgozása.

A C.2-es témakörbe a nemzeti közlekedésbiztonsági irányelvek és tervek egyeztetése, a közlekedésbiztonsági kampányok tapasztalatainak felhasználása és a költséghatékony biztonsági intézkedések alkalmazásának elterjesztése került. Az intézményi szabályozások mellett a meglévő források felosztása is megvitatásra került.

2009. október 25-27. között Fokvárosban tartottak egy szemináriumot az első két témában a dél-afrikai közlekedésbiztonsági szervezetekkel együttműködve.

Az afrikai kontinensen tartott rendezvényt követő hónapban a C.3-as projekt témaköreiről tárgyaltak Európában. A közúti közlekedés kockázatkezelési technikái, a természeti katasztrófák, a klímaváltozás, illetve a terrorfenyegetettség okozta kockázatok megítélése és társadalmi elfogadtatása volt a szeminárium témája.

Párizsban a C.4-es számú közlekedésbiztonsági témakörben az alagutak üzemeltetésének és karbantartásának fejlesztési irányairól szóltak az előadások. Alagutakkal kapcsolatban fő prioritás a közlekedők magatartásának befolyásolása, ugyanis a nyílt szakaszokat követően a járművezető egy teljesen új szituációba kerül, ahol a fényviszonyok mellett a környezet és a sebesség érzékelése is megváltozik. Több baleset is indokolta az alagutak szellőztetésre és a tűzvédelemre vonatkozó javaslatok napirendre tűzését.

A PIARC-nak jelenleg 142 nemzetközi tagja van. Új tagok belépésére természetesen folyamatosan van lehetőség, akik csatlakozásukkal és a szervezetben végzett aktív munkájukkal tovább növelhetik a szövetség tudástárát. A szemináriumok kiváló lehetőséget biztosítanak a tagok számára, hogy találkozzanak a szakma képviselőivel, megvitassák az aktuális kérdéseket, illetve fontos kapcsolatokat építsenek ki.

A PIARC egy kiváló példája az országok közötti összefogás sikerességének, hatékonyságának, ami elengedhetetlen egy olyan témában, mint a közlekedésbiztonság.

További információ: http://www.piarc.org/en/

Közlekedésbiztonsági szervezetek