Infrastruktúra Szabályozás Ellenőrzés Balesetmegelőzés Emberi tényezőHírek, aktualítások Szakcikkek
IRTAD - Nemzetközi közúti és baleseti adatbázis

Az IRTAD-ot (International Road Traffic and Accident Database), azaz a nemzetközi közúti és baleseti adatbázist az OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) az ITF-fel karöltve (International Transport Forum) hozta létre 1988-ban Párizsban, azzal a céllal, hogy rendelkezésre álljon egy olyan adatbázis, mely összesített közúti és közlekedésbiztonsági adatokat szolgáltat az európai, és a kontinensen kívüli országokról.

Az OECD az Organisation for Economic Co-operation and Development rövidítése, magyar jelentése Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezete. A szervezet 1961 óta működik, ugyanis akkor váltotta fel jogelődjét az 1948-as alapítású OEEC-t (Organisation for European Economic Co-operation, magyarul Európai Gazdasági Együttműködés Szervezete). Az OEEC a Marshall-segély lebonyolítására és a háború utáni gazdaság helyreállítására alapult. Az utód feladatköre a tagországok gazdaságpolitikájának segítése. A szervezet nem rendelkezik sem jogosultságokkal a tagjai felett, sem pedig pénzügyi forrásokkal, mindössze koordináló szerepet tölt be. Jelenleg a 20 alapító tagon kívül még 10 csatlakozott tagok számlál a szervezet, valamint több országgal is folyamatban vannak a felvételi tárgyalások.

Az OECD céljai között szerepel a gazdasági növekedés elősegítése, magas szintű foglalkoztatottság megteremtése, a szabadkereskedelem segítése, a pénzügyi stabilitás megőrzése, valamint a gazdasági kapcsolatok fejlesztése.

Az IRTAD két részből épül fel. Egyik rész az adatbázis, amely 29 ország baleseti, forgalmi és közlekedésbiztonsági statisztikáit, adatait foglalja magába; a másik pedig egy csoport, az IRTAD Group  (hivatalosan: International Traffic Safety Data and Analysis Group), melynek tapasztalat közlekedésbiztonsági szakértők és statisztikai szakemberek a tagjai. A csoport feladata az adatok statisztikai elemezése. Az IRTAD célja, hogy minél több országot fogjon át, és minél részletesebb közlekedésbiztonsági adatbázissal rendelkezzen.

File:IRTAD.png

Az IRTAD Group tevékenységeit a 2010-2011-re vonatkozó munkaprogram alapján végzi, melyet az ITF adott ki. A kiadvány tartalmazza a csoport 2010 és 2011 évre vonatkozó hat fő fejezetben meghatározott céljait, melyek az alábbiak:

·       A legújabb módszertanok, és aktuális közlekedésbiztonsági irányelvek közzététele;

·       Közlekedésbiztonsági adatok elemzése;

·       Az IRTAD adatbázis fejlesztése;

·       Az IRTAD taglétszámának bővítése;

·       Hozzájárulás az OECD közlekedésbiztonsági tevékenységeihez;

·       Nemzetközi együttműködés erősítése.

Az adatbázis több mint 500 féle adatot tartalmaz a tagországokra vonatkozóan éves bontásban (1970 óta). Az adatbázisban tárolt legfontosabb adattípusok az alábbiak:

·       úthálózat hossza;

·       útkategóriák részarányai;

·       közlekedési teljesítmények járműkategóriánként és útkategóriánként;

·       sérüléssel járó balesetek útkategóriánként;

·       halálos balesetek útkategóriánként;

·       balesetek okozói kor és nem szerinti bontásban;

·       balesetben érintett járművek típusa;

·       baleseti okok megoszlási aránya;

·       biztonsági öv használók részaránya, útkategóriáként.

Az IRTAD sikerének kulcsa abban rejlik, hogy az adatokat közvetlenül a tagországok szolgáltatják, és ezek alapján az IRTAD Group egyszerű és közérthető formában elemzi és teszi közzé a statisztikákat. A tagok korlátlanul használhatják az internetes adatbázist, mely felhasználóbarát és könnyen kezelhető felülettel rendelkezik, valamint többféle általános kimeneti formátumot tartalmaz (HTML, XLS), így az adatok könnyen felhasználhatók további elemzésre.

 

További információ:

http://www.internationaltransportforum.org/irtad/about.html

 

Közlekedésbiztonsági szervezetek