Infrastruktúra Szabályozás Ellenőrzés Balesetmegelőzés Emberi tényezőHírek, aktualítások Szakcikkek
Élen a közlekedésbiztonság fejlesztésében - A VTI bemutatása

A Svéd Közúti és Közlekedési Kutatóintézet (VTI) egy független szervezet, ami nemzetközi szinten is élen jár a közlekedési tudományok területén. 190 alkalmazottjával a VTI Svédország legnagyobb közlekedési kutatóintézete. A közlekedés minden alágazatával foglalkoznak, legyen az biztonsági, gazdasági, társadalmi, infrastrukturális, vagy környezeti vonatkozású.

A VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) kutatóintézetet 1927-ben alapították, központja Linköpingben található. Az intézet felügyelő szerve a svéd Kommunikációs, Vállalkozási és Energiaügyi Minisztérium. Az intézet legfontosabb megrendelői közé tartozik a Svéd Közlekedési Igazgatóság, valamint a Svéd Innovációs Rendszerek Állami Ügynöksége.

A VTI fő tevékenysége országos és nemzetközi szintű kutatások vezetése, amelyek célja a nemzeti közlekedéspolitikai célkitűzéseinek elérése. A svéd közlekedéspolitika célja egy olyan fenntartható közlekedési rendszer kialakítása, ami gazdaságos, és az ország lakosságának igényét a lehető legnagyobb mértékben kielégíti.

Az intézet részt vesz az ország K+F központjainak közlekedési területet érintő munkáiban is. A kutatások fő témái az infrastruktúra-fejlesztés, a járműtechnológia, a fenntartható közlekedés, a közlekedés emberi tényezői, a közlekedésbiztonság, és a közlekedésgazdaság.

A VTI rendkívül kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Közel 50 szervezettel áll kapcsolatban (köztük a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft-vel is), és vesz részt valamilyen közös kutatómunkában, Európai Uniós projekt kidolgozásában.

A VTI három fő alosztályból épül fel:

-        Társadalom, környezet és közlekedés alosztály

-        Közúti és a forgalomtechnika alosztály

-        Infrastruktúra alosztály

A társadalom, környezet és közlekedés alosztály fő feladata a közlekedést körülvevő környezet elemzése. Vizsgálják a társadalom és a közlekedés interakcióját, valamint mobilitás-menedzsment feladatokat is ellátnak.

A közúthasználó és a forgalomtechnikai alosztály közúti szimulációkkal, a közlekedők – jármű - környezet rendszer egymásra való hatásával, valamint közlekedésbiztonsággal foglalkozik. Pszichológiai kutatásokat, járműhasználati szokásokat, forgalom-lefolyási vizsgálatokat is végeznek.

Az infrastruktúra alosztály feladata a közúthálózat karbantartása és fejlesztése, balesetek vizsgálata, infrastruktúra-fejlesztés, autópálya-mérnökségek és vasúti mérnökségek üzemeltetése, stb..

 

A VTI folyamatosan közzéteszi honlapján (www.vti.se) az aktuális publikációit, amelyek ingyenesen letölthetők PDF formátumban. A cikkek többnyire svéd nyelven íródnak, de mindegyikben található angol nyelvű összefoglaló. Néhány publikáció az elmúlt időszakból:

-        Az ittas vezetés okozta közúti balesetek statisztikai elemzése

-        Hosszú távú közúti teljesítmény-mutatók a KGO-3 eljárással

-        Környezeti kockázatok és úthasználói szokások elemzése

-        A közlekedésbiztonság és a gazdaság viszonya

-        Parkolás – irányelvek, következtetések, intézkedések

-        Svédország új közúti sebességkorlátozási rendszere

 

Jelenleg is futó VTI-projektek

A VTI kutatást végez a téli közlekedés problémáiról, és szabványokat dolgoznak ki a megoldási lehetőségekről. Vizsgálják továbbá a téli időjárási viszonyok közlekedésbiztonságra gyakorolt hatását. Ennek keretében téli gumik teljesítménymutatóit elemzik, járművezető-továbbképzéseket szerveznek, személy- és teherautók stabilitását, kanyarodási jellemzőit vizsgálják, stb.

Az éjszakai közlekedők támogatása c. projekt keretében vizsgálták az éjszaka kerékpározók láthatóságát. A mérést valós körülmények között, önkéntesek segítségével végezték. A vizsgálat célja kideríteni, hogy mekkora távolságnál válik a kerékpáros észlelhetővé a gépjárművezető számára száraz, illetve esős időjárási körülmények között.

A VTI vizsgálatot végez a mobil ütközéscsillapító berendezések alternatív vontatóiról. A mobil ütközéscsillapító (TMA) egy olyan eszköz, amelyet egy traktor vagy teherautó végére helyeznek, és ráfutásos baleset esetén – energiaelnyelőként működve – csökkenti a baleset súlyosságát. Főként autópályák karbantartási munkálatainál alkalmazzák. A kutatás azt vizsgálja, hogy a TMA vontatójárművének mely paraméterei vannak a leginkább hatással az ütközés súlyosságára.

Saját fejlesztésű jármű-szimulátor felhasználásával vizsgálják az egyéni szokásokat a közlekedésben. A jármű-szimulátor egységes környezetet biztosít jármű-gép interakció tanulmányozásához. A VTI négy szabadpályás, és egy kötöttpályás szimulátorral rendelkezik. A szimulátorok kipróbálására előzetes regisztráció után bárkinek lehetősége nyílik.

 

További információ: www.vti.se

Közlekedésbiztonsági szervezetek