Infrastruktúra Szabályozás Ellenőrzés Balesetmegelőzés Emberi tényező Hírek, aktualítások Szakcikkek
Az infrastrukturális háttér fejlesztése

Az út tervezett és nem tervezett információk a vezetők elvárásainak olyan fontos forrásai, melyek a viselkedésüket irányítják. Így fontos, hogy a forgalmi rendszerirányító részei alkalmazkodjanak a vezetők információs igényeihez.

A közúti közlekedési rendszerek infrastruktúrájának jellegzetessége és kialakítása nagymértékben meghatározza az útbiztonság mértékét. Az elmúlt években a halálos áldozatok számának csökkentése után a mérnöki feladatok fejlesztése volt a fő célkitűzés az EU országokban.

A hazai infrastruktúra kialakításában és kezelésében a biztonsági szemlélet priorizálását tekintettük és tekintjük a közlekedésbiztonsági program fő feladatának.

A közlekedési szaktárca támogatásával a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) 2008-ban elindított egy programot, amelyben 25 lakott területen kívüli baleseti góchelyet építettek volna át. Ebből a tervezést nem igénylő beavatkozások megvalósultak, azonban a többi projekt megvalósítása az engedélyezési tervek elkészülte után - a gazdasági válság miatt - fel lett függesztve, ezért csak kisköltségű forgalombiztonsági beavatkozások történtek az országos közúthálózat lakott területen kívüli szakaszain.
"Az országos főutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozása" címen megjelent pályázat célja az első és másodrendű főutak belterületi szakaszain a gyalogos forgalom biztonságának növelése, valamint a gépjárműforgalom csillapítása. A pályázat keretei közt elsősorban körforgalmak, kisebb részben jelzőlámpás csomópontok nyertek támogatást.
A projektek megvalósítása 2008-ban elkezdődött a jelzőlámpás csomópontok építésével, és már több körforgalom átadására is sor került. Az Útpénztár előirányzat és önkormányzatok forrásainak közös felhasználásával, azaz tárfinanszírozással 2008-2010 során számos kisköltségű beavatkozásra került sor az országos közúthálózat lakott területen belüli szakaszain. A program folytatása javasolt a következő periódusban is, e tárfinanszírozási pályázati kiírás 2010. novemberében megjelent.

A 2011-2013. évek legfontosabb feladat az EU Parlament által 2008 őszén elfogadott "Közúti Biztonsági Infrastruktúra Menedzsment" EU Irányelv hazai bevezetése.. Az új Irányelv alapján a hazai közúti infrastrukturális beruházások előkészítési, megvalósítási folyamatában a közlekedésbiztonsági szempontokat fokozottan kell érvényesíteni. Az Irányelv szabályozási tárgya a közúti biztonsági hatásvizsgálatra, a közúti biztonsági auditra, a közúti biztonsági felülvizsgálatra és a biztonsági úthálózat-kezelésre terjed ki. Az Irányelv rendelkezésének hazai jogrendszerbe illesztése érdekében szükséges a jelenleg hatályos jogszabályok ez irányú felülvizsgálata, egyes rendelkezéseknek a jelenleg is hatályos jogszabályi előírások módosításával, kiegészítésével történő átültetése, de szükség van - különösen a Kkt. záró rendelkezéseiben meghatározott felhatalmazó rendelkezésre is tekintettel - új kormányrendelet megalkotására is. Az akcióprogram lehetőséget ad a közúti biztonsági auditorok képzésére, illetve továbbképzésére, auditok, közúti biztonsági hatásvizsgálatok és közúti biztonsági felülvizsgálatok elvégzésére. Az akcióprogram végrehajtása során forrást kell biztosítani a baleseti góchelyek feltárására, a baleseti veszteségek meghatározására és a közlekedésbiztonság szempontjából leghatékonyabb beavatkozások megvalósítására.

A közúti személysérüléses baleseti adatokat tartalmazó adatbázisban, sok esetben téves helyszínazonosítók szerepelnek. A probléma rendezésére 2008-ban két egyeztetés is történt, ennek eredményeképpen a korábbi évek hibás út-, és szelvényszámait folyamatosan felülvizsgálják, és a javításokat átvezetik. Kísérletképpen a KKK kezdeményezésére Komárom-Esztergom megyében 2010-ben már PDA készülékkel, GPS koordináták alkalmazásával gyűjtik a baleseti adatokat. 2011-ben országosan be kell vezetni a GPS alapú baleseti adatrögzítést.

Infrastruktúra