Infrastruktúra Szabályozás Ellenőrzés Balesetmegelőzés Emberi tényező Hírek, aktualítások Szakcikkek
A Fehér Könyv közlekedésbiztonsággal kapcsolatban megfogalmazott céljaihoz hozzárendelte a közúti közlekedés ellenőrzésével kapcsolatos célokat is: - harmonizálni szükséges a közúti ellenőrzések módszerét, az alkalmazott technikai eszközöket, továbbá az egyes limiteket, határértékeket (pl. ittas járművezetés küszöbértékei, megengedett legnagyobb sebesség stb.) - harmonizálni szükséges a bírságolási rendszert (ne történhessen meg az Unión belül, hogy  pl. az egyik országban a sebesség jelentős túllépéséért elveszik a helyszínen a jogosítványt, máshol pedig csak pénzbüntetést kap a vezető).
Az ellenőrzés eszközével az emberi tényezőkre, illetve egyes műszaki okokra visszavezethető baleseti okok megelőzhetőek. A közlekedés általános szabályainak betartatása mellett kiemelten a sebesség mérésére, a biztonsági öv használatára, az alkohol vagy kábítószer befolyása alatt vezetők kiszűrésére irányuló, valamint a védtelen közlekedők biztonságának fokozása érdekében tett rendszeres ellenőrzések, illetve kiemelt intenzitású, összehangolt ellenőrzési akciók visszatartó erejének hatására lecsökkenthetővé válik a halálos közúti közlekedési balesetek száma.
A közúti közlekedés szabályainak kialakítására nincs kötelezően előírt EU irányelvi vagy rendeleti szabályozás. A közúti közlekedés résztvevőire vonatkozó szabályozási tevékenységre a közösséghez csatlakozás időpontjától kezdődően kihatott az EU irányelvekben közzétett rendelkezések nemzeti jogba történő átvétele. Emellett korlátozottan volt lehetőség a közlekedés biztonságát közvetlenül befolyásoló „nemzeti problémákat kezelő” szabályozások kialakítására.
A biztonságos közlekedési rendszer alapfeltétele a megfelelő jogszabályi, szabályozási környezet. A közúti közlekedés egyik meghatározó szabályozó dokumentuma az 1/1975 (II.5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól, közismert néven a KRESZ.
A gépjárművezető képzés és vizsgáztatás a közlekedésbiztonság javításának az egyik „alapköve”, melyet a Közlekedésbiztonsági Akcióprogram is a kiemelt feladatok között kezel.
(1)(2)3
Szabályozás és ellenőrzés