Infrastruktúra Szabályozás Ellenőrzés Balesetmegelőzés Emberi tényező Hírek, aktualítások Szakcikkek
Városi közlekedéspolitika – polemizáló szakmai vélemények összefoglalása

A városi közlekedéspolitika – különösen a főváros esetében –az elkövetkező időszakban is fajsúlyos része lesz a hazai közúti közlekedés szervezésének és irányításának. A kapacitások további romlásával vélhetően egyre jelentősebbé válnak a stratégiai kérdések.

Budapest esetében a belvárosi forgalmi helyzet gyakorlatilag tarthatatlan, a hálózat „csúcsra járatása” kimerítette a klasszikusnak mondható forgalomszervezési és forgalomtechnikai eszköztárat. Átfogó és alapvető változtatásra van szükség, mint pl. az ún. dugódíj, ami évek óta napirenden van, ugyanakkor megosztja még a szakembereket is. A politika és várospolitika határozott elképzelés és állásfoglalás híján sok időt elvesztegetve még nem döntött az ilyen jellegű koncepciókról, azaz Budapest (és más nagyváros) nem él a „dugódíj” eszközével és lehetőségével.

A szakmai fórumokon hozzáférhetővé váló információk és a témában rendezett kerekasztal sok kérdésre választ, a döntés-előkészítőknek és döntéshozóknak iránymutatást adhatott. A nemzetközi tapasztalatok összegzése, a létező megoldások értékelése, akár adaptálása a budapesti közúti közlekedés egyik égető problémájának megoldását hozhatja. A lehetséges kutatások és fókuszterületek meghatározásában való részvétel, a kidolgozott javaslatok elérése, a folyamatok követése a naprakész hazai munka alapjául szolgál.

A hazai közlekedéspolitikai célkitűzések, stratégiai irányok, valamint a szakterületek K+F tevékenységei a JTRC Bizottság által azonosított kutatási területekre épülnek, összhangban az európai harmonizációs és együttműködési törekvésekkel. Az OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development; Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) és a Nemzetközi Közlekedési Fórum közös kutatóközpontja (Joint Research Centre, JTRC) 2004. január 1-jén alakult az OECD Tanácsának határozata alapján, a Közlekedési Minisztérium bejelentésével. 51 ország kutatóit tömöríti a Közlekedési Minisztériumokból és a Közlekedési Kutatóközpontokból, hogy együtt dolgozzanak a közlekedéspolitikai, illetve gazdasági kérdéseken.

A motorkerékpárosok közlekedése és közlekedésbiztonsága vélhetően a magyarországi közlekedésbiztonsági munka egyik legnagyobb kihívása lesz a közeljövőben. A hazai Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram 2008-2010. a védtelen közlekedőket jelölte meg kiemelt csoportként, s a készülő európai közlekedéspolitika is a következő időszak kiemelt feladatának tekinti a motorkerékpárosok biztonságának javítását.

2008-ban Magyarország is részt vett a Lillehammerban megrendezett munkaülésen, ami a motorosok biztonságával foglalkozott. A munkacsoportok eredményeire építkezve koordinált kutatási munka indul a JTRC szakértőinek irányításával. A szervezet kijelölte a fontosabb feladatcsoportokat és referenciaprojekteket. Az eredmények beépülhetnek a hazai programokba, stratégiai alapokat teremtenek, illetve a JTRC részvétel segítik a magyar együttműködést a nemzetközi programokban.

A munkaülésen elhangzott előadások a következők voltak:

       A motorkerékpár flotta trendjei világszinten (Trends in Motorcycle Fleet Worldwide)

            Az előadás bemutatta, hogyan alakul a motorkerékpárok száma a világon. A legtöbb motorkerékpár Ázsián belül Kínában található (a 2006-os évben már közel 100 millió ilyen jármű volt az országban). Az eladási mutatók is azt igazolják, hogy a motorkerékpárok iránti kereslet néhány kisebb visszaeséstől eltekintve folyamatosan emelkedik Kínában.

       Motorosok a világ körül (The Riders Around the World)

A világon mindenhol találhatók motorosok, mindenki másért választja ezt a közlekedési módot. Van, aki kizárólag közlekedik, van, aki a szabadság érzéséért, és van, aki profi versenyző. A motorozás veszélyes üzem, és nagyon sok tényező befolyásolja, de leginkább maga az ember határozza meg, hogyan motorozik.

       A MAIDS projekt eredményei (Results of the MAIDS project)

A Motoros Balesetek Mélyreható Tanulmánya (Motorcycle Acccidents In-Depth Study) során 921 baleset körülményeit rekonstruálták, és végezték el a vizsgálatokat. Különböző számú és típusú motorkerékpárok baleseteit tanulmányozva a leggyakoribb kiváltó tényező maga az ember volt (88%). A balesetek 37%-át a robogósok okozták. A tanulmány folyamán további részletes vizsgálatokat végeztek a leggyakoribb sérülésektől kezdve a motorosok életkoráig.

       Motorkerékpáros balesetek az Egyesült Államokban (Motorcycle Crashes in the United States)

Az Egyesült Államokban több mint 42 ezer motoros baleset történik évente, ebből a halálos áldozatok száma folyamatosan változó trendet követ. A ’70-es-’80-as éveket követően egy erőteljesebb csökkenés következett be, de az ezredfordulót követően ismét folyamatosan emelkedik a számuk.

       A motorkerékpározás biztonsága Svédországban (Motorcycles Safety in Sweden)

A motorral megtett kilométerek száma folyamatosan emelkedik a svéd államban, amellett, hogy a személygépjárműveknél nagyjából állandó értékeket tapasztalhatunk. A másik - talán megdöbbentő - adat, hogy a motort használók életkorának megoszlása 1990-től igen meredeken nőtt a 45 éven felüliek körében, míg a 24 éven aluliak között csökkenő tendenciát mutat.

       A motorkerékpározás biztonsága az Európai Unióban (Motorcycle Safety in the EU)

Az előadás egy holland példán szemléltette, hogy a motorkerékpárral, illetve személygépkocsival megtett kilométerekre eső balesetek mennyire eltérően alakulnak. Ez az arány a motorkerékpáros balesetek esetében körülbelül hatszor annyi, mint a személygépkocsiknál.

       Biztonságos motorkerékpáros irányelvek (Motorcycling Safety Policies)

Az előadás a biztonságos motorozást mutatta be a motoros szemszögéből, a gépjárműkezelésétől a leginkább fontos emberi tényezőkön keresztül a jármű tulajdonságáig. Részletesen kitér a motorozás feltételeire (oktatás, jogosítvány megszerzése, gyakorlás), és megjegyzi a fékezés, a balesetmegelőzés, a megfelelő fizikai állapot fontosságát. Minden egyes pont egymásra épül, de csak az összes birtokában válhat az ember biztonságos motorossá. Mindezek mellett természetesen érik az embert környezeti és szociális hatások is.

       Az Egyesült Királyság motorkerékpáros stratégiája (The UK Motorcycling Strategy)

Az Egyesült Királyság útjain és városaiban különös gondot fordítanak a motorkerékpárosok részvételével történt balesetekre. Évente mintegy 7000 ilyen baleset történik a királyság útjain. A balesetek megelőzésére többféle intézkedést vezettek be. Külön táblákkal figyelmeztetnek a motorosok által használt sávokra, így a többi közlekedésben résztvevőt sem éri váratlanul a megjelenésük. A városi közlekedésben a buszsávokat is igénybe vehetik a motorosok, így könnyítve megjelenésüket a forgalomban. A motorkerékpárt vezetők tanfolyamokon, képzéseken vehetnek részt saját fejlődésük érdekében.

A fenti példákon túl, összességében is megállapítható, hogy a magyar részvétel naprakész és széleskörű rálátást biztosít a nemzetközi kutatási irányokra.

További információ:

http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/

Szakcikkek, tanulmányok