Infrastruktúra Szabályozás Ellenőrzés Balesetmegelőzés Emberi tényező Hírek, aktualítások Szakcikkek
NIT Hungary - A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartesülete szerepe a közlekedésbiztonság fejlesztésében

A NiT Hungary az áru- és személyszállító magán- és társas vállalkozások, valamint az egyéb nemzetközi és belföldi tevékenységet végző fuvarozó vállalkozások által elvárható és meghatározott szakmai érdekvédelmi, érdekképviseleti, valamint gazdasági feladatok ellátását tűzte ki céljául. A testület alapvető küldetéseként jelöli meg a közlekedésbiztonság javítását. Ehhez elengedhetetlen a nehézteher-gépjárműveket érintő közúti balesetek számának csökkentése. A NiT Hungary ennek kulcsát a járművezetők képzésében látja, amelynek mai helyzete a tapasztalatok alapján további fejlesztésre szorul. A képzés javítása érdekében pontokba szedve összefoglalták azokat a fő célokat, amelyek szakmai véleményük alapján elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy olyan járművezetők vegyenek részt a közlekedésben Európa közútjain, akik megfelelő szakmai háttérrel rendelkeznek a biztonságos közlekedéshez és a kialakuló veszélyhelyzetek megfelelő kezeléséhez. 

Az 1989-ben megalapult NiT Hungary (Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete) több mint 4000 tagot számláló szervezet, amely a személy- és árufuvarozással foglalkozó társaságok, valamint egyéb fuvarozó cégek érdekvédelmével, érdekképviseletével foglalkozik. Feladatai közt megjelenik a szakmai egyeztetés, valamint az érdekképviselet az államapparátus előtt a tagokat érintő jogi, gazdasági kérdésekben. Céljainak elérése érdekében olyan tagokat foglal magába, amelyek a fuvarozó szakmában hasonló célokat tűztek maguk elé. A NiT Hungary feladatköre kiterjed üzleti és gazdasági tevékenységekre, valamint segítséget nyújt a fuvarozó vállalatok minőségbiztosítási rendszerben való működéséhez is. A szervezet fontos célkitűzése a közlekedésbiztonság fejlesztése.

Céljainak megvalósítása érdekében a NiT Hungary többek között oktatásokat, tanfolyamokat, konferenciákat, szakmai rendezvényeket szervez, szakmai, pénzügyi, jogi tanácsadást biztosít, és szakmai kiadványokat ad ki és szakmai kiadványokban publikál.

Egy ekkora méretű, szakmája mellett elkötelezett érdekszervezet nem lehet érzéketlen a közlekedésbiztonság témája iránt. A NiT Hungary legfőbb eszköze e téren a járművezetőképzés folyamatos fejlesztése, hiszen a fuvarozás minőségi mutatója maga az ember. A tapasztalatok szerint rendkívül sok olyan közúti baleset történik, amely a nehézgépjármű-vezető megfelelő képzésének hiányára visszavezethető, azonban a balesetek bekövetkeztekor senki nem vizsgálja az okozó sofőr valós képzettségi szintjét, és az őt oktató intézményt.

A jelenlegi képzés legfőbb problémáit, és az azokra való megoldást a szervezet 8 pontban foglalta össze, „Változás kell! – Legyen Magyarországon is a tudás az elsődleges a bizonyítvánnyal szemben” című kiadványában. A szakmai javaslatokat magában foglaló anyag főbb pontjai a következők:

 

-        A vizsgákon minimálisra kell szorítani a szubjektivitást.

-        Ne legyen lehetőség a kötelező tanfolyami óraszám önkéntes megváltoztatására, befolyásolására.

-        A képzés díja ne hátráltassa a minőséget, azaz ne engedjen rossz irányú kompromisszumot. (Ne legyen gazdaságosabb bérbe adni a korszerű oktató járművet, mint oktatni.)

-        A vizsgabiztosok munkájukat eskü alatt végezzék (az orvosi hivatás mintájára).

-        A szaktanfolyamok esetében a vizsgabiztosok munkájának ellenértéke legyen független a képző intézménytől.

-        A munkáltató legyen értesítve saját költségére a munkavállalója alapképesítésének, illetve tovább képzésének, részleteiről.

-        A gyakorlati képzés adjon a jelenleginél hatékonyabb, készség szintű jármű- és vészhelyzet kezelési ismereteket minden kategóriában.

-        A „B” kategóriára épülő járművezetői képzések esetén (C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E) elengedhetetlen a tachográf használatának kötelezettség az oktatás során is.

A fenti célok elérése érdekében a NiT Hungary egyrészt kampányokat indít, amelyek a gépjárművezető-képző iskolákat colozzák, másrészt pedig az OBB (Országos Baleset-megelőzési Bizottság) tagjaként fejt ki lobbitevékenyéget a szükséges jogszabályok mielőbbi bevezetése érdekében.

A tudatformálás egyik eszköze a NiT Hungary Úton c. szakmai folyóirata, ami az aktuális konferenciák összefoglalását, közlekedésbiztonsági témákat érintő cikkeket, partneri kapcsolatok bemutatását tartalmazza. A problémák, tapasztalatok, érdekek megvitatása érdekében évi két személyes szakmai találkozót szerveznek a szervezet tagjainak részvételével. A találkozókon a közlekedésbiztonság kiemelt témaként jelenik meg. A következőkben a szervezet szakmai munkáját érintő néhány témát mutatunk be.

Közlekedésbiztonsági szempontból kiemelkedően fontos a gyors és hatékony műszaki mentés és a baleset helyszínének eredeti állapotba történő visszaállítása. A balesetet elszenvedő járművek és a törmelékek rendszerint elfoglalják az útpálya jelentős részét. Ezáltal maga a baleset teremt további veszélyhelyzetet, egyrészt a kialakuló torlódás, másrészt pedig a balesetet nem érzékelő, figyelmetlen járművezetők miatt. A műszaki mentés és az infrastruktúra helyreállítása a tűzoltóság, a közútkezelő, és az autómentők dolga. Fenti tevékenység elvégzéséhez – elsősorban a tehergépjárművek műszaki mentéséhez – speciális járműpark szükséges. A NiT Hungary ehhez biztosít szakmai és jogi támogatást.

A NiT Hungary által megrendelt, tehergépjárművekre vonatkozó 2008-as baleseti mélyelemzése megállapította, hogy a visszapillantó tükrök holttere az egyik legáltalánosabb probléma a bekövetkező balesetek során. A holttérben közlekedő gyalogos, kerékpáros, vagy autós könnyen elkerülheti a járművezető figyelmét, így sávváltáskor, kanyarodáskor konfliktushelyzet, súlyosabb esetben baleset alakul ki. Ezzel, és más balesethez vezető okokkal kapcsolatban is fejlesztési javaslatokat, intézkedési csomagokat dolgoztak ki, lobbierejüknek köszönhetően pedig cselekvésre buzdítják az érdekelteket.

A NiT Hungary hazai járművezető képzési rendszerben is a magas minőségi színvonalra törekszik. A nehéztehergépjármű-vezetők terén napjainkban nemzetközi problémát jelent a kereslet-kínálat kedvezőtlen alakulása. A NiT becslése alapján 1-2 éven belül kb. 6000 új munkahely nyílhat meg, ennyi gépjárművezetőre lesz ugyanis szükség a megélénkülő gazdaság áruszállítási igényeinek kielégítéséhez. Ez egyúttal 4500 új tehergépjármű beszerzését és üzemeltetését is jelenti. Ezzel szemben a statisztikák szerint ma Magyarországon kb. 650000 regisztrált munkanélküli van. A munkanélküliek képzésével ill. átképzésével szakmai szempontból a kérdés gyorsan és hatékonyan elrendezhető lenne. Gazdasági szempontból azonban a kérdés nem ilyen egyszerű, ugyanis a nehézgépjármű-vezető képzés teljes költsége megközelíti a 800000 Ft személyenként. A NiT Hungary pilot projekt jelleggel a Békéscsabai Munkaügyi Központtal együttműködve partner volt képzések megszervezésében, segítséget nyújtottak a potenciális jelentkezők mentális szűrésében.

Általánosságban elmondható, hogy a NiT közlekedésbiztonságot érintő tevékenysége alapvető profiljából adódóan leginkább a tehergépjármű-vezetői képzések fejlesztését érinti. Az eddig elért, és az elérni kívánt célok jelentős mértékben járulnak hozzá a közút biztonságához, a teherautókat érintő balesetek számának csökkenéséhez. A szervezet elkötelezettségének és lobbierejének köszönhetően, valamint a szakmai együttműködésen alapuló jövőbeni tevékenységük nyomán pedig további sikerek várhatóak.

 

További információ:

http://www.nit.hu

Szakcikkek, tanulmányok