Infrastruktúra Szabályozás Ellenőrzés Balesetmegelőzés Emberi tényező Hírek, aktualítások Szakcikkek
Roadidea - az európai ITS szektor fejlesztésének lehetőségei

A Roadidea projekt az európai ITS szektor fejlesztésében rejlő lehetőségeket vizsgálja a rendelkezésre álló adatforrások felhasználásával. Célja a meglévő problémák, szűk keresztmetszetek feltárása az adatfelhasználásban és a szolgáltatások kiépítésében. A projekt keretében a szakemberek jelentős erőfeszítéseket tesznek a módszerek és modellek kidolgozásának fejlesztése érdekében. A kutatás középpontjában a közúti közlekedés áll, ugyanakkor figyelembe veszi a multimodális megoldások alkalmazhatóságát, valamint egyéb közlekedési ágazatokat is.

A Roadidea projekt az ITS szektor fejlesztési lehetőségeit tanulmányozta 2008 és 2010 között. A projekt több pilot projekt megvalósításán keresztül számos újszerű, a gyakorlatban felhasználható eredménnyel büszkélkedhet.

A „Pulp Friction” elnevezésű pilot projekt például egy statisztikai alapokon működő modell az útfelszín súrlódási paramétereinek előrejelzésére. A projekt kitér a gépjárművek kerekei és az útfelület közti súrlódás térbeli és időbeli jellemzőinek részletes vizsgálatára. Foglalkozik a havas és jeges körülmények közti súrlódás drasztikus csökkenésének okaival, azonban nem tér ki a kerekek dinamikai mozgásaiból, és az autógumi fizikai elhasználódásából adódó változások vizsgálatára. A modell gyakorlatban való alkalmazhatóságát a finnországi „Pulp Friction térkép” mutatja be

 

Pulp Friction térkép

A „Fog Pilot” azt vizsgálja, hogyan lehet a csökkent látási viszonyokat eredményező meteorológiai jelenségek előrejelzését a közlekedésbiztonság fejlesztése érdekében felhasználni. Ennek érdekében a meteorológiai jelenségek változásának állandó megfigyelésével és kiértékelésével végeztek részletes vizsgálatokat az olaszországi Veneto régióban.

 

A „Fog pilot” eredményei

A „Route Rainfall” („esőzés az úton”) az utazás megkezdése előtti útvonaltervezést kombinálja az eső előrejelzésének lehetőségeivel. A projekt rendkívül hasznos elsősorban az időjárási körülményeknek leginkább kitett gyalogosok, motorkerékpárosok és kerékpárosok számára.

 

A „Route Rainfall” projekt felhasználói felülete

A „Gothenburg projekt” célja egy speciális, a forgalomáramlás előrejelzésére alkalmas városi modell kidolgozása Gothenburg városában. A projekt specialitása, hogy hordozható eszközökön (pl.: mobiltelefon) támogatja a forgalomáramlás előrejelzésének megjelenítését.

A Roadidea közlekedés ITS szolgáltatásainak fejlesztését célzó projektötletei között megtalálhatóak még a határokon átnyúló időjárási figyelmeztetések; az EUROADMAP elnevezésű európai közúti időjárási adatbázis; a mobiltelefonok, mint érzékelők (mobil szenzor adatgyűjtők); a MyRoute és a Mobile Pocket Kalauz, amelyek utazási információkat és frissítéseket adnak mobilhálózaton keresztül. Ezen rendszerek segítségével a járművezetők az utazás megtervezéséhez, valamint az utazás közben is valós idejű közlekedési információkat kaphatnak. A fejlesztési tervek között szerepel a járműveken belüli információadás a sebességről, az út állapotáról és a forgalmi helyzetről.

A Roadidea projekt zárókonferenciájára 2010. június 9-11. között került sor Brüsszelben. A zárókonferencián bemutatták a pilot projektek eredményeit, és ajánlásokat fogalmaztak meg a módszerek továbbfejlesztésére vonatkozóan. A konferencián a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. is képviseltette magát.

 

További információ:

http://www.roadidea.eu

Szakcikkek, tanulmányok