Infrastruktúra Szabályozás Ellenőrzés Balesetmegelőzés Emberi tényező Hírek, aktualítások Szakcikkek
Innovatív ITS tevékenységek ösztönzése és koordinálása - A CONNECT projekt bemutatása

A CONNECT (Co-ordination and stimulation of innovative ITS activities in Central and Eastern European countries), a nevében foglaltaknak megfelelően a Közép és Kelet-Európa innovatív ITS tevékenységeinek koordinálására és fejlesztésére létrehozott nemzetközi kezdeményezés. Célja a hatóságokkal, közúti felügyeletekkel és a közúti információs szolgáltatókkal való együttműködés elősegítése.

A CONNECT projektben résztvevő tagországok Ausztria, Csehország, Németország, Magyarország, Olaszország, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia. A tagok célja, hogy harmonizált ITS rendszerrel javítsák az országok közötti közlekedést és szállítást az Európai Unió fő közúti közlekedési folyosóin. További célként fogalmazódott meg utazási információk biztosítása a kelet-nyugat irányú útvonalakon, beleértve a páneurópai II, III,IV,V,VII és X folyosót. A 2004 májusában indult CONNECT első fázisában a kutatásra és költség-haszon elemzések elkészítésére helyezték a hangsúlyt, valamint kidolgozták az első pilot projektet.

A CONNECT nemzetközi szintű ITS fejlesztésének célkitűzései a következők:

 • Az új EU tagok integrációja a már folyamatban lévő európai kezdeményezésekbe.
 • A koordináció elősegítése.
 • A határokon átívelő stratégiák, rendszerek és szolgáltatások koordinációjának segítése.
 • Az infrastruktúra kapacitások optimális kihasználása, új innovatív határokon átívelő ITS alkalmazások bevezetésével.
 • Az ITS infrastruktúra fejlesztésére irányuló beruházások támogatása nemzeti szinten.
 • A közlekedésbiztonság növelése.
 • A közúti áramlatok hatékonyságának fejlesztése és a forgalmi torlódások hatásainak csökkentése összehangolt, határokon átívelő közlekedésszervezési és irányítási stratégiákkal.
 • Az utazási idők csökkentése precíz, pontos és fontos információk megosztásával.
 • A városi és külterületi csomópontok fejlesztése annak érdekében, hogy azok biztosítani tudják a magas rendű utak és a csatlakozó utak közötti forgalom lebonyolódást.
 • Olyan projektek indítása, amelyek elősegítik a szállítási ágazatok összekapcsolódását, az inter- és multimodális szállítás megvalósulását.
 • Nemzeti rendszerek architektúrájának harmonizálása és az újabb határvonalak kialakulásának elkerülése a CONNECT-ben résztvevő államok között, ami az interoperábilis telematikai rendszerek hiányában képződhetne.

A célok elérése érdekében a CONNECT négy különböző munkaterületre bontható, valamint ezeken kívül egy horizontális és egy projekt menedzsment területetet is létrehoztak az alábbi ábra szerint. Mindegyik munkaterület további kiemelt területekre tagolható.

 

 1. A közúti hálózat ellenőrző infrastruktúra célja, hogy fejlessze és harmonizálja az információs hálózatokat, hogy egy megbízható országok közötti ITS alkalmazás alapja lehessen. Közös érdek elősegíteni az új technológiák beépítését és integrálását a rendelkezésre álló adatok struktúrájába. Magyarország gondosan kidolgozott egy közúti forgalomszámláló hálózatot a teljes autópálya hálózatra és a hozzá kapcsolódó elsőrendű közúthálózatra.

 

 1. A változó helyzet a közép- és kelet-európai országokban mégnagyobb kihívások elé állítja a TIC (Traveller Information Centre: utazók információs központja) és TCC (Traffic Control Centre: forgalomirányító központ) rendszerek működtetését. Az elvégzett kutatások alapján a nehéz tehergépjármű forgalom 2010-re közel 50%-kal növekedett az 1998-as szinthez képest. Annak érdekében, hogy leküzdjék ezt a helyzetet, a CONNECT partnerek minden erőfeszítést megtettek a nemzeti és regionális TIC és TCC rendszerek fejlesztéséért, beleértve az adatcseréhez szükséges egységes interfészek alkalmazását. Magyarország kidolgozta a TCC-t a nemzetközi úthálózatra.

 

 1. A forgalom irányítási és ellenőrzési tevékenységek magukba foglalják a forgalom irányítási tervek kidolgozását és olyan lépések megtételét, amelyek csökkentik a forgalmi torlódásokat, növelik a biztonságot és emelik a szolgáltatási szintet a CONNECT hálózaton. Ezt oly módon érik el, hogy összekötik a városi és külterületi úthálózatokat a közlekedésbiztonsági kérdések, az elektronikus díjszedési tevékenységek, és a vészhelyzeti eljárások tekintetében. Az irányítás és ellenőrzés stratégiai és taktikai szintjei kooperációban állnak más európai régiós projektekkel és a környező országokkal.

 

 1. Az utastájékoztató szolgáltatások két csoportba oszthatók: hozzáférésük szempontjából lehetnek utazás előtti és utazás alatti szolgáltatások. Az utazás előtti pontos információkhoz való hozzáférés elengedhetetlen az utazók számára a szükséges extra szolgáltatások beszerzéséhez. Megfelelő információ előtérbe helyezheti más közlekedési ágazatok használatát, például az inter- és multimodális közlekedést. Az utazás alatti információk beszerzése kiemelten fontos terület, az EU hangsúlyt fektet az RDS-TMC szolgáltatások tagállamokban történő kiterjesztésére. A CONNECT számára mind az utazás előtti, mind az utazás alatti információ szolgáltatások fontosak. Magyarország tervbe vette saját RDS-TMC szolgáltatásának bevezetését.

 

 1. A horizontális kérdések témakör azokkal a további ügyekkel foglalkozik, amik kiegészítik az előzőekben leír CONNECT tevékenységeket. Három ilyen egység lett megnevezve: a rendszer architektúra, a kiértékelés és a szervezési és jogi ügyek.

 

 1. A projekt menedzsment 3 részre osztható: nemzetközi projekt menedzsment, nemzeti projekt menedzsment és a kettő közötti kapcsolat az un. „cross fertilisation”. A nemzetközi projekt menedzsment felel azért, hogy támogassa a partnereket olyan hálózat kiépítésében, amelyben a résztvevők együttműködnek egymással és figyelembe vesznek más európai régiós projekteket, főként a CORVETTE-et és VIKING-et. A nemzeti projekt menedzsment feladata, hogy regionális szinten koordinálja az adminisztratív pénzügyi és szerződéses ügyeket. A cross fertilisation menedzsment végzi a tudás és tapasztalatok cseréjét a CONNECT projekt partnerei és más projektek tagjai között.

A projekt magyarországi partnere a közlekedésért felelős minisztérium (a projekt honlapján a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumként feltüntetve). A CONNECT projekt hazánk számára a nemzetközi közlekedéspolitikai célok alakításában való részvételt biztosítja, valamint a fejlett ITS rendszerek szintjéhez való felzárkózásunkat segíti elő. Magyarország a projetben való részvételével elsősorban a gyorsforgalmi úthálózat ITS rendszereinek fejlesztésével kapcsolatos tapasztalatok megszerzésére törekszik annak érdekében. A tapasztalatok felhasználásával a gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetési költségei, technológiai színvonala, és közlekedésbiztonsága egységes európai uniós szintre hozható. A projekt gyakorlati megvalósítása többek között az M0 forgalomirányító központ ITS rendszerének és szolgáltatásainak fejlesztésére irányult.

 

További információ:

http://www.connect-project.org/index.php?id=9

 

 

 

 

Szakcikkek, tanulmányok