Infrastruktúra Szabályozás Ellenőrzés Balesetmegelőzés Emberi tényező Hírek, aktualítások Szakcikkek
AET - Az Európai Közlekedési Szövetség bemutatása

Az AET (Association for European Transport) 1998-ban alakult, jelenleg 35 országból több mint 350 tagot számlál, és taglétszáma folyamatosan bővül. Célja, hogy elősegítse a közlekedési témájú kutatásokkal és fejlesztésekkel kapcsolatos együttműködést, az információ-áramlást, és az újszerű szakmai ötletek, kezdeményezések terjedését. Az AET támogatja a tehetséges fiatal kutatók munkáját, valamint évente megrendezi az Európai Közlekedési Konferenciát (European Transport Conference), amely a kontinens egyik legnagyobb és legnívósabb közlekedési konferenciája.

Az AET-hez szervezetek és magánszemélyek egyaránt csatlakozhatnak. A szövetséget a 24, a tagok által megválasztott tanácstag irányítja. A 2009-es közgyűlésig a Tanács (Council) tagjait megosztották: 12 tanácstag magányszemélyként, 12 pedig szervezetként volt tagja a szövetségnek. 2009-ben megszavazták, hogy ez az összetétel ne legyen meghatározott, ezért 2010-ben újraválasztották a tanácstagokat. A mandátumok alaphelyzetben 3 évre szólnak, és a tisztségviselők egyharmadát évente újraválasztják. Az AET Tanácsa jelöli ki a Bizottság (Board) tagjait, akik az AET fejlesztéséért és promotálásáért felelősek. Az AET Nagykövetség (Ambassadors) segíti a Bizottság munkáját, feladata főleg az ETC (Eurpoean Transport Conference) népszerűsítése, valamint a taglétszám bővítése.

A Programbizottság (Programme Committee) tagjait évente a szövetség azon tagjai választják meg, akik részt vesznek az Európai Közlekedési Konferencián. A bizottság tagjainak legfontosabb feladata a konferencián bemutatásra kerülő tanulmányok és előadások kiválasztása a konferencia magas minőségi követelményeinek megfelelően. Annak érdekében, hogy a konferencia gondolatvilágának frissessége folyamatosan megújulhasson, a bizottság tagjai maximum 3 évig tölthetik be tisztségüket.

A European Transport Conference 1973 óta minden évben megrendezésre kerül. A rendezvényt idén október 10-12. között tartják a skóciai Glasgow-ban. A konferencia fő célja, hogy kapcsolatot teremtsen a tudományos kutatási tevékenységek és azok gyakorlati alkalmazása között. Ez az esemény meghatározó szerepet tölt be az európai közlekedési szektorban, az előadásokat neves szakemberek és kutatók tartják, aktuális fejlesztési és kutatási témákról.

A konferencia olyan rendkívül aktuális, sürgető problémákkalfoglalkozik, mint például:

·       Abban a gazdasági helyzetben, mellyel Európa és a Föld többi része szembenéz, hogyan lehet minimális költségráfordítású megoldásokkal hogyan a felmerülő kapacitás igényeket a minőség megőrzésével kielégíteni?

·       Mit is jelent a társadalmi költségráfordítások megnyirbálása közép- illetve hosszú távon?

·       A PPP valóban megfelelő módszer az infrastruktúra-fejlesztésben?

·       A közlekedési torlódások mérséklése vajon a technológia fejlődésében vagy a szabályozó eszközök alkalmazásának fejlesztésében keresendő?

·       Hogyan valósítható meg a „mindenki által elérhetőség”?

·       Környezeti és alkalmazhatósági szempontból a nagysebességű vasutak valóban a nagytávolságú utazások hatékony eszközei?

  • Hogyan csökkenthető a közlekedés halálos áldozatainak száma a közlekedésbiztonsági intézkedések fejlesztésével?

Az AET jövőbeli tervei között szerepel továbbá egy olyan komplex adatbázis létrehozása, melyben olyan adatok kerülnek rögzítésre a tagokról, mint például a tagok érdekelődési területe. Ez nagymértékben elősegítené, hogy a konferencián kívül is legyen lehetőség a kutatóknak és szakembereknek az egymással való kapcsolattartásra.

Az AET tagok kedvezményekben is részesülnek. A magánszemélyek 10%, a szervezetek méretüktől függően akár 15%-ot is engedményt kapnak az ETC díjaiból, a fiatal kutatók és szakemberek pedig 50%-kal csökkentett áron vehetnek részt a konferencián. További érv a belépés mellett, hogy a Szövetség segíti a kutatási eredmények közzétételét és előadási, valamint publikációs lehetőséget biztosít.

A konferencián különféle díjak is kiosztásra kerülnek. Ilyen például a Neil Mansfield díj, a Halcrow támogatásával a Planning for Sustainable Land Use and Transport Programme Committee díj, valamint az Emerald Group Publishing Ltd. szponzorálásával kiadott Emerald’s Tourism Review díj.

 

További információ:

http://www.aetransport.org

http://abstracts.etcproceedings.org/themes.php

 

 

awards

Szakcikkek, tanulmányok