Infrastruktúra Szabályozás Ellenőrzés Balesetmegelőzés Emberi tényező Hírek, aktualítások Szakcikkek
A KTI grafikus trendek adatbázisa

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 1938-ban kezdte meg működését, tevékenységi köre a közlekedés egészét lefedő személyközlekedés-, az áruszállítás- és az infrastruktúra-fejlesztés együttesére terjed ki. A szervezet elsősorban közlekedésbiztonsági, környezetvédelemi, közlekedés-energetikai kérdésekkel, valamint az intelligens technológiák alkalmazásával foglalkozik. Az elvégzett kutatások beszámolóinak egy része nyilvánosan is elérhető. Ezekből, valamint a KSH és egyéb szakmai adatbázisokból kigyűjtött adatok feldolgozásával a KTI a nemzetközi és hazai közlekedési trendeket tesz közzé grafikonok és diagramok formájában.

A KTI közel egy évtizede indította útjára, és folyamatosan bővíti és aktualizálja grafikus trendek és adatbázisok szolgáltatását. Az intézet honlapján (www.kti.hu) külön aloldalon tematizálva gyűjtötték össze, és minden szakember, döntéshozó, egyetemi hallgató és más érdeklődő számára teszik elérhetővé a hazai és nemzetközi adatsorok alapján kidolgozott szemléletes grafikonokat, diagramokat és táblázatokat.

A legfrissebb adatbázis 2010. év elején jelent meg. Adatai a honlapon folyamatosan frissülnek, így közel kétszáz ábrán keresztül mutatják be a közlekedéssel és annak kutatásával összefüggő információkat a következő öt témakörben:

1.     A világ, Európa és az Európai Unió közlekedéssel és kutatással kapcsolatos adatai, és ezek összehasonlítása a magyarországi értékekkel

2.     Gazdasági, közlekedési és infrastruktúra összefoglaló adatok Magyarországról

3.     Környezetvédelem, és közlekedésbiztonság Magyarországon

4.     Személyközlekedés Magyarországon

5.     Áruszállítás, logisztika, kombinált szállítás Magyarországon

A KTI-ben végzett kutatások eredményeiből, nemzetközi és hazai statisztikai adatokból, számított értékekből készített ábrák mellett az intézet több partnerének adatai is megjelennek: így például a közlekedés, kutatás, környezetvédelem, energia kérdésköreivel foglalkozó minisztériumok, Központi Statisztikai Hivatal, Volán Egyesülés, Közlekedés Kft. adatai.

A KTI részletesen foglalkozik a közlekedésbiztonság kérdéseivel, nemzetközi és hazai szinten egyaránt. Találhatóak olyan összesített diagramok, melyek a nemzetközi összehasonlításokat tartalmaznak. Ezek nagymértékben megkönnyítik a mérnöki munkát, ugyanis máshol nem találhatóak meg ilyen összevontan az adatok magyar nyelven. Vannak továbbá csak Magyarországot elemző közlekedésbiztonsági adatok, mint például az alábbi ábrán, melyben megyékre lebontva látható a 2009-ben közúti balesetekben elhunyt, illetve megsérült személyek száma, valamint a megyék közötti sorrend is, amely megállapítása szintén hosszadalmas és nehézkes kutatási munkával érhető csak el. Ebből az ábrából arra lehet következtetni, hogy mely megyékben lenne a legfontosabb közlekedésbiztonsági fejlesztéseket kezdeményezni, hol a legveszélyesebbek a magyarországi utak.

 

Az adatokat folyamatosan frissítik megjelenésüktől, meghatározásuktól függően. Ugyanakkor hasznosnak tartják a folyamatok (trendek) jobb követhetősége érdekében, hogy a kapcsolódó régi adatok is megtalálhatóak, összevethetőek legyenek, ezért létrehozták a "Trendek archívumot", ahol az elmúlt évek adatait is nyomon lehet követni, vagy éppen következtetéseket lehet levonni az elkövetkező időszakra.

Vannak olyan ábrák is, amelyek előrebecslést tartalmaznak. Ilyen például az alábbi diagram, amelyben 2020-ra és 2030-ra vetítve láthatjuk a mobilizáció és a modal split változásának mértékét, melyeket a trendek alapján számítottak ki. Látható, hogy a számítások alapján a közlekedési munkamegosztás arányaiban nem változik számottevően, ugyanakkor jelentős növekedés várható a személy-, valamint az áruszállítás volumenében egyaránt.

 

 

A KTI küldetése, hogy a fenntartható fejlődés szempontjait figyelembe véve – az EU közlekedéspolitikai irányelveit követve – folyamatosan fejlődő, biztonságos és versenyképes közlekedési környezetet alakítson ki hazánkban, mindezt az élhető környezet érdekében. Éppen ezért sok környezetvédelmi kérdéssel foglalkozó grafikon található honlapjukon, mint például az alábbi, melyen megyékre lebontva látható a személygépkocsik emissziós fokozat szerinti megoszlása.

 

A grafikus adatbázis kiválóan használható a mérnöki gyakorlatban, ugyanis jól szemlélteti az adatokat, így előadásokon, tanulmányokban jól használhatók az ábrák, melyek biztosítottan valós adatokat tartalmaznak, így a hosszadalmas és nehéz adatgyűjtés könnyebbé válik a felhasználók számára.

Az adatbázis mindenki számára szabadon és ingyenesen hozzáférhető, így bárki felhasználhatja az adatokat, mint tudományos, mind pedig egyéb kutatás céljából. A honlapon az ábrák könnyen elérhetők, nagy felbontásúak, letöltésük egyszerű. Jól látható, elkülönített színek szerepelnek minden képen, így az előadásokon is jól használhatóak, valamint könnyedén értelmezhető jelmagyarázatot tartalmaznak, általában a jobb oldalon, így laikusok számára is jól érthető minden diagram.

A KTI munkája nagymértékben megkönnyíti a felhasználók dolgát, a diagramok érdekes és összeszedett adataikkal rendkívül hasznos forrást biztosítanak minden közlekedéssel foglalkozó szakembernek és érdeklődőnek.

 

További információ és az adatbázis elérhetősége:

http://www.kti.hu/index.php/szolgaltatasok/trendek-grafikus-adatbazis/trendek---grafikus-adatbazis

Közlekedéstudományi Intézet

Szakcikkek, tanulmányok