Infrastruktúra Szabályozás Ellenőrzés Balesetmegelőzés Emberi tényező Hírek, aktualítások Szakcikkek
Közúti Közlekedésbiztonság az Európai Unióban

Az Európai Közösségek Bizottsága a 2001-2010-ig érvényes „Fehér Könyv”-ben azt a célt tűzte ki, hogy 2010-re 50%-kal csökkenjen a közúti balesetek halálos áldozatainak száma a 2001. évi értékhez képest. A célkitűzés teljesítése évenként mintegy 27.000 ember életének megmentését jelentené, tekintettel arra, hogy 2001-ben az Európai Unió jelenlegi 27 tagállamának területén mintegy 54.000-en vesztették életüket közúti balesetben. 

A „Fehér Könyv” célkitűzésének időarányos teljesülését vizsgáló jelentés szerint 2009-ben összesen 34.500 fő halt meg közlekedési balesetben a közösséget alkotó tagállamok területén. A számadatok azt jelzik, hogy a halálos áldozatok száma nyolc év alatt ugyan jelentősen – gyakorlatilag soha nem tapasztalt mértékben – csökkent, de mértéke elmarad attól, hogy a megfogalmazott közösségi célok a 2010. évre teljesüljenek.

A 8. ábrán a halálos közúti baleseti áldozatok számának valóságos és „tervezett” alakulása látható 1990 és 2010 között az EU tagállamaiban.

 

8. ábra: Halálos közúti baleseti áldozatok számának valóságos és „tervezett” alakulása 1990 és 2010 között

(Forrás: ETSC)

 

A tagországokban összességében 36,1%-kal (54.000-ről 34.500-ra) mérséklődött a közúti balesetek halálos áldozatainak száma 2001-től 2009-ig. Magyarországon ugyanebben az időszakban 34,0 %-os volt a csökkenés (1239-ről 822-re). Ez azért is figyelemre méltó, mert Magyarországon lényegében 2 év alatt sikerült elérni olyan mértékű csökkenést a meghaltak számában, mint amit a többi ország 8 év alatt ért el.

A 2009. évi adatok ismeretében 2 ország (Lettország és Spanyolország) már „túl is teljesítette” a „Fehér Könyv” 50 %-os célkitűzését, 2 további ország (Észtország és Portugália) elérte azt, és további 2 országnak (Franciaország és Litvánia) reális esélye maradt a teljesítésre. Közösségi szinten a teljesítés az új évtized közepére várható. 2009-ben ugyanakkor még mindig volt két olyan tagállam, ahol 2001 óta a közúti balesetben meghalt személyek száma nőtt (Románia és Málta).

Megjegyzés: A legjobban teljesítő országokban a közúti közlekedésbiztonság helyzete 2001-ben jelentősen alatta maradt az Európai Unió átlagának, tehát „volt miből” (s esetenként „van miből”) javulni. Jó példa erre Lettország, ahol az elért sikerek ellenére az egymillió lakosra jutó közúti baleseti halálozások száma 2009-ben még az Európai Unió átlagának másfélszerese és a svédországi adat háromszorosa volt.

A 9. ábrán az egyes tagállamok rangsora látható a közúti baleseti halottak számában bekövetkezett változás alapján. [5]

 

9. ábra: A közúti baleseti halottak számának változása 2001 és 2009 között az EU tagállamaiban

(Forrás: ETSC)

 

Általánosságban igaz, hogy az Európai Unió tagállamainak úthálózatán napjainkban biztonságosabban lehet autózni, mint az ezredforduló idején. Míg 2001-ben az egymillió lakosra vetített közúti baleseti halálesetek száma átlagosan 112 volt, addig 2009-ig ez az érték 70-re csökkent. Az egyes tagállamok között azonban jelentős eltérések vannak. Mindössze 39 fő közúti halott/egymillió lakos értékkel Svédország számít a legbiztonságosabb uniós országnak, míg Romániában a legnagyobb az esélye annak, hogy egy közlekedő közúti áldozattá válik – itt 130 ez az érték. (Megjegyzés: a fenti mutató nem veszi figyelembe a két ország – Románia és Svédország – motorizációs szintje közötti jelentős különbséget, azonban a „legjobb” mérőszám, az egymillió járműkilométerre jutó baleseti áldozatok száma alapján is Svédország a „listavezető”.)

 

A különbség a régi és az új tagállamok között is kimutatható, hiszen a 2004. előtti tagállamokból álló EU-15-ökben egymillió lakosra mindössze 59 halálos áldozat jutott az EU 27-ek 70 fős átlagával szemben.

Ismételten hangsúlyozni kell viszont a két csoport átlagos motorizációs szintje közötti nagy különbséget, mely egyértelműen kedvezőbb helyzetbe hozza a régi tagállamokat.

 

10. ábra: Egymillió lakosra jutó közúti áldozatok száma országonként 2009-ben

(Forrás: ETSC)

Szakcikkek, tanulmányok