Infrastruktúra Szabályozás Ellenőrzés Balesetmegelőzés Emberi tényező Hírek, aktualítások Szakcikkek
A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. szerepe a hazai közlekedésbiztonság fejlesztésében

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. küldetése, hogy a fenntartható fejlődés szempontjait figyelembe véve – az EU közlekedéspolitikai irányelveit követve – folyamatosan fejlődő, biztonságos és versenyképes közlekedési környezetet alakítson ki hazánkban, mindezt az élhető környezet érdekében. Az intézet hazai és nemzetközi partnereivel együttműködve összehangolt közlekedéskutatási tevékenységet végez.

 

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kiemelkedően közhasznú szervezet. Jogelődjeivel együtt több mint 70 éves múltra tekint vissza. Az 1938-ban alapított, állami tulajdonban lévő KTI a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium egyik kutatóbázisa. Az állami szakirányítás mellett partnerei a köz- és magán szektorból kerülnek ki. A KTI összkutatási tevékenységével kiemelkedő helyet foglal el mind Magyarország, mind pedig Európa közlekedés-kutató intézetei között. Magasan képzett szakemberei hazai és nemzetközi szinten is nagy elismertségnek örvendenek, amelyet az elmúlt évek sikeres projektjei és az Intézet kiterjedt partnerkapcsolatai hűen tükröznek.

A KTI kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel bír, partnerei között az állami és a versenyszféra szereplői egyaránt megtalálhatók. Az intézet munkatársai közel 60 hazai és nemzetközi tudományos társaságban töltenek be tisztséget. Kiemelten az OECD/ECMT Egyesített Kutató Központjában – (JTRC), az Európai Bizottság Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottságában – (ERTRAC), az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságában. A KTI tagja többek között a Közlekedési Kutatóintézetek Európai Konferenciájának - (ECTRI), a Nemzeti Közúti Kutató Intézetek Európai Fórumának - (FEHRL), és a Közúti Közlekedésbiztonsági Kutatóintézetek Európai Fórumának - (FERSI), amely tagságok széleskörű nemzetközi rátekintést biztosítanak a fejlett európai közlekedési megoldásokra.

A közúti közlekedés biztonságának fenntartása és növelése a közlekedéspolitika egyik alapvető célja. A közlekedésbiztonsági tevékenység rendkívül összetett, így pl. műszaki (jármű- és úttechnikai), szervezési (forgalomtechnikai), jogi-szabályozási, oktatási, ellenőrzési, egészségügyi, gazdasági, környezetvédelmi kérdés is egyben. Közlekedésbiztonsági szempontból kiemelkedő jelentőségű a közúti közlekedés, hiszen a közlekedési balesetben meghaltak és megsérültek több mint 90%-a közúton szenved balesetet. A KTI Közlekedésbiztonsági és Forgalomtechnikai Tagozata egyfelől a közlekedési tárca feladataihoz kapcsolódóan végez kutatási-fejlesztési, értékelő-elemző, jogszabályi előkészítő, nemzetközi tevékenységeket és a kötelezettségekkel összefüggő munkákat. Másfelől az önkormányzati és közlekedési vállalati, vállalkozói területen felmerülő, a tagozat szakterületéhez tartozó feladatok kidolgozásában is aktív szerepet vállal. A tagozatnak kiemelkedően fontos szerepe van a nemzetközi és hazai irányelvek összehangolásában. Ebben a tevékenységi körben fontos feladat a hazai közlekedésbiztonsági akcióprogram pilléreit megfeleltetni az Európai Unió által meghatározott stratégia célkitűzéseinek.

A KTI Közlekedésbiztonsági és Forgalomtechnikai Tagozatának kiemelt szakterületei az alábbiak:

 • A közlekedésbiztonság javítására irányuló döntés előkészítő tevékenységek tudományos megalapozása, szabályozások előkészítése;
 • Kutatási-fejlesztési feladatok megoldása;
 • Közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai beavatkozások és forgalomszabályozási módszerek műszaki előírásainak és minősítésének fejlesztése;
 • A közlekedésbiztonsággal és forgalomtechnikával összefüggő nemzetközi kötelezettségekből adódó feladatok végrehajtásában, illetve előkészítésében való részvétel;
 • Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások hatásvizsgálata;
 • Forgalmi folyamatok mérése, elemzése;
 • Közlekedésbiztonsági szabályozások előkészítése, nemzetközi közlekedésbiztonsági szervezetek munkájában való részvétel, a tagsággal járó feladatok végzése (ITF, IRTAD, FERSI, OECD, PIARC, ECE/WP.1 stb.).

A tagozat a közlekedésbiztonsággal összefüggő munkáiban a nemzetközileg is elfogadott paramétereket, jellemzőket vizsgálja. A szakemberek primer és szekunder kutatásokat végeznek a csomópontok kapacitására, a csomóponti veszteségidőkre vonatkozóan, továbbá vizsgálják a forgalmi konfliktusok okait és hatásait, a közlekedők sebességválasztási szokásait, a járművezetői magatartást. A balesetek elemzése során kutatják a balesethalmozódási helyeket és baleseti veszteségeket, valamint elemzik a forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági beavatkozások hatékonyságát ill. gazdaságosságát.

A fentiekkel összefüggésben a KTI Közlekedésbiztonsági és Forgalomtechnikai Tagozatának közlekedésbiztonság fejlesztése érdekében végzett legfontosabb céljai és kapcsolódó feladatai a következők:

 • Személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek statisztikai adatainak folyamatos elemzése, értékelése, tendenciák figyelése;
 • Balesethalmozódási helyek (ún. gócok) feltárása és megszüntetése;
 • A közlekedők közlekedésbiztonsági intézkedésekkel kapcsolatos véleményének kérdőíves felmérése: a biztonsági öv használatának és mellőzésének indokai, a vezetés közbeni mobiltelefon használattal és a sebességválasztással kapcsolatos szokások felmérése;
 • Közlekedésbiztonsági akciók szakmai támogatása: kampány a biztonsági öv használatának népszerűsítésére;
 • Vasúti átjárók közlekedésbiztonsági szempontok szerint történő minősítése, rangsorolása;
 • A gépjárművezető-képzés megújítása, korszerűsítése: a távoktatási és az e-learning módszerek felhasználása az elméleti ismeretek oktatásában, a szimulátoros képzés bevezetési lehetőségei a gyakorlati képzés során;
 • Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások hatásvizsgálata.

A KTI Közlekedésbiztonsági és Forgalomtechnikai Tagozat több nemzetközi programban, kutatás-fejlesztési tevékenységben vesz részt. Az folyamatban lévő programok közül az IRTAD az OECD tagországok közlekedésbiztonsági és forgalmi adatainak összegyűjtésével és értékelésével foglalkozik. A SARTRE a közlekedési szokásokat és magatartásjellemzőket vizsgálja, a SOL pedig a települések közlekedésbiztonsági programjainak kidolgozásával, a védtelen közlekedők biztonságának fokozásával, a fenntartható mobilitás módszereinek gyakorlati alkalmazásával foglalkozik. Az EuroRAP keretein belül a tagozat szakemberei Magyarország fő közlekedési útvonalainak közlekedésbiztonsági minősítését végzik ún. kockázati térkép készítésével.

A tagozat szerepet vállal korszerű technológiák térnyerésének előkészítésében. A folyamatban lévő kutatások a változtatható jelzésképű berendezések alkalmazásával és a sebességmérő kamerák felszerelésével, alkalmazhatóságával kapcsolatosak. Az ITS hazai elterjesztésében a KTI folytatja az intelligens közlekedési rendszerek területén megkezdett kutatásokat, tovább elemzi a változtatható jelzésképű táblák megfelelősségének vizsgálatából nyert tapasztalatokat, valamint továbbfejleszti az infrastruktúra közlekedésbiztonsági felülvizsgálatához kapcsolódó komplex térinformatikai rendszert.

A KTI Közlekedésbiztonsági és Forgalomtechnikai tagozata a fenti feladatok folyamatos végrehajtásával és fejlesztésével járul hozzá a szakemberek és döntéshozók munkájának támogatásához, a nemzetközi feladatok és kötelezettségek végrehajtásához és tudásanyagunk folyamatos bővítéséhez.

További információ: www.kti.hu

Projektek, balesetmegelőzés