Infrastruktúra Szabályozás Ellenőrzés Balesetmegelőzés Emberi tényező Hírek, aktualítások Szakcikkek
Az idő életet menthet – Az e-Call bemutatása

„Az idő életeket menthet.” Ahogyan ez a mottó is utal rá, a balesetek bekövetkezése esetén a mentők és tűzoltók értesítése, kiérkezésük gyorsasága, az orvosi ellátásig eltelt idő életeket menthet. Az e-Call kezdeményezés a fejlett technikai és információs eszközök alkalmazásával gyorsítja meg a mentési folyamatokat, ezáltal esélyt adva a balesetet szenvedett közlekedőknek a túlélésre, illetve a várakozásból adódó súlyos sérülések elkerülésére.

 

Az új évezred első évtizedének uniós közlekedésbiztonsági célkitűzéseit az ún. „Fehér Könyv” fogalmazta meg, melyet az Európai Közösség Bizottsága 2001-ben tett közzé. A Fehér Könyv egyik legfőbb célkitűzése az volt, hogy a 2001-es bázisévhez képest 2010 végére 50%-kal csökkenjen a közúti balesetek halálos áldozatainak száma. A Bizottság a 2011-2020 közötti időszakra szóló 4. Európai Közúti Közlekedésbiztonsági Cselekvési Programban - az előző időszaki akcióprogram felülvizsgálatát követően - legfőbb célkitűzésként újabb 50%-os csökkentést jelölt meg a halálos áldozatok számában, a 2010. évi bázisévhez képest.

Hazánkban a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram 2011-2013 több olyan átfogó célt határoz meg, mely a program küldetéseként megfogalmazott eredmény elérését, a közúti közlekedés biztonságosabbá tételét szolgálja.

A stratégiai célhoz tartozó átfogó célok az alábbiak:

1.     A személyi tényező fejlesztése, az emberi hibára visszavezethető közúti balesetek és halálos áldozatok számának csökkentése;

2.     Infrastrukturális beavatkozások az úthálózat magasabb biztonsági szintjének eléréshez;

3.     A biztonságos közlekedést, a hatékony közúti ellenőrzést, valamint a szabályszegések szankcionálását biztosító szabályozási háttér megteremtése;

4.     Fokozottabb, hatékonyabb, biztonságosabb és gazdaságosabb közúti ellenőrzések végrehajtása

5.     Korszerű baleset-megelőzési tevékenység végzése, a döntéstámogató és döntés-előkészítő szakmai háttértevékenységek, valamint a kutatás-fejlesztés javítása.

A program célkitűzését alapvetően a hatályos közlekedéspolitika adja, ami azt jelenti, hogy a program indulásától a 3. év végéig megközelítően 10-15%-kal kell csökkenteni a közúti közlekedési balesetben elhunytak számát.Mind az EU-s, mind a magyar közlekedéspolitikában előkelő helyet kapott az ITS rendszerek fejlesztése, illetve a sürgősségi és utángondozási szolgáltatások fejlesztése.

Ami a közúti balesetek sérültjeit illeti, a Bizottság ki fog dolgozni egy, a közúti sérültekkel és az elsősegély-nyújtással kapcsolatos átfogó európai stratégiát, amely egyebek között kitér a súlyos és könnyű sérülésre vonatkozó közös fogalom-meghatározásra is. Közös európai célokat állapítana meg, ösztönözné a segélyhívó szolgáltatásokkal kapcsolatos bevált tagállami gyakorlatok cseréjét, a sérülésekre vonatkozó európai adatok gyűjtését és elemzését, emellett megvizsgálná, milyen előnyökkel járna, ha adatrögzítőket, „fekete dobozokat” építenének be - elsősorban - a közszolgáltatást végző gépjárművekbe.

. A sürgősségi ellátások fejlesztésére  kiváló eszköz az e-Call rendszer, mely jelentős kezdeti beruházást (információs infrastruktúra, megfelelő járműpark) igényel, de hosszú távon jelentős pozitív hatással bírhat.

Baleset esetén egy e-Call berendezéssel felszerelt autó automatikusan értesíti a legközelebbi sürgősségi központot (mentőállomás, kórház, egészségközpont, orvosi ügyelet, stb.). Amennyiben a sérülés súlyossága miatt a vezető nem képes a beszédre, egy információs adatcsomagot küld a rendszer a fogadó félnek, mely tartalmazza a sérült jármű pontos helyét. Így a mentők diszpécserközpontja röviddel az esemény után tudni fogja, hogy baleset történt, és azt is, hogy pontosan hol.

Az e-Call rendszer jelentősen meggyorsítja a mentők reagálási idejét. A tapasztalatok azt mutatják, hogy lakatlan területeken 50%-kal, lakott területeken 60%-kal, csökkenthető a reagálási idő, melynek segítségével a statisztikák alapján már önmagában 2500 emberélet menthető meg évente Európai Uniós szinten. A rendszer alkalmazásával a sérülések súlyossága is 15%-kal csökkenthető a gyorsabb ellátásnak köszönhetően.

Az e-Call használható közvetlenül a kocsiból is egy gombnyomással. Balesetek szemtanújaként azonnal információt lehet közölni a központtal, amely egyúttal a pontos helyet is automatikusan be tudja azonosítani.

Az e-Call baleset esetén automatikusan tárcsázza a 112-es segélyhívó számot, az érzékelő szenzoroktól (pl.: légzsák szenzorok) érkező jelek alapján. Ezt követően műholdas helyzet-meghatározással és mobiltelefon cellainformációi alapján mérik be a baleseti helyszínt. Az e-Call riasztja a legközelebbi mentőállomást, és további adatokat is szolgáltat, melyek a mentés szempontjából lehetnek lényegesek (pl. az utazás iránya, jármű típusa). Mikor az e-Call riasztást vették a mentők diszpécserközpontjában, a baleset helyszíne megjelenik a képernyőn. Egy kiképzett operátor – további információk beszerzése céljából – megkísérli felvenni a kapcsolatot a járműben tartózkodókkal, és ha nem kap választ, azonnal kiküldi a mentőszolgálatot.

A baleset helyszínére vonatkozó pontos adatoknak köszönhetően a mentőegységek (mentő, rendőrség, tűzoltóság) sokkal gyorsabban érnek a helyszínre. A gyorsabb információáramlásnak köszönhetően megspórolt idő életeket menthet!

 

További információ: 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/ecall/index_en.htm

Projektek, balesetmegelőzés