Infrastruktúra Szabályozás Ellenőrzés Balesetmegelőzés Emberi tényező Hírek, aktualítások Szakcikkek
PIN – Közlekedésbiztonsági teljesítmény index

A Közlekedésbiztonsági Teljesítmény Index egy új közlekedéspolitikai eszköz, amelynek célja, hogy elősegítse az EU tagállamok közlekedésbiztonságának javítását. A tagok úthálózatait jellemző biztonsági mutatók és rendelkezések összehasonlításával segít megtalálni és bevezetni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmazásával a jelentős javulás érhető el a baleseti statisztikákban. A PIN alkalmazása támogatást nyújt egy olyan közlekedési rendszer megvalósításához, amelyben a biztonság elsődleges szerepet játszik. A PIN kifejlesztésében a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató szakértőjeként prof. Dr. Holló Péter is részt vesz.

A PIN (Road Safety Performance Index) projektet 2006 júniusában indította az ETSC (Európai Közlekedésbiztonsági Tanács). A projekt tevékenységének központja Brüsszelben található.

Az ETSC 1993-ban alakult, azóta az Európai Bizottság, az Európai Parlament, és a tagállamok objektív tanácsadója, szakértője a közlekedésbiztonságot érintő ügyekben. A szervezet elsődleges célja, hogy felkutassa és népszerűsítse azokat a kiemelkedően fontos közlekedésbiztonsági kutatásokat és fejlesztéseket, melyek a közúti balesetek és halálos áldozatok számának csökkenéséhez leginkább hozzájárulnak. Az ETSC ezeket az információkat tudományos cikkek, tájékozatók és hírlevelek formájában terjeszti. Évente többször is szervez konferenciákat, így a személyes találkozó alkalmával még szorosabb kapcsolat alakulhat ki a szakma képviselői között.

A PIN programban 30 ország (a 27 EU tagállam, valamint Norvégia, Svájc és Izrael) állami szervezetei és független kutatói vesznek részt. A nagyfokú részvételi arány biztosítja, hogy a projekt szolgáltatta következtetések tudományosan megalapozottak, és érdemesek arra, hogy felhasználják a politikai döntéshozatal során. A projekt anyagi támogatásáról az SRA (Svéd Közúti Igazgatóság), az NPRA (Norvég Közúti Igazgatóság) és a Toyota Motor Europe gondoskodik.

A PIN a közlekedésbiztonsághoz kapcsolódó minden területet igyekszik magába foglalni. Ilyen terület például a járművezetői szokások (alkoholfogyasztás, gyorshajtás, övhasználat, motorkerékpárosok viselkedése, stb.), az infrastruktúra, a járművek, stb.  A projekt keretében ezen területtel kapcsolatos adatokat, információkat gyűjtenek, valamint az egyes országok intézkedéseinek hatását vizsgálják meg részletesen. Ezek értékelésével választják ki azt a gyakorlatot, amellyel a legjobb hatást sikerült elérni (Best Practice). Ezt követően a tagországok számára javaslatot tesznek az intézkedés bevezetésére, és segítséget nyújtanak az alkalmazáshoz.

A projekt koordinálását egy nyolctagú vezetői bizottság végzi. A résztvevő országok adatainak egyszerűbb összegyűjtése és szelektálása érdekében létrehoztak egy ún. PIN Panelt. Ennek keretében országonként kijelölésre került egy-egy szakértő, aki azért felelős, hogy a saját országa által továbbított adatok valósak, valamint hazai és uniós szinten egyaránt relevánsak legyenek. Magyarországon prof. Dr. Holló Péter, a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató szakértője látja el a feladatot.

A projekt titkársága évente három alkalommal publikál összehasonlító elemzéseket a „PIN Flash” elnevezésű kiadványában. Az elmúlt három év során 10 különböző területen összesen 13 ilyen elemzés készült, amelyek a projekt honlapján (http://www.etsc.eu/PIN.php), melyek bárki számára hozzáférhetőek.

Minden év júniusában megrendezésre kerül egy konferencia, ahol bemutatják az előző évben elért eredményeket, valamint kitüntetnek egy politikust, akinek a közreműködése jelentős szerepet játszott országa közlekedésbiztonságának javításában.

A projekt céljának elérése érdekében az ETSC a Toyota Motor Europe-pal közreműködve vitasorozatot szervez. A közlekedésbiztonsággal kapcsolatos politikai kulcsszereplők egy kötetlen ebéd vagy vacsora keretében beszélgethetnek a saját irányelveikről, stratégiájukról, terveikről és céljaikról. Ezáltal új ötleteket, véleményeket kaphatnak egymástól, szembesülhetnek saját programjuk előnyeivel és hátrányaival egyaránt.

A PIN keretében sikerült csökkenteni a halálos és a súlyos közúti balesetek számát Európában. Meghatározták továbbá a három fő halálozási okot: gyorshajtás, ittas járművezetés és a biztonsági öv használatának elmulasztása. E definícióval súlyozhatóvá vált az intézkedések fontossága. A program 2011-ben sem állt meg. Célja továbbra is a közúti balesetek számának csökkentése a megfelelő intézkedések kidolgozásával és végrehajtásával.

 

További információ:

http://www.etsc.eu/PIN.php4

Projektek, balesetmegelőzés