Infrastruktúra SzabályozásEllenőrzés Balesetmegelőzés Emberi tényező Hírek, aktualítások Szakcikkek
További kiemelt veszélyeztetett csoportok – a motorkerékpárosok

Az ezredforduló óta a közlekedésbiztonság terén olyan új, kedvezőtlen trendek alakultak ki, melyek sürgős beavatkozást igényelnek.

Az elmúlt évek helyzetelemzése alapján az elkövetkezendő három évben kiemelt figyelmet kell fordítani a motorkerékpárosokra, a kerékpárosokra, továbbá a közúti közlekedés legvédtelenebb résztvevőinek számító gyermekek, illetve idős emberek biztonságára.

További kiemelt figyelmet érdemel az ú.n. hivatásos forgalom, különös tekintettel a nehézgépjárművekre, ahol a közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi problémák szoros összefüggésben vannak és szociológiai vetületük is mind súlyosabb.

a) A motorkerékpárosok

A motorkerékpáros közlekedés biztonságának fokozása egyike napjaink legnagyobb kihívásainak, ugyanis a motorkerékpár az egyetlen olyan járműkategória, melyben a halálos áldozatok száma az egyes tagállamokban 2001. óta egyáltalán nem, vagy csak igen csekély mértékben csökken.

 

Ábra: Közúti baleseti halálesetek számának %-os alakulása az Európai Unióban 2001. és 2008. között

(Forrás: Towards a European road safety area: policy orientations on road safety 2011-2020;  EC COM /2010/ 389 final )

 

A motorkerékpározás biztonsága Magyarországon kedvezőtlen tendenciát mutat. Az egy nyomon közlekedő – kétkerekű – járművek egyre nagyobb teret hódítanak hazánk közúti közlekedésében is (kerékpár, segéd-motorkerékpár, motorkerékpár). Kedvezőtlen jelenség azonban, hogy ezzel egyidejűleg a balesetek okozói között is egyre nagyobb részarányt képviselnek. E folyamat megállítása, esetleg visszafordítása minden közlekedésbiztonsággal foglalkozó terület felelősségét felveti. A motorkerékpárosok által okozott személysérüléses közúti balesetek száma, valamint a halálos kimenetelű motorkerékpáros balesetek száma 2001. és 2009. között mintegy 50%-kal nőtt (19. ábra). Hangsúlyozni kell azonban, hogy 2005 óta a romlás megállt, sőt, 2007-től jelentős javulás mutatkozott, amely elsősorban a futásteljesítmény visszaesésével függ össze

 

Ábra: Motorkerékpárosok által okozott balesetek számának alakulása Magyarországon 2001-2009

(Forrás: KTI)

 

A fiatalabb korosztály veszélyeztetettségére utal, hogy a motorkerékpáros balesetben meghalt, illetve megsérült személyek (vezető és utas) mintegy 70%-a nem töltötte be a 35. életévét. Gondot jelent az ittas járművezetés motorkerékpárosok körében tapasztalt elterjedése.

A motorkerékpározás legnagyobb baleseti kockázatát a gyorshajtás és más, veszélyes jogsértő magatartások (szabálytalan sávváltások sorozata, stb.) jelentik. A motorkerékpárosok jelentős része nincs tisztában a motoros közlekedés valódi veszélyeivel. A szabálysértések tettenérésének jelenlegi alacsony valószínűsége azzal is magyarázható, hogy elterjedtek a hatósági jelzéssel kapcsolatos különböző visszaélések (rendszám eltávolítása, megtörése, csillogó permettel való lefújása, leolvashatatlan helyre tétele, stb.).

A jelenlegi feltételrendszer mellett a motorkerékpárosok által elkövetett szabályszegések többsége rendszerint következmények nélkül marad. Ez az elfogadhatatlan állapot a szabályozási háttér szigorítását és a közúti ellenőrzési gyakorlat módosítását igényli.

 

A segédmotoros kerékpárosok

A segédmotoros kerékpározás az elmúlt években ugyancsak rohamosan terjedt. Az alapvetően lakott településen belüli közlekedésre használt járművek elterjedésének főbb okait elsősorban a jármű és a közlekedési mód viszonylagos olcsóságában, a zsúfolt utak ellenére is dinamikus haladásban, valamint a parkolás egyszerűségében lehet keresni.

A segédmotoros kerékpározás biztonsága az elmúlt években ellentmondásosan alakult.

 

Táblázat: Segédmotor-kerékpárosok által okozott balesetek számának alakulása 2005-2009-ig.

 

A 3. táblázat adataiból jól látható, hogy a segédmotoros kerékpárosok által okozott személysérüléses balesetek száma az elmúlt öt évben 15,7 %-kal, a balesetben megsérült segédmotorosok száma pedig 32,3 %-kal nőtt. Kedvező ugyanakkor, hogy a balesetben meghalt segédmotorosok száma 2005. óta több, mint 42 %-kal csökkent.

Kiemelkedő problémát jelent, hogy a segédmotoros kerékpárosok körében terjed az ittas járművezetés. A KSH adatai alapján 2009-ben a személysérüléses közúti balesetek 13 %-ában játszott szerepet az alkohol. Az ittasan okozott személysérüléses balesetek aránya ugyanakkor a segédmotoros kerékpár vezetők körében kiemelkedően magas, a 25 %-ot is meghaladja!

Nehézséget jelent továbbá, hogy hatósági jelzés hiányában a szabályszegő segédmotorosok felderítése, eljárás alá vonása és szankcionálása nagyrészt megoldatlan.

A fentiek alapján a segédmotoros kerékpározás jelenleg olyan baleseti kockázattal jár, mely nek csökkentése érdekében sürgős beavatkozásra van szükség.

Megjegyzés: Számos európai uniós tagállam gyakorlatához hasonlóan Magyarországon is szükséges lehet a segédmotoros kerékpárok közlekedését hatósági jelzéshez és engedélyhez kötni. Ellenkező esetben a segédmotoros kerékpárosok által elkövetett szabályszegésekkel szemben hatékonyan fellépni nem lehet.

A jelenlegi rendszerben az objektív felelősség hatálya alá tartozó jogsértő cselekmények (pl. gyorshajtás) esetén, a készült felvételek alapján nem állapítható meg a tulajdonos, ill. üzemben tartó. Így a bírság sem szabható ki. Az ún. ”helyszínelhagyásos” baleseteknél is csaknem lehetetlen a járművezető felderítése és felelősségre vonása.

További előnyt jelent, hogy a segédmotoros kerékpárok hatósági jelzéssel és engedéllyel történő ellátása, valamint országos szintű nyilvántartása a járművekkel kapcsolatos vagyon elleni bűncselekmények visszaszorításához vezethet, így az új szabályozás hozzájárulhat a tulajdon védelméhez is.

Végezetül felülvizsgálatra szorul az a jelenlegi szabályozás, mely szerint ”B” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel automatikusan lehet vezetni segédmotoros kerékpárt, még abban az esetben is, ha az engedély orvosi érvényessége lejárt.

A szabályozás felülvizsgálatát indokolja, hogy a személygépkocsi vezetés és a segédmotoros kerékpározás jellege és baleseti kockázata nagyon eltérő, a segédmotoros kerékpárral való közlekedés egészen más jellegű vezetéstechnikai ismereteket követel, mint a személygépkocsi vezetése.

Védtelen közlekedők