Infrastruktúra Szabályozás Ellenőrzés Balesetmegelőzés Emberi tényező Hírek, aktualítások Szakcikkek
A járművezetők viselkedésének mélyebb megértésére irányuló kutatás A PROLOGUE Projekt bemutatása

A PROLOGUE Európai Unió (FP7) által támogatott projekt jelentése a  „Vezetéstechnikai megfigyelések az európai járművezetők szokásainak megértése érdekében”. (Promoting real Life Observations for Gaining Understanding of road user behaviour in Europe). A projekt célja a közúti közlekedési balesetek halálos áldozatainak csökkentése. A kutatásban 9 tagország szakemberei vesznek részt. 

A program lényege, hogy a gépjárművezetőket gépjárműbe szerelt kamerákkal és egyéb adatrögzítő berendezésekkel megfigyelik vezetés közben, rögzítik a gépjármű mozgását és a környezeti körülményeket. Az utóbbi évek technikai fejlődése lehetővé tette, hogy ezeket az információkat nagy mennyiségben és folyamatosan rögzítsék. A projektben alkalmazott módszerrel lehetőség nyílik az ember, az út, a jármű és a környezet összefüggéseinek mélyebb elemzésére.

A projekt egyik fő célkitűzése új megközelítési módok és kutatási irányok meghatározása a közlekedésbiztonság területén. A megfigyelések azonban várhatóan nemcsak a közlekedésbiztonsági kutatásokra, hanem a kapcsolódó kutatási területekre (pl.: károsanyag-kibocsátás vagy forgalomirányítás) is hatást gyakorolnak, illetve olyan adatokat szolgáltatnak, amelyek nem, vagy csak nehezen érhetőek el hagyományos kutatási módszerekkel.

Hasonlóan fontos annak a felhasználói körnek és igényeinek meghatározása, akik a természethű vezetéstechnikai megfigyelések eredményeit felhasználják majd további kutatásokra. Ez a lépés elősegíti a jövőben a program továbbfejlesztését és az adatgyűjtés hatékonyságát.

A módszer használhatóságának és potenciális eredményeinek szemléltetése érdekében 5 országban végeztek kutatást. Ezeknek a próba vizsgálatoknak további célja az volt, hogy fényt derítsenek az esetleges technikai, módszertani hibákra, amelyek vizsgálata elengedhetetlen egy nagyszabású kutatási program megkezdése előtt.

Hollandia

A holland kutatás során a gépjárművek és a védtelen közlekedők közötti biztonsági kérdések kerültek előtérbe. A programban videokamerákat helyeztek el meghatározott csomópontokban, megfigyelve, hogy mi is történik valójában egy csomópontban. Az így nyert adatokat összevetették a járművekben elhelyezett adatrögzítők adataival, illetve a már meglévő, újraelemzett adatokkal is.

 

 

Ausztria

Az Ausztriában végzett kutatás lényege, hogy a tanuló- és kezdő vezetők videó alapú visszajelzést kapnak a vezetési szokásaikról, majd ezen információk hatását vizsgálják. A folyamatos kérdőíves felmérés és vezetés közbeni adatrögzítés által mód nyílik a tanulóvezetők szokásainak, a tanulási folyamatnak és a tanuló-oktató viszonyának  megértésére.

 

Görögország

A görög kutatás során az ütközésre és sávelhagyásra figyelmeztető rendszerek használatának hosszú távú hatását vizsgálták. A résztvevők ilyen rendszerekkel felszerelt gépjárműveket vezettek egy hónapig be- illetve kikapcsolt figyelmeztető rendszerrel egyaránt. Közlekedés közben számos paramétert rögzítettek a jármű mozgását illetőleg, és ezek az adatok szubjektív megfigyelésekkel és beszámolókkal is kiegészültek.

Izrael

Az izraeli kutatás fő célja a vezetési szokások megfigyelése volt. Több csoportot vizsgáltak a teljesen kezdőktől a tapasztalt vezetőkig. Az extrém helyzeteket GIS (térinformatikai rendszer) segítségével rögzítették, majd az összegyűjtött adatok – gyorsulás, sebesség, pozíció – alapján határozták meg a vezetői szokásokat jellemző indikátorokat.

Spanyolország

A résztvevők egy hónapig vezettek elektronikai rendszerekkel felszerelt járműveket. A vezetőket videó alapú megfigyelésnek vetették alá kellően hosszú ideig, hogy az alanyok „megfeledkezhessenek” arról, hogy megfigyelés alatt állnak. A fő cél az volt, hogy megfigyeljék a vezetők viselkedését, elsősorban azt, hogy mennyire hatékonyan mérik fel az esetleges konfliktus- és veszélyhelyzeteket. További cél a gépjárművekben elhelyezett elektronikai rendszerek biztonságosabbá tétele volt.

A Prologue pán-európai záró workshop-ját 2011. június 22-én rendezik meg Bécsben. A rendezvény célja a projekt eredményeinek bemutatása a szakmai nyilvánosság számára. A rendezvényen való részvétel ingyenes. A rendezvénnyel kapcsolatos további információ elérhető a következő linken: http://www.prologue-eu.eu/news-artikel/news/artikel/registration-open/.

 

További információ a projektről:

http://www.prologue-eu.eu/

Emberi tényező