Infrastruktúra Szabályozás Ellenőrzés Balesetmegelőzés Emberi tényező Hírek, aktualítások Szakcikkek
School Streets - Kutatás az oktatási intézmények előtti forgalmi dugók elkerülésére

A „School Streets”-t először 1989-ben vezették be egy bolzanoi általános iskolákban. A „School Streets” korlátozott behajtási övezeteket jelent az általános iskolák környékén, melyek általában ott kerülnek kijelölésre, ahol a szülők reggel kiteszik, illetve délután felveszik gyermekeiket. Az övezetek kijelölésének célja a forgalomnagyság mérséklése az iskolák környékén, valamint a gyermekek számára az önálló közlekedés lehetőségének biztosítása. A „School Streets” mára már egy intézmény, - ahogy azt már a múltban bizonyították - egy átfogó terv része, amely környezeti és mobilitási szempontokat előtérbe helyező utcai közlekedés oktatásán alapul

Bolzanoban 1989-ben elrendelték a gépjárművek iskolai területekre történő behajtásának korlátozását. Az első rendelkezés a reggeli átmenő forgalom 30 percen keresztül történő korlátozását jelentette 6 belvárosi utcában. A tiltás alól kivételt képeztek a következők: kerékpárosok, közösségi közlekedés, taxik, helyi lakosok, tanárok és boltosok.

Mivel a forgalomnagyság nem csökkent a kívánt mértékben, 2002-ben úgy döntöttek, hogy lerövidítik a tiltási periódust 15 percre, és megszigorítják az áthaladást. Ezek után csak kerékpárosok, mozgáskorlátozottak és helyi lakosok hajthattak át a blokkokon.

Azóta számos kezdeményezéssel bővítették ezt az innovatív ötletet:

  • új utcákon jelöltek ki és vezettek be blokkokat; 2006-ban 10 városi utca rendelkezett ilyen forgalmi korlátozással;
  • a lezárásokat az iskolák órarendjéhez igazították;
  • ezeken az utcákon 30km/h-s sebesség korlátozást vezettek be;
  • más forgalmi szabályozás alkalmazása a helyszíntől függően (pl. egyirányúsítás);
  • gyerekek bevonása a „School Streets” projekt keretében elhelyezett útjelző táblák fejlesztésébe és készítésébe.

 

A „School Streets” kezdeményezés a helyi rendőrség támogatása nélkül közel sem lett volna ennyire eredményes. A program később tájékoztató kampányok, iskolai tanórákon közlekedési foglalkozások szervezésével, valamint az iskola körüli gyalogos átkelőhelyek felügyeletével bővült. Emellett segítettek a gyerekeknek a közlekedésről tanultak gyakorlati alkalmazásában, és bizalmat ébresztettek azokban a szülőkben, akik gyermekeiket korábban nem merték egyedül elengedni az iskolába.

Az ötlet megvalósításában Bolzano város vezetése együttműködve a helyi rendőrséggel kidolgozott egy stratégiát, amely több lépcsőben tanította meg a gyerekeket arra, hogy biztonságosan és önállóan tudjanak iskolába menni. Az általános iskola elején megtanítják a helyes gyalogos közlekedést. A középiskolai tanulmányok megkezdése előtt a tanulók megtervezik és lerajzolják az iskolába vezető útvonalaikat. Mindezek mellett megtanítják őket szabályosan kerékpározni.


 

Kétévente felmérést készítenek a gyermekek iskolába járási szokásairól. A 2008-as statisztikai adatok szerint Bolzanoban az általános iskolai tanulók 80%-a közösségi közlekedéssel, kerékpárral vagy gyalog járt iskolába.

Annak ellenére, hogy 20 éve került bevezetésre a „School Streets” még mindig szükség és igény mutatkozik a továbbfejlesztésére. A bevezetés óta eltelt több mint 2 évtized tapasztalatai, a projekt folytonossága, valamint az indokolt mobilitási igényekhez való rugalmas alkalmazkodás képessége jól bizonyítja a kezdeményezés fontosságát. Mindez arra buzdítja a város döntéshozóit, hogy továbbra is energiát fektessenek a projekt fenntartására, ezáltal megteremtve a lehetőséget a tanulók iskolába való biztonságos eljutására.

 

További információ:

http://www.eltis.org/study_sheet.phtml?study_id=2146&lang1=en

Szakcikkek, tanulmányok