Infrastruktúra Szabályozás Ellenőrzés Balesetmegelőzés Emberi tényező Hírek, aktualítások Szakcikkek
Transportation Research Board (TRB) Online szakmai adatbázis mérnököknek

A Közlekedési Kutató Bizottság (Transportation Research Board, TRB) küldetése az innovatív megoldások támogatása a közlekedési kutatásokban. A TRB tárgyilagos és interdiszciplináris szemléletmódjának megfelelően elősegíti a bevált gyakorlatok (best practice) tapasztalatainak, a közlekedési stratégiák és egyéb programok megosztását és terjesztését, ezzel ösztönözve az újszerű megoldások és intézkedések bevezetését.

TRB egyike a 6 vezető nemzeti kutató tanácsnak az USA-ban, olyan szervezet, amely közlekedéssel kapcsolatos tudományos szakmai támogatást biztosít a kormánynak, a lakosságnak, valamint a tudományos és mérnöki társadalomnak. Évente több mint 7000 mérnök, tudós, közlekedéskutató és szakember vesz részt a TRB bizottsági üléseken, gyűléseken. A programot több amerikai szervezet, a Közlekedési Minisztérium, továbbá versenypiaci szereplők is támogatják.

A TRB-t 1920-ban eredetileg az autópálya építéssel kapcsolatos szakmai információáramlás elősegítésére alapították. 1925-ben kapta meg az Autópálya Kutató Bizottság (Highway Research Board, HRW) nevet. A feladatok növekedésével, az egyre szélesedő információs bázis feldolgozásának igénye miatt a szervezet 1974-től Közlekedési Kutató Bizottság (TRB) néven működik. A TRB szerepe az 1980-as évektől vált igazán jelentőssé, amikor az Egyesült Államok Közlekedési Minisztériuma megbízta fontos kutatási anyagok és stratégiák elkészítésével. Az 1990-es évektől a TRB a közlekedés további fontos kutatási területeire is kiterjesztette tevékenységét (légiközlekedés, szállítmányozás, veszélyes anyagok szállítása, stb.)

A TRB rengeteg szakmai programot szervez, ahol a kutatók és a különböző területek szakemberei információt cserélhessenek.

Éves gyűlés:

Minden év januárjában mintegy 9000 közlekedési szakember a világ minden pontjáról Washington-ban találkozik a szervezet legnagyobb szakmai konferenciáján. A résztvevők közt vannak állami megbízottak, jönnek egyetemekről, az ipari szektorból, hogy részt vehessenek az egyik legnagyobb közlekedési fórumon, amely kifejezetten az információ formális és informális átadására szerveződött. A résztvevők mintegy 2500 előadás közül válogathatnak, melyből 1500 kutatási anyag formájában kiadásra kerül. Mintegy 200 TRB bizottság és albizottság tart nyílt üléseket az aktuális kutatási irányzatokról, és a szükséges új irányok meghatározásáról.

Konferenciák és workshopok:

A TRB minden évben körülbelül 70 alkalommal a közlekedési szakma számára fontos témában szervez konferenciákat és workshopokat. Ezek az események kiváló lehetőséget nyújtanak mélyebb eszmecserékre akár az alsóbbrendű utak tervezésétől, az állami szintű közlekedési terveken át, a könnyű vasúti szállításon keresztül, az autópályák közlekedésbiztonságáig.

Állandó Bizottság és Munkacsoportok:

A TRB szervezetén belül több mint 200 állandó bizottság és munkacsoport tevékenykedik, melyek a közlekedés minden területét és ágát lefedik. Hozzávetőleg 4000 adminisztrátor, operátor, mérnök, jogász, kutató, oktató, és más közlekedés iránt érdeklődő vesz részt a bizottságok munkájában. A tagok határozzák meg az elvégzendő kutatásokat, információt szolgáltatnak a közlekedési szakmának a kutatási prioritásokról és eljárásokról, felülvizsgálják a kutatási anyagokat, ösztönzik a kutatási eredmények gyakorlatba ültetését, valamint szakmai programokat, konferenciák és workshop témáit dolgozzáak ki.

Online hálózat:

A TRB honlapján a szervezet működésével kapcsolatos minden fontosabb információ, a bizottságok tevékenysége, a soron következő konferenciák és gyűlések, valamint a legújabb jelentések mind-mind megtalálható. A felhasználók kereshetnek a publikációs katalógusban, megrendelhetik a jelentéseket, jelentkezhetnek a következő éves konferenciára és egyéb rendezvényekre. A szervezet heti gyakorisággal elektronikus hírlevelet is küld tagjai számára, mely időben nyújt információt a tevékenységeiről, jelentésekről és más, a szakmát érintő hírekről. Ezen kívül a TRB rendelkezik egy elektronikus levelező listával, melyen keresztül a közlekedési szakemberek kérdéseket tehetnek fel, és információt illetve tapasztalatokat oszthatnak meg egymással.

Tereplátogatás (field visit):

A TRB tagjai minden évben érdekes szakmai találkozókat és látogatásokat szerveznek az állami közlekedési hivataloknál, több akadémiai és kutató intézetnél, és más közlekedéssel kapcsolatos hatóságnál és szervezetnél. Teszik mindezt azért, hogy közvetlenül is információt szerezzenek a kutatással és a gyakorlati tevékenységekkel kapcsolatban. A szakmai látogatások fő célja:

  • Meghatározni a különleges problémákat, ügyeket, melyek fontosak az állami közlekedési hivatalok, közlekedési szervezetek és hatóságok számára.
  • Segítséget és információt nyújtani, mely segíthet a problémák megoldásában.
  • Felkutatni azokat a témákat és sürgős ügyeket, melyekben a TRB hatékonyan tud segíteni a jövőben.
  • Értékelni az általa biztosított szolgáltatások jelenlegi minőségét, értékét, és meghatározni azokat a tevékenységeket amik segítenék abban, hogy jobban szolgálhassa a támogatói körét.

TRID adatbázis

A TRID adatbázisa a világ legnagyobb átfogó jellegű tudástára a közlekedéskutatás területén. Magában foglalja a közlekedéssel kapcsolatos tudományágakból származó információkat és ismeretanyagot. Több mint 900.000 feljegyzést tartalmaz, benne utalásokat könyvekre, technikai feljegyzésekre, konferenciákra, gyűlésekre, újságcikkekre a közlekedési kutatással kapcsolatban. Az adatbázis középpontjában közlekedési kutatások vannak, ugyanakkor nem tartalmaz információkat jármű szabványok és specifikációk, piaci kutatásokra vonatkozóan.

A TRID adatbázisának nagyon jól felépített hatékony keresőmotorja segítségével a közlekedési szakemberek szekunder kutatásaikhoz gyorsan és egyszerűen találhatnak háttéranyagot. A TRID RSS hírcsatornával is rendelkezik, mely a legújabb adatbázisba kerülő publikációkról nyújt tájékoztatást.

További információ:

http://trid.trb.org/

 

 

Szakcikkek, tanulmányok