Infrastruktúra Szabályozás Ellenőrzés Balesetmegelőzés Emberi tényező Hírek, aktualítások Szakcikkek
Iskolások közlekedésbiztonsága Londonban

Több mint egymillió iskolás gyermek él Londonban, akik főleg az iskolájuk és az otthonuk között közlekednek. . A gyakori gyermekbalesetekkel kapcsolatban a TfL (Transport for London, londoni integrált közlekedési központ) 2008 szeptemberében adta ki azt a kutatási összefoglalót, amely a diákok közlekedésbiztonságának fejlesztésével foglalkozik. A kutatók elemezték a baleseti adatokat, hogy feltárják az iskolások közlekedési baleseteinek fő okait, a közlekedésbiztonsági hiányosságokat, és megfogalmazzák a közlekedésbiztonság fejlesztése érdekében kidolgozott javaslataikat.

A TfL (Transport for London, londoni integrált közlekedési központ) 2008 szeptemberében nyilvánosságra hozott kutatásának fő célja a diákok oktatási intézménybe, illetve haza vezető útjának vizsgálata volt. Az összegyűjtött információk alapján a szakemberek javaslatokat fogalmaztak meg a gyerekek közlekedésbiztonságának javítására.

A kutatás a következő fontosabb megállapításokat tartalmazza:

  • A londoni iskolások számottevő része nagyon közel lakik az iskolájához, ennek ellenére csupán a gyerekek fele jár gyalog.
  • Az iskolások közlekedésének majdnem kétharmada az iskola és a lakóhelyük között történik, ugyanakkor a gyerekeket ért baleseteknek kevesebb, mint egyharmada következik be ezen az útvonalon.
  • A gyalogos és kerékpáros fiúkat, főleg a 11 és 12 év közöttieket, valamint az afroamerikai gyerekeket érik leggyakrabban balesetek.
  • Azon gépkocsivezetők, akik érintettek voltak iskolás gyermekeket ért balesetekben, túlnyomórészt az eset helyétől kevesebb, mint 3 km-re laktak.
  • Az 5 éves periódus alatt (2001-2005) az iskolák felében egyáltalán nem történt a gyermekekkel az iskola és a lakóhelyük között baleset, viszont megfigyelhető volt, hogy azon iskolákban volt magas a balesetet szenvedő diákok aránya, ahol az ebédidőben szabadon távozhattak a gyerekek, valamint ahol magas az afroamerikai diákok részaránya.

Ezen kutatási adatok alapján a közlekedésbiztonsági szakemberek megállapították a legveszélyeztetettebbek csoportját, valamint konkrét intézkedési javaslatokat fogalmaztak meg a hiányosságok pótlására és javítására.

A kutatás első fázisa a gyűjtőmunka volt, ahol feltárták az iskolás gyerekek etnikai, nemi és korbeli összetételét, útvonalaikat, valamint az iskolába jutás módját (gyalog, kerékpárral, személygépjárművel).

A következőkben a rendelkezésre álló adatokat elemezték. A főbb következtetések közt szerepelt, hogy a vizsgált időszak elején (1994) a gyermekek nagy része 12 percnyi sétánál közelebb lakott az iskolához. Az azt követő időszakban minden egyes évben nőtt a tanintézmény és a lakhely közötti átlagos távolság, így egyre kevesebben jártak gyalog iskolába. Egy másik lényeges megállapítás, hogy nem az iskolába vezető úton történik a legtöbb baleset, hanem egyéb célú közlekedésük során.

Londonban több mint 3000 általános és középiskola található. Ezek közel negyede körül 20 mérföld óránkénti (kb 32 km/h) sebességkorlátozás van érvényben, mely lényegesen csökkenti a baleseti kockázatot. Viszont vannak olyan tanintézmények, ahol nem fordítanak ekkora hangsúlyt a közlekedésbiztonságra. Ezekben az iskolákban kimutathatóan magasabb a diákokat érő balesetek aránya.

Átfogó és megfelelően kidolgozott iskolai mobilitási és közlekedésbiztonsági tervvel, az iskolába vezető útvonalak elemzésével és biztonságának javításával, valamint közlekedési oktatással jelentősen vissza lehetne szorítani az iskolás gyerekeket ért balesetek számát, melyek jelenleg nagy arányt képviselnek a londoni baleseti statisztikákban. Különösen a veszélyeztetett gyerekekre, azaz a 11-12 éves fiúkra, és afroamerikaiakra kell nagyobb figyelmet fordítani. Célszerű továbbá a diákok étkeztetését az iskolában biztosítani, így megszüntethető az egyik jelentős veszélyforrás, az ebédidőben történő közlekedés.

A kutatás segít a szakembereknek a teendők és beavatkozások prioritási sorrendjének megállapításában. Az intézkedések egy fontossági sorrend felállításával, és ennek alapján történő következetes végrehajtásával jelentős fejlődést lehet elérni a baleseti statisztikákban, a londoni iskolás gyermekek biztonsága jelentős mértékben javítható.

 

Forrás:

London Road Safety Unit, Research Summary No 14, September 2008: The Safety of Schoolchildren on London’s Roads. Research Summary

 

További információ:

http://www.tfl.gov.uk/assets/downloads/safety-of-schoolchildren-on-Londons-roads-summary.pdf

http://www.tfl.gov.uk/assets/downloads/corporate/transport-for-london-factsheet(1).pdf

Szakcikkek, tanulmányok