Infrastruktúra Szabályozás Ellenőrzés Balesetmegelőzés Emberi tényező Hírek, aktualítások Szakcikkek
A Roadidea projekt az európai ITS szektor fejlesztésében rejlő lehetőségeket vizsgálja a rendelkezésre álló adatforrások felhasználásával. Célja a meglévő problémák, szűk keresztmetszetek feltárása az adatfelhasználásban és a szolgáltatások kiépítésében. A projekt keretében a szakemberek jelentős erőfeszítéseket tesznek a módszerek és modellek kidolgozásának fejlesztése érdekében. A kutatás középpontjában a közúti közlekedés áll, ugyanakkor figyelembe veszi a multimodális megoldások alkalmazhatóságát, valamint egyéb közlekedési ágazatokat is.
A biztonságos közlekedés, a szállítás, fuvarozás során keletkező károk minimalizálása elengedhetetlen feltétele a jól működő, versenyképes nemzetgazdaságnak. A közlekedésfejlesztés gazdasági fejlődésre gyakorolt hatása e területen is megfigyelhető. A közlekedés és a gazdaság kölcsönös egymásra hatása miatt célszerű e két szakpolitikai terület kölcsönhatásait megfelelő rálátással vizsgálni. Ezért a közlekedésbiztonsági és tágabb értelemben a közlekedési szakma célja a nemzeti és területi gazdasági fejlődést, a kereslet és a kínálat között kapcsolatot teremtő közlekedést, valamint a közlekedés gazdaságra gyakorolt negatív és pozitív hatásait - kiemelve a közlekedés biztonságot - egy rendszeren belül, összefüggő számszerűsíthető térbeli általános egyensúlyi modellben vizsgálni. Olyan modell alkalmazása a cél, amely lehetőséget teremt az infrastruktúra beruházások, közlekedési intézkedések, fejlesztések gazdasági vizsgálatára a jelenlegi gyakorlatnál átfogóbb módszertan alapján.
A Közlekedési Kutató Bizottság (Transportation Research Board, TRB) küldetése az innovatív megoldások támogatása a közlekedési kutatásokban. A TRB tárgyilagos és interdiszciplináris szemléletmódjának megfelelően elősegíti a bevált gyakorlatok (best practice) tapasztalatainak, a közlekedési stratégiák és egyéb programok megosztását és terjesztését, ezzel ösztönözve az újszerű megoldások és intézkedések bevezetését.
A Safe Kids tevékenységének bemutatása A Safe Kids USA egy olyan országos hálózat az Egyesült Államokban, mely a 14 éven aluli gyermekek sérüléseihez vezető tipikus okokat vizsgálja, és ezen keresztül nyújt segítséget a balesetek megelőzéséhez. A szervezet többek között megismerteti a szülőket a gyermekbalesetek lehetséges kockázataival, valamint a különböző típusú balesetek megelőzéséről is tájékoztatást ad. Emellett kutatásokat készít a gyermekbalesetek körülményeiről. A Safe Kids részt vesz a gyermekvédelmi jogok kidolgozásában, valamint életmentő felszereléseket szolgáltat a rászoruló családoknak. Az országok és kontinensek eltérő adottságainak ellenére a szervezet tevékenysége pozitív példa az európai közlekedésbiztonság fejlesztésében érdekelt szakmai szervezetek számára is.
A Siemens cég a springdale-i általános iskolával, Poole Borough önkormányzattal, és a Dorset megyei tanáccsal karöltve a település általános iskolája mellett létrehozták az Egyesült Királyság első lakott területen belüli kísérleti átlagsebesség ellenőrző rendszerét. Egy nagyszabású sajtótájékoztató keretében a mutatták be a helyi közösségnek és a médiának a közlekedésbiztonság javítására innovatív technológiai eszközök alkalmazásával megvalósított „best practice”, legjobb gyakorlatot. A fejlesztés jelentős mértékben javítja Springdale közlekedésbiztonságát, ezáltal hozzájárul a település életminőségének javulásához.
(1)(2)3(4)(5)(6)
Szakcikkek, tanulmányok